Příměstský tábor s výukou angličtiny

Letní prázdniny
ilustrační obrázek k časti webu

Příměstský tábor s výukou angličtiny vedený rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let a pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

Půjde o týden zážitkové angličtiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky.

Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem. Děti se rychle naučí porozumět instrukcím, které potřebují k soutěžení, secvičení scének nebo k plnění různých úkolů v terénu.

Termíny a přihlášení:

Termíny a přihlášení najdete na stránkách Jazykové školy Březinka.

Cena:

5 500 Kč/ 5 lekcí (dnů)

V ceně je zahrnut oběd a pitný režim.

Místo a čas:

Učebny Jazykové školy Březinka, Na Václavce 40, Praha 5
Starší žáci (10-12 let) od 8:30 do 15:30. Studenti (12-15 let) od 8:30 do 15:30