Často kladené dotazy

ilustrační obrázek k časti webu

Jak jsou výuky připravené na Cermat?

Se společností Cermat nespolupracujeme. Máme však k dispozici všechny testy, které byly doposud připraveny, neustále je analyzujeme a na jejich základě chystáme materiály tak, abychom pokryli všechny typy úloh, které se u přijímacích zkoušek mohou objevit. Naše příprava musí být komplexní, a proto žáky připravujeme tak, aby zvládli veškerou látku objevující se u zkoušek i v minulých letech. Kdybychom žáky připravovali jen na testy Cermatu např. z posledních dvou let, mohlo by se stát, že na testy v aktuálním roce nebudou dostatečně připraveni.

Zkoušky nanečisto na Zatlance pro 5., 7. a 9. třídu

Výuky na Gymnáziu Na Zatlance na Praze 5 jsou pro 5., 7. a 9. třídu a mají volitelný formát (matematika, český jazyk).

Zkoušky nanečisto v Panské

Výuky na SPŠST Panská na Praze 1 - jsou pouze pro 9. třídu, mají pevný formát český jazyk a matematika (není možné přijít jen na jeden předmět). Konkrétní termíny vyhlašujeme dopředu a dle zájmu doplňujeme. Vždy je potřeba mít na výuku rezervaci.

Mimořádné termíny a rezervace

Mimořádné termíny vyhlašujeme zhruba měsíc dopředu. Místo si pak můžete rezervovat na našich stránkách.

Rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou úlohou

Otevřené úlohy nabízejí prostor pro vlastní (volnou) odpověď. Tu většinou opravuje lektor, nebo je k dispozici rozšířenější výklad řešení. Cermat jako otevřenou úlohu chápe i pouhé zapsání výsledku (např. číslo 200).

Uzavřené úlohy obsahují úlohy typu "a,b,c", s předem daným výběrem odpovědí. Pro vyhodnocení stačí připravený klíč.

V našich výukách a materiálech najdete kombinaci obou typů úloh, jen poměr je různý. V dlouhodobé výuce a tam, kde je výklad, upřednostňujeme úlohy otevřené, aby se co nejvíce využila přítomnost lektora. Naopak pro online testy a tam, kde není výklad, upřednostňujeme uzavřené úlohy, aby vyhodnocení nebylo závislé na dalším upřesnění.

Jak probíhají dlouhodobé kurzy?

Na dlouhodobých kurzech se každý týden probírá jiné téma, které je ve třídě lektorem vysvětleno a poté se téma v hodině procvičuje. Dále zadáváme v hodině testy, na kterých si žáci látku procvičí. Zároveň dostávají dobrovolné domácí úkoly. Studenti jsou motivováni průběžným bodováním, díky němuž se mohou porovnat s ostatními spolužáky. Výuky vedeme dynamicky s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Rozvíjíme logické, početní uvažování a jazykové schopnosti žáků. Výuky jsou připraveny s vysokým důrazem na motivaci a hravost. Součástí výuky bývají různé soutěže a hry.

Veškeré materiály obdrží žák na hodinách. S sebou si přinese jen psací a rýsovací potřeby, svačinu a pití (přezůvky nejsou třeba).

V případě, že budeme moci učit, získáte prezenční výuku v rozsahu 20 týdnů. Pokud by však koronavirová pandemie způsobila uzavření našich dlouhodobých kurzů, budeme Vás okamžitě informovat o online výuce v podobě našich domácích kurzů.

Je první výuka dlouhodobého kurzu zdarma?

Není, ale pokud přijdete a nebude se Vám výuka líbit, nebudeme chtít výuku uhradit. Pokud se po první hodině rozhodnete kurz nenavštěvovat, je potřeba se z kurzů co nejdříve odhlásit, a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo po telefonu. Odhlášení osobně lektorovi na kurzu není možné. Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům.

Pokud se rozhodnete kurz navštěvovat, je hodnota první hodiny stejná jako za jakoukoliv jinou lekci.

Je možné mít v jeden den výuku matematiky i českého jazyka? Stihne se žák na výuku přesunout? Dá se tříhodinová výuka zvládnout nebo je lepší si výuku rozložit do více dnů?

Ano, pokud jsou volné kurzy, je možné docházet na oba předměty v jeden den. Žáci, kteří mají obě výuky v jeden den, bývají po celou dobu v jedné třídě, nebo se přesouvají do vedlejší třídy. Mezi předměty je krátká přestávka.

Mnoho našich žáků má oba předměty v jeden den. Je tudíž na osobním posouzení každého, co je pro něj lepší. Samozřejmě platí, že na kurzech v dřívějších časech jsou žáci méně unavení a lépe udrží pozornost.

Co dělat, když je termín plný?

U většiny obsazených kurzů se mohou registrovaní uživatelé zapsat do fronty: více o frontách. Pokud se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat.

Nástup do již běžících kurzů

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlaste se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.

Mohu si zameškané hodiny dlouhodobého kurzu nahradit v jiný den?

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci, není náhrada v jiný den v týdnu možná. Děláme vše pro to, abychom dodrželi perfektní hygienické podmínky a tudíž není možné promíchávat žáky mezi skupinami. V případě Vaší absence pro Vás máme náhradu v podobě elektronických materiálů, které budou podrobně vysvětlovat a procvičovat problematiku konkrétního týdne. Kurzovné za absentované hodiny nevracíme.

Je možné objednat testy ze Zkoušek nanečisto?

Není. Testy se zkoušek nanečisto jsou určeny jen pro výuky. Pro domácí výuku prosím využijte nabídku tištěných a elektronických materiálů.

Na co je možné využít předplatné Zkoušek nanečisto?

Předplatné můžete využít na páteční a sobotní pravidelné výuky Zkoušek nanečisto a na mimořádné výuky na přelomu března a dubna.

Nabízíte i individuální doučování?

Individuální doučování nenabízíme. Nejblíže je v naší nabídce matematická pohotovost. Na matematické pohotovosti se lektor věnuje malé skupině žáků a s každým řeší individuálně jeho problémy, zatímco ostatní řeší zadané úlohy.

Jaký rozdíl je mezi nedělním kurzem pro 5. třídu a dlouhodobým kurzem v týdnu?

Oba kurzy nabízejí stejné materiály a studenti se dozví to samé. Jen tempo nedělních kurzů je rychlejší a dostanete víc materiálů na domácí přípravu.

Určitě není vhodné chodit na oba kurzy zároveň.


Je možné objednat materiály z dlouhodobých kurzů?

Není. Materiály jsou určeny jen pro výuky. Pro domácí výuku využijte prosím nabídku Distančních a Domácích kurzů, případně tištěných či elektronických materiálů.

Jaké jsou rozdíly a benefity mezi Distančními kurzy a Domácími kurzy?

Online "Domácí" kurz

Čište distanční podoba kurzu, vhodná zejména pro mimopražské žáky jako doplněk k prezenční školní výuce. Výuka postupuje dle stejných osnov jako Dlouhodobé kurzy, ale je mírně odlehčená tak, aby co nejlépe udržela pozornost žáků. Získáte minimálně 24 týdnů výuky, jejíž formát je následující:

 1. Přípravné video s rozborem látky daného týdne (15 - 30 minut)
 2. Audio rozcvička (5 až 15 minut)
 3. Procvičování tematických testů (cca 90 minut dle rychlosti žáka, v předem stanovené termíny)
 4. Domácí úkol
 5. Přístup do databáze výukových videí

Distanční kurz

Kurz kombinuje veškerý obsah z Domácích a Dlouhodobých kurzů, který jde poskytnout přes internet. Výuka je sestavena tak, aby v případě, že žáci budou doma, využila více času ke studiu než prezenčních 85 minut na předmět. Jedná se o celý tento soubor:

 1. Přípravné video s rozborem látky daného týdne (15 - 30 minut)
 2. Audio rozcvička (5 až 15 minut)
 3. Procvičování tematických testů (cca 90 minut dle rychlosti žáka, v předem stanovené termíny)
 4. Domácí úkol
 5. Přístup do databáze výukových videí

Navíc získáte další online produkty:

 1. Video simulaci neodučených docházkových výuk (90 minut týdně)
 2. Video či audio doplňkové výuky problematických témat. Jedná se o delší videa zaměřená na konkrétní témata.

Jaký bude postup v případě, že prezenční výuka Dlouhodobých kurzů bude z důvodu epidemiologických opatření vyučována pouze on-line?

Bohužel se na nás vztahují jiná pravidla, než pod jakými funguje výuka na základních školách. Může se tedy stát, že z důvodu vládních opatření nebudeme moci otevřít docházkovou (prezenční) výuku našich Dlouhodobých kurzů ani v případě, že budou otevřeny školy. Za této situace budeme nuceni vést výuku prezenčních kurzů pouze distančně. Výuka bude probíhat on-line v předem daných časech. Žáci Dlouhodobých kurzů budou mít k dispozici benefity v podobě audio a video materiálů navíc nad rámec výuky Domácích kurzů.

Bude poskytována sleva na kurzovném v případě, že docházkové kurzy budou vyučovány pouze on-line?

Slevu na kurzovném v případě nutnosti distanční výuky poskytovat nebudeme. Všem žákům přihlášeným do Dlouhodobých kurzů musíme držet prezenční místa (mít připravené pronájmy učeben). Situace se může každým dnem změnit a ve chvíli kdy to bude možné, okamžitě spustíme docházkovou výuku v našich učebnách. Vzhledem k tomu, že žáci budou mít na studium více času, nabídneme online obsah navíc.