Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Podmínky užívání webu

ilustrační obrázek k časti webu

1.

Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu zákazníka a potenciálního zákazníka při každém přístupu na web.

2.

Provozovatel je oprávněn z důležitých důvodů znemožnit konkrétním osobám (zákazníkům, serverům či všem uživatelům konkrétní IP adresy) přístup k webu.

3.

Některé z informací publikovaných na webu mohly být provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které provozovatel pokládá za důvěryhodné.
Provozovatel však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

4.

Informace zveřejněné na webu mohou obsahovat nepřesnosti. Každou informaci nalezenou na webu je pro potvrzení správnosti a přesnosti třeba ověřit u provozovatele.

5.

Na webu se mohou nacházet odkazy na informace od třetích subjektů a na internetové stránky či online data třetích subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost ve vztahu k těmto informacím, internetovým stránkám ani datům třetích stran a jejich obsahu, ani neposkytuje žádné záruky za materiály, informace a sdělení třetích osob na webu umístěné.

6.

Provozovatel opravňuje jiné provozovatele jiných internetových stránek k vytváření odkazů na web; u odkazů ze stránek třetích subjektů nesmí být však uváděny žádné nepravdivé a zavádějící informace o provozovateli a obsahu zveřejněnému na webu.

7.

Stránky webu mohou být monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, včetně získávání anonymních statistických informací umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání webu a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

8.

Stránky obsahují informace, které jsou z webu ukládány na pevný disk počítače uživatele („cookies“). Cookies umožňují webu zapamatovat si důležité informace o uživateli, které uživateli ulehčí další používání webu. Regulace použití cookies závisí na uživateli.

Smazání cookies:

Soubory cookies můžete vždy smazat ve svém internetovém prohlížeči. K těmto souborům nemáme přístup a není proto způsob, jak bychom je mohli odstranit.

Seznam cookies:

Název Služba Popis
Funkční
cookies - Technický cookie informace o souhlasu s používáním cookies
PHPSESSID - Technický cookie pro fungování webu, například pro obsah košíku před registrací, nebo přihlášením apod.
Statistické
_ga, _gid, _gat Google Analytics Statistiky návštěvnosti

Odvolat souhlas