ilustrační obrázek k časti webu

Domácí kurz pro žáky 9. tříd

Výsledky řádných termínů přijímacího řízení by už měl vědět každý. Těšíme se, že nám napíšete, jaké to bylo a jak to dopadlo. Více informací k přijímacím zkouškám a konci příprav.

Videa k ostrým testům jednotných přijímacích zkoušek 2021 - CERMAT.
Najdete v zákaznickém účtu v Balíčku ke konci příprav.

4. 6. 2021 nově jsme přidali videa k náhradním termínům českého jazyka pro 5., 7. a 9. třídu.

Přihlašování spustíme na začátku prázdnin!

Domácí alternativa k dlouhodobým kurzům

Během koronakrize jsme připravili domácí alternativu k našim dlouhodobým kurzům. Online výuka kopíruje látku prezenčních kurzů. Skládá se z pravidelných testů v době prezenčních kurzů, vysvětlení nové látky, domácích úkolů a dalších materiálů k samostudiu. Domácí kurzy jsme přes prázdniny doplnili a rozšířili o další materiály.

Každou sobotu Vám nabídneme výukové materiály pro témata probíraná v daném týdnu. Pilotní otázky a jejich řešení v takové podobě, aby žáci vše pochopili. Pak bude následovat vlastní výuka formou společného procvičování pod vedením vyučujících.

Většina materiálů je připravena speciálně pro Domácí kurz tak, aby nejlépe odpovídala formátu výuky přes internet. Výukové materiály budou mít vlastnosti „švédského stolu". Materiály připravíme pro daný týden v různých vrstvách obtížnosti tak, aby si vybrali žáci, kteří potřebují velkou pomoc, ale i žáci, kteří už jsou hodně vpředu.

Cena:

2 200 Kč za 22 týdnů přípravy.

Cena zahrnuje zápisné 200 Kč a 22 lekcí.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 4. října 2021 a probíhají až do konce března 2022 (22 vyučovacích týdnů).

Domácí kurzy neprobíhají v týdnech od 25. října do 31. října 2021 a od 20. prosince 2021 do 2. ledna 2022.

Můžete se přihlašovat:

Přihlásit se do Domácího kurzu pro 9. třídu

Pravidelná výuka přes týden

Ve stanovený čas na Vás čekají naše krátké testy a my, vyučující matematiky a českého jazyka.

Postupně si budete otevírat a vypracovávat jednotlivá zadání, která nám pak virtuálně odevzdáte. V rámci vyhodnocení získáte nejen body, ale i vzorové řešení a slovní hodnocení.

Kdo nebude chtít pracovat online nebo se mu termín nebude hodit, dostane zadání i řešení zpětně. Materiály budeme nahrávat vždy po posledním termínu domácích kurzů v daném týdnu.

Organizace a způsob výuky:

Zadání zveřejníme v přesný čas dle harmonogramu v zákaznickém účtu. Vyhodnocovat jednotlivé testy budeme postupně, tudíž nám to může trvat i několik hodin.

Po přihlášení uvidíte tabulku "jak sbíráte body", tak jak jste zvyklí z dlouhodobých kurzů.

Na každý týden máme připravenou stejnou sadu testů pro všechny termíny. Každou sadu je možné řešit pouze jednou.

Materiály a domácí úkoly

Domácí úkoly a materiály budeme zveřejňovat po jednotlivých týdnech. K domácím úkolům budeme vždy v dalším týdnu zveřejňovat řešení.

Časový harmonogram:

Představení týdne

Každou sobotu před výukovým týdnem nabídneme materiály pro témata probíraná v daném týdnu.

Výuka s lektory

1. termín15.0018.00
pondělí19. 10. 2020matematikačeský jazyk
středa21. 10. 2020český jazykmatematika

Domácí úkoly

Po absolvování výuky s lektorem bude zpřístupněn domácí úkol.