Příprava pro žáky 9. tříd

Příprava na jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázia, čtyřleté obory a obory nástavbového studia. Výuky a procvičování pro žáky základních škol.
ilustrační obrázek k časti webu

Výuka Praha:

Zkoušky nanečisto na Praze 5
Gymnázium Na Zatlance

Vyzkoušejte si, jak byste na zkouškách dopadli ve srovnání s jinými žáky. Matematika a český jazyk. Skoro všechny pátky a soboty od října až do přijímacích zkoušek.

Dlouhodobý kurz matematiky, českého jazyka, angličtiny

Intenzivní pravidelná příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázia, čtyřleté obory a čtyřleté obory nástavbového studia probíhá od října do dubna. Postupně probereme veškerou potřebnou látku.

Pokračovací kurz anglický jazyk

Kurz je určen žákům 9. třídy, kteří se chtějí zdokonalit v angličtině a využít čas od zkoušek na střední školy až do prázdnin.

Matematická pohotovost

Doučování matematiky v Praze. Probíráme co Vás zrovna trápí. Pomůžeme s úkoly. Připravíme na písemku...

Kurz anglického jazyka
k přijímacím zkouškám

Tento kurz je určen pro děti, které se připravují na čtyřletá gymnázia.

Angličtina pro žáky 9. tříd

Zábavné a hravé formy výuk angličtiny.

Intenzivní předpřípravné kempy pro budoucí žáky 9. tříd

Letní příměstské tábory zaměřené na matematiku a český jazyk. Lépe se připravíme na nový školní rok a přijímací zkoušky.

Příměstský tábor s výukou angličtiny

Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

Letní kreativní kempy

V létě pořádáme příměstské tábory plné her a soutěží. Pojďte s námi v létě rozvíjet svou kreativitu zábavnou formou!

Příměstský tábor s výukou němčiny

Příměstský tábor s výukou německého jazyka pro žáky ve věku 10-15 let.

Distanční výuka - online příprava:

Domácí zkoušky nanečisto

Nejblíže prezenčním zkouškám. Testy zaměřené na srovnání mezi žáky. Zadání elektronicky nebo k tisku. Odpovědní archy určené hlavně k tisku, řešení nahráváte ideálně jako foto odpovědního archu.

Distanční kurz matematiky a českého jazyka

Čistě distanční podoba dlouhodobého kurzu je vhodná jako doplněk k prezenční školní výuce, zejména pro mimopražské žáky.

Domácí kurzy

Domácí alternativa k našim dlouhodobým kurzům. Skládá se z pravidelných testů v době prezenčních kurzů, vysvětlení nové látky, domácích úkolů a dalších materiálů k samostudiu.

KURÝR
KUrz RÝsovacích Rozcviček

Domácí kurz geometrie by měl pomoci s přípravou každému, kdo si není v geometrii jistý, i těm, co si jen chtějí vypilovat svoje umění.

Učebnice a elektronické materiály:

Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů

Samostatný balíček bonusového obsahu z Distančních kurzů. Přes 10 hodin videovýuky, mimo jiné i řešení ilustračních testů CERMAT 2021. Pravidelně doplňujeme další obsah.

Naše učebnice

Nabídka našich učebnic a sbírek testů pro 9. třídu. Matematika, český jazyk, angličtina, testy všeobecných znalostí.

Testy z obecných studijních předpokladů "OSP"

Pro úspěšnost není ani tak důležitý věk. Důležitější jsou logika a cit pro čísla, slova, text. Vyhodnocení pomocí přiloženého klíče.

Přijímací zkoušky z různých škol - matematika - vzorově vypracované

Nabízíme řešené písemné práce z matematiky z osmiletých gymnázií, originální práce z různých škol a z různých let přímo z přijímacích zkoušek.

Online soutěže:

ÚL
matematická soutěž Úloh Logických

Soutěž netradičních, na přemýšlení náročných úloh pro žáky 5., 7. a 9. tříd. Soutěž je zároveň přípravou na ty nejzapeklitější úlohy z testů Cermatu.

Jsou to takové ty zamotané úlohy na závěr testů. Cermat je nazývá rozdílové. My je často nazýváme "DIVNÉ ÚLOHY".

SOJČE
SOutěž Jazyka ČEského

Soutěž se skládá z deseti kol, jimiž Vás budou provázet literární hrdinové z nejrůznějších děl české i světové literatury.

Naším hlavním cílem je, aby si žáci před zkouškami procvičili český jazyk a aby je to bavilo.

MASO
MAtematická SOutěž
pro žáky 9. tříd

Testy v soutěži jsou sestaveny ze základních úloh, které se objevují v testech od Cermatu. Skladba testů je taková, aby žáky řešení bavilo, nebylo únavně dlouhé a přineslo poučení.

Naším hlavním cílem je, aby se žáci před zkouškami "rozpočítali", matematicky "rozcvičili" a aby je to bavilo.

LOM
Letní olympiáda matematiky

Soutěž je určena všem žákům 9. tříd, kteří si rádi započítají a mají v oblibě složitější úlohy.

Počítáme z hlavy

Soutěž Počítáme z hlavy je určena pro žáky všech tříd ZŠ od 5. třídy, ale i pro všechny ostatní včetně rodičů. Stačí jen objednat a můžete začít.

OSMA - Obecná Soutěž MAtematiky

Připravili jsme soutěž OSMA hlavně pro žáky 3., 4., 5. a 6. tříd, ale také pro ostatní žáky a rodiče. Stačí jen objednat a můžete začít.

Soutěž se skládá ze základních početních úloh, které jsou pro všechny stejné. Mladší soutěžící, mají na řešení úloh více času.