Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Příměstský tábor s výukou angličtiny

Letní prázdniny
ilustrační obrázek k časti webu

Příměstský tábor s výukou angličtiny vedený rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let a pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

Příměstský tábor s výukou angličtiny pořádáme již celou řadu let. Jedná se o týden zážitkové angličtiny, kdy se děti pomocí her a různých projektů ponoří do světa cizího jazyka. Během tábora klademe důraz na praktičnost a schopnost se domluvit. Cílem letošního tábora je posílení znalostí a dovedností dětí v oblasti anglického jazyka za pomoci hudby.

Kempy vede stejně jako v předchozích letech zkušený rodilý mluvčí a čeští lektoři, kteří mají praxi s výukou angličtiny dětí školního věku.

Během dopoledních hodin si budeme prostřednictvím hudebních žánrů, stylů či interpretů rozšiřovat slovní zásobu, zdokonalovat přízvuk, procvičovat gramatiku, konverzaci, poslechové i písemné vyjádření. Také nás čeká celá řada jazykových her a různé kreativní aktivity.

Po obědě a krátkém odpočinku následují další hry a soutěže - za příznivého počasí v zeleni a na hřištích v okolí jazykové školy.

Termíny a přihlášení:

Termíny a přihlášení najdete na stránkách Jazykové školy Březinka.

Cena:

5 500 Kč/ 5 lekcí (dnů)

V ceně je zahrnut oběd a pitný režim.

Místo a čas:

Učebny Jazykové školy Březinka, Na Václavce 40, Praha 5
Starší žáci (10-12 let) od 8:30 do 15:30. Studenti (12-15 let) od 8:30 do 15:30