Prezenční i Domácí Zkoušky nanečisto probíhají od 8. 4. do 14. 4. i ve všední dny! Podrobné informace najdete v rozvrhu.

Distanční kurz matematika, český jazyk pro žáky 9. tříd

Dlouhodobá příprava Výklad
ilustrační obrázek k časti webu

Od 14. 1. 2024 nabízíme kurz se slevou více jak 40 %.

Kurz kombinuje veškerý obsah z Domácích a Dlouhodobých kurzů, který jde poskytnout přes Internet. Připravili jsme srovnání Distančního kurzu a Domácího kurzu pro ty, co si nejsou jisti, jaký je mezi kurzy rozdíl.

V rámci Dlouhodobých kurzů matematiky a českého jazyka získáte přístup k více jak padesáti hodinám video výuky. Dále pro Vás zpřístupníme přes 400 testů a dalších výukových materiálů. Nový obsah zveřejňujeme postupně týden po týdnu a zůstává pro Vás přístupný až do termínů přijímacích zkoušek.

Distanční kurz je zacílen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia a střední školy.

Účastníky připravujeme na Cermat testy i další typy zkoušek. Kurz je zároveň vhodný pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v matematice a češtině.

Výuky vedeme dynamicky, s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák, bez ohledu na jeho schopnosti. Rozvíjíme logické myšlení, početní a jazykové dovednosti žáků. Kurzy jsou připraveny s důrazem na motivaci a hravost, do výuky zapojujeme soutěže a hry.

Při nákupu Distančního kurzu získáte:

Veškerý obsah z této nabídky je dostupný v zákaznickém účtu příslušný školní rok. V roce 2023/2024 od 2. 10. 2023 až do 30. 6. 2024.

  • 22 lekcí Domácího kurzu - každá lekce obsahuje videa, speciální rozcvičku, sérii testů a krom poslední lekce i domácí úkol.
  • Materiály z 22 lekcí Dlouhodobého kurzu zahrnující videa s výukou, tak jak by vypadala v prezenčním kurzu.
  • Databázi výukových videí. Pro 9. třídu aktuálně přes 50 videí z matematiky nebo českého jazyka dle předmětu kurzu a další připravujeme.
  • Doplňkové video výuky - procvičování v ceně kurzu.
  • K matematickému kurzu naši Dotazovnu. Aktuálně přes 20 videí, které se věnují konkrétním zapeklitým úlohám.

Cena distančního kurzu:

Matematika 4 800 Kč 2 800 Kč (22 vyučovacích týdnů)
Český jazyk 4 800 Kč 2 800 Kč (22 vyučovacích týdnů)

Cena kurzu zahrnuje zápisné 400 Kč a 22 lekcí po 200 Kč.

Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách.

Pokud do kurzu nastoupíte později, získáte materiály všech proběhlých lekcí, včetně videí s výukou daných týdnů.

Mohlo by Vás zajímat z naší nabídky:

Diktátor - Diktáty z českého jazyka pro žáky 9. tříd

Pusťte se do boje s naším diktátorem. Tím, kdo vás postaví před sérii deseti diktátů, které pochází z reálných textů z oblasti umělecké literatury, ale i publicistiky či odborného prostředí. Náš diktátor není krutý, ale řídí se přesně danými pravidly – pravidly pravopisu.


Domácí Zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd

Každý si může zkusit absolvovat Zkoušky nanečisto i z pohodlí domova. Domácí Zkoušky nanečisto Vám nabízejí srovnání s ostatními žaky, kteří se připravují k přijímacím zkouškám.

Mimořádné slevy z kurzovného:

Rodinná cena – pokud k nám přihlašujete více sourozenců, máte nárok na slevu z kurzovného. Pro více informací nás kontaktujte.

Program pro sociálně slabší – nemůžete si naše výuky dovolit? Třeba najdeme řešení. Podrobnější informace o programu.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 2. října 2023 a probíhají až do konce března 2024 (22 vyučovacích týdnů).

Distanční dlouhodobé kurzy neprobíhají v týdnech od 23. října do 29. října 2023 a od 18. prosince 2023 do 1. ledna 2024.

Časový harmonogram:

Lekce Domácího kurzu

Představení týdne proběhne vždy v sobotu před výukovým týdnem. Nabídneme Vám materiály pro témata, která budou v daném týdnu probírána.

Lekce je možné řešit v předem daných časových blocích od pondělí do čtvrtka, od 15.00 do 16.50, od 17.00 do 18.50 nebo od 19.00 do 20.50. Výuky se můžete zúčastnit jen jednou a výuku je potřeba dokončit v daném bloku. Je to stejné jako když chodíte prezenčně, výuka je připravená cca na 90 minut a je potřeba ji zvládnout v daném čase. Pro opozdilce přidáváme v Domácím kurzu 30 minut navíc.

Domácí úkol bude zpřístupněn hned po absolvování výuky, na jeho řešení budete mít čas do neděle.


Materiály z Dlouhodobých kurzů

Jednotlivé lekce budeme otevírat postupně. Každý týden běhu Distančního kurzu najdete v účtu novou lekci. Jedinou výjimkou je 14 dnů jarních prázdnin v Praze (od 5. února do 11. února 2024 a od 12. února do 18. února 2024). Výuky je možné řešit v libovolný termín od otevření až do konce kurzů.

Dodatečný zápis do kurzů:

Do kurzu můžete nastoupit kdykoliv. Veškerý obsah proběhlých výuk získáte na doma i s video výkladem.

Úspěšnost absolventů kurzu:

Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech. V rámci kurzu matematiky a v rámci zkoušek nanečisto připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 9. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám. Podle ohlasů pak dalším pozitivním efektem je bezproblémový vstup na střední školu a zhodnocení společné práce i ve středoškolské výuce.

Proč chodit na kurz matematiky a na kurz českého jazyka:

1. Připravíme vás ke zkouškám na všechna gymnázia v Praze a okolí.
2. Potřebujete mít v pololetí 9. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
3. Matematiku i český jazyk budete mít další 4 roky na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy matematiky i češtiny je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
4. Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí hlavně český jazyk.
5. Součástí kurzů je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
6. Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.