Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Domácí Zkoušky nanečisto pro žáky 9. tříd

Srovnání Otevřené úlohy
ilustrační obrázek k časti webu

Prodej předplatného pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července.

 • Každý si můžete zkusit Zkoušky nanečisto i z pohodlí domova.
 • Domácí Zkoušky Vám nabízejí dlouhodobou přípravu, ale i srovnání s ostatními žaky, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.
 • Součástí každého testu je i videovýuka, ve které si vysvětlíme jak úlohy řešit.
 • Všechny úlohy typově odpovídají úlohám v testech CERMATu.
 • Na každý termín máme připravený nový test. Můžete se tedy zúčastnit všech termínů.
 • Jeden zakoupený kredit znamená, že můžete řešit jeden předmět.

Jak Domácí Zkoušky nanečisto probíhají:

Než s námi budete Domácí Zkoušky řešit, je potřeba si vytvořit objednávku předplatného na jeden či více kreditů. Po objednání již uvidíte Domácí Zkoušky ve svém zákaznickém účtu.

Na termíny Domácích Zkoušek nanečisto nejsou potřeba rezervace, stačí se v daný termín přihlásit do svého účtu a začít řešit.

Před testem si stáhnete a vytisknete odpovědní archy. V daném termínu Vám poté zpřístupníme zadání. Vše vyplníte do odpovědního archu stejně jako při prezenčních výukách a na konci nahrajete do systému ke kontrole.
Lektoři práce zkontrolují a ohodnotí. Spolu s hodnocením získáte vzorová řešení a výukové video, ve kterém si test projdeme.

Veškerý obsah z této nabídky je dostupný v zákaznickém účtu příslušný školní rok. V roce 2023/2024 od 29. 9. 2023 až do 30. 6. 2024.

Termíny konání:

Přehled termínů Domácích Zkoušek nanečisto pro 9. třídu

Domácí Zkoušky nanečisto začínají v pátek 6. října 2023 a konají se každý pátek, sobotu a neděli až do přijímacích zkoušek (jedinou výjimkou je 22. - 23. 12. 2023 a 29. - 30. 12. 2023). Poslední týden před zkouškami proběhnou mimořádné termíny ve všední dny.


Časový harmonogram:

Zadání zveřejníme v přesný čas dle harmonogramu v zákaznickém účtu a Vaše řešení budeme očekávat do 90 minut nahrané zpět (na test je 50 minut, zbytek času máte na pohodlné vyřešení digitalizace a nahrání výsledků).

 • Nejpozději den předem si budete moci ze svého účtu vytisknout odpovědní archy. Archy žákům nedávejte před začátkem časového limitu.
 • 14:50 Připravte si tiskárnu, psací a rýsovací potřeby
 • 15:00 Vytiskněte si zadání TESTU Z MATEMATIKY. Na vypracování máte 50 minut.
 • Do 16:30 odpovědní arch pro TEST Z MATEMATIKY naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • 15:50 Přestávka
 • 16:00 Vytiskněte si zadáni TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 17:30 odpovědní arch pro TEST Z ČESKÉHO JAZYKA naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • Teď už jen vyčkejte, až vše opravíme a zapíšeme hodnocení. Výsledky spolu s řešením obdržíte pravděpodobně ten samý den. Ale určitě není důvod ke znepokojení, pokud výsledky nedorazí do večera.
 • Nejpozději v pátek ráno si budete moci ze svého účtu vytisknout odpovědní archy. Archy žákům nedávejte před začátkem časového limitu.
 • 8:50 Připravte si tiskárnu, psací a rýsovací potřeby
 • 9:00 Vytiskněte si zadání TESTU Z MATEMATIKY. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 10:30 odpovědní arch pro TEST Z MATEMATIKY naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • 9:50 Přestávka
 • 10:00 Vytiskněte si zadáni TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 11:30 odpovědní arch pro TEST Z ČESKÉHO JAZYKA naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • Teď už jen vyčkejte, až vše opravíme a zapíšeme hodnocení. Výsledky spolu s řešením obdržíte pravděpodobně ten samý den. Ale určitě není důvod ke znepokojení, pokud výsledky nedorazí do večera.
 • Nejpozději v pátek ráno si budete moci ze svého účtu vytisknout odpovědní archy. Archy žákům nedávejte před začátkem časového limitu.
 • 13:50 Připravte si tiskárnu, psací a rýsovací potřeby
 • 14:00 Vytiskněte si zadání TESTU Z MATEMATIKY. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 15:30 odpovědní arch pro TEST Z MATEMATIKY naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • 14:50 Přestávka
 • 15:00 Vytiskněte si zadáni TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 16:30 odpovědní arch pro TEST Z ČESKÉHO JAZYKA naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • Teď už jen vyčkejte, až vše opravíme a zapíšeme hodnocení. Výsledky spolu s řešením obdržíte pravděpodobně ten samý den. Ale určitě není důvod ke znepokojení, pokud výsledky nedorazí do večera.
 • Nejpozději v pátek ráno si budete moci ze svého účtu vytisknout odpovědní archy. Archy žákům nedávejte před začátkem časového limitu.
 • 17:50 Připravte si tiskárnu, psací a rýsovací potřeby
 • 18:00 Vytiskněte si zadání TESTU Z MATEMATIKY. Na vypracování máte 50 minut.
 • Do 19:30 odpovědní arch pro TEST Z MATEMATIKY naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • 18:50 Přestávka
 • 19:00 Vytiskněte si zadáni TESTU Z ČESKÉHO JAZYKA. Na vypracování máte 50 minut.
 • Nejlépe do 20:30 odpovědní arch pro TEST Z ČESKÉHO JAZYKA naskenujte, nebo vyfoťte a nahrajte do svého zákaznického účtu.
 • Teď už jen vyčkejte, až vše opravíme a zapíšeme hodnocení. Výsledky spolu s řešením obdržíte pravděpodobně ten samý den. Ale určitě není důvod ke znepokojení, pokud výsledky nedorazí do večera.

 • Prezenční výuky v Praze:

  Ve všechny termíny kromě nedělí můžete vyzkoušet stejné testy při prezenční výuce Zkoušek nanečisto v Praze.

  Cena:

  Základní cena za jeden kredit (jeden předmět) je 200 Kč.

  Mohlo by Vás zajímat z naší nabídky:

  Příměstský tábor s výukou němčiny

  Příměstský tábor s výukou němčiny pro žáky ve věku 10-15 let.

  Týden zážitkové němčiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky.

  Příměstský tábor s výukou angličtiny

  Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let a pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

  Pondělí až pátek, od 8:30 do 15:30.

  Zvýhodněné předplatné:

  Zájemcům o pravidelnou účast na Domácích Zkouškách nanečisto nabízíme možnost zvýhodněného předplatného na 10 nebo 20 kreditů.
  Předplatné je nevratné, nepřenosné a platné do května 2024. Platí jen pro žáka uvedeného v objednávce.

  Předplatné je možné zaplatit převodem na účet (na základě objednávky Vám pošleme údaje k platbě).

  Cíle Zkoušek nanečisto a tabule cti:

  Nabízíme zábavnou formu výuky s výraznou vnitřní motivací. Zkoušky nanečisto jsou moderním učením, na které se děti těší. Sami jsme opakovaně nadšeni, jak velké pokroky pravidelně žáci dělají. První písemky jsou seznamovací, takové zahřívací kolo. Postupně se kluci a holky otrkají. Drtivá většina chodí na Zkoušky nanečisto s velkým nadšením. Žáci se naučí přesně a sebevědomě myslet a řešit i náročné úkoly. Zdokonalí své logické schopnosti a verbální projev - písemný i ústní. Zlepší své výsledky ve své základní škole. Získají optimální přípravu ke zkouškám jakéhokoli typu na gymnázia po celé republice.

  V každém kole zkoušek bývá třetina nejúspěšnějších žáků v jednotlivých testech zveřejněna na tabuli cti nejpozději během čtvrtka na našich internetových stránkách nebo v nejbližším termínu Zkoušek nanečisto na nástěnce v budově školy během našich příprav.

  Zkoušky nanečisto nabízejí žákům a jejich rodičům přípravu, která maximálně rozvíjí studijní dovednosti a schopnosti žáků. Hlavní metodiky výuky jsou založeny na vnitřní a vnější motivaci, v duchu pedagogické zásady: „Za vším hledej motivaci.“

  V každém kole zkoušek bývá třetina nejúspěšnějších žáků v jednotlivých testech zveřejněna na tabuli cti nejpozději během čtvrtka na našich internetových stránkách nebo v nejbližším termínu Zkoušek nanečisto na nástěnce v budově školy během našich příprav.

  Tabule cti

  • Slouží jako zpětná vazba, porovnání a také odměna.
  • Obsahují jméno žáka (tak jak ho uvedl na vypracovaných testech) a počet bodů z jednotlivých testů.
  • Jsou nedílnou součástí služby Zkoušky nanečisto jako takové.
   Zveřejnění je základní stavební kámen služby, díky kterému je možné žáky motivovat a pomoci jim se zlepšit.
  • Povzbuzují a žáci mohou k výuce a učení vůbec získat lepší vztah.
   Výstup v podobě tabule cti je v zájmu žáků, rodičů i učitelů.
  • Pravidelným účastníkům Zkoušek nanečisto přináší dlouhodobé srovnání a další pokročilejší statistiky dlouhodobých trendů rozvíjení znalostí.

  Pokud přesto tuto důležitou součást Zkoušek nanečisto nechcete využívat, můžete si zakoupit naše tištěné materiály a ty si vypracovat doma nebo se můžete přihlásit na naše dlouhodobé kurzy. Nebo nevystupovat pod pravým jménem, ale pod pseudonymem, pod kterým Vaše výsledky na tabuli cti uveřejníme. Pseudonym nás prosím nahlašte předem na email [email protected].

  Tím, že se uživatelé svobodně přihlásí na Zkoušky nanečisto, tedy na naše testy, do naší soutěže, může se stát, že budou úspěšní, a tím pádem se jejich jméno na předních příčkách tabule cti objeví. Ke zveřejňování výsledků na tabuli cti nesbíráme žádná další data o dítěti a nevyžadujeme tedy souhlas se zveřejněním jména. Právní titul zveřejnění na tabuli cti je plnění smlouvy, a proto není souhlas potřeba.

  Máte-li dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

  Zkoušky nanečisto - časté dotazy