Často kladené dotazy

ilustrační obrázek k časti webu

Jak jsou výuky připravené na Cermat?

Se společností Cermat nespolupracujeme. Máme však k dispozici všechny testy, které byly doposud připraveny, neustále je analyzujeme a na jejich základě chystáme materiály tak, abychom pokryli všechny typy úloh, které se u přijímacích zkoušek mohou objevit. Naše příprava musí být komplexní, a proto žáky připravujeme tak, aby zvládli veškerou látku objevující se u zkoušek i v minulých letech. Kdybychom žáky připravovali jen na testy Cermatu např. z posledních dvou let, mohlo by se stát, že na testy v aktuálním roce nebudou dostatečně připraveni.

Jak probíhají Zkoušky nanečisto?

Zkoušky nanečisto jsou vzdělávací projekt, který Vás připraví k jednotné přijímací zkoušce. Naším cílem je naučit, ne pouze otestovat, a proto si test nejen napíšete, ale především si s vyučujícím celý test rozeberete a poté dostanete svou práci opravenou i se slovním hodnocením a vzorovým řešením. Nedílnou součástí je i velké množství bonusových materiálů a tabule cti, která slouží k porovnání výsledků s první třetinou nejlepších řešitelů z každého kola.

Testy Zkoušek nanečisto jsou pečlivě vytvořeny na základě analýzy testů od Cermatu.

Na Zkouškách nanečisto získáte cenné vědomosti a příprava Vám pomůže snížit stres a zvýšit pocit jistoty při řešení ostrých přijímacích testů.

Zkoušky nanečisto na Zatlance

Zkoušky nanečisto v Gymnáziu Na Zatlance na Praze 5 jsou určeny pro 5., 7. a 9. třídu v pátek a v sobotu. Konkrétní termíny vyhlašujeme dopředu a doporučujeme mít na výuku rezervaci.

Zkoušky nanečisto v Libni

Zkoušky nanečisto v Gymnáziu u Libeňského zámku jsou pouze pro 9. třídu. Konají se od konce září vždy v pátek od 15:00 (s výjimkou Vánoc). Konkrétní termíny vyhlašujeme dopředu a vždy je potřeba mít na výuku rezervaci.

Zkoušky nanečisto v Panské

Zkoušky nanečisto na SPŠST Panská na Praze 1 jsou pouze pro 9. třídu a konají se ve vybrané středy odpoledne. Konkrétní termíny vyhlašujeme dopředu a vždy je potřeba mít na výuku rezervaci.

Na co je možné využít předplatné Zkoušek nanečisto?

Předplatné můžete využít na všechny termíny Zkoušek nanečisto v Gymnáziu Na Zatlance, které pořádáme. Pro 9. třídu ještě navíc i na páteční termíny v Gymnáziu U Libeňského zámku a na středeční termíny ve SPŠST Panská.

Rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou úlohou

Otevřené úlohy nabízejí prostor pro vlastní (volnou) odpověď. Tu většinou opravuje lektor, nebo je k dispozici rozšířenější výklad řešení. Cermat jako otevřenou úlohu chápe i pouhé zapsání výsledku (např. číslo 200).

Uzavřené úlohy obsahují úlohy typu „a,b,c,d“, „ano/ne“, s předem daným výběrem odpovědí. Pro vyhodnocení stačí připravený klíč.

V našich výukách a materiálech najdete kombinaci obou typů úloh, poměr je různý. V prezenční výuce a tam, kde je výklad, upřednostňujeme úlohy otevřené, aby se co nejvíce využila přítomnost lektora. Naopak v našich online přípravách a tam, kde není výklad, upřednostňujeme uzavřené úlohy, aby vyhodnocení nebylo závislé na dalším upřesnění.

Jak probíhají Dlouhodobé kurzy?

Na Dlouhodobých kurzech se každý týden probírá jiné téma, které je ve třídě lektorem vysvětleno a poté se téma v hodině procvičuje pomocí zadaných testů. Žáci také dostávají dobrovolné domácí úkoly. Studenti jsou motivováni průběžným bodováním, díky němuž se mohou porovnat s ostatními spolužáky. Výuky vedeme dynamicky a s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Rozvíjíme logické, početní uvažování a jazykové schopnosti žáků. Výuky jsou připraveny s vysokým důrazem na motivaci a hravost. Součástí výuk bývají různé soutěže a hry.

Veškeré materiály obdrží žák na hodinách. S sebou si přinese jen psací a rýsovací potřeby, svačinu a pití. Na některých pobočkách jsou potřeba přezůvky, informaci o přezouvání najdete u jednotlivých učeben a škol.

Dlouhodobé kurzy pro 5., 7. a 9. třídu mají rozsah 22 týdnů, pro 3., 4., 6. a 8. třídu je to 32 týdnů. Pokud bychom byli např. z důvodu pandemie nuceni uzavřít naše Dlouhodobé kurzy, budeme Vás okamžitě informovat o online výuce.

Je první výuka dlouhodobého kurzu zdarma?

Není, ale pokud přijdete a nebudete chtít v kurzu pokračovat, nebudeme chtít první lekci uhradit. Pokud se po první lekci rozhodnete kurz nenavštěvovat, je potřeba se z kurzů neprodleně odhlásit (nejpozději do druhé lekce), a to buď prostřednictvím e-mailu, nebo po telefonu. Odhlášení osobně lektorovi na kurzu není možné. Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům.

Pokud se rozhodnete kurz navštěvovat, je hodnota první hodiny stejná jako za jakoukoliv jinou lekci.

Je možné v jeden den absolvovat kurz matematiky i českého jazyka? Stihne se žák na výuku přesunout? Dá se tříhodinová výuka zvládnout nebo je lepší si výuku rozložit do více dnů?

Ano, pokud jsou volné kurzy, je možné docházet na oba předměty v jeden den. Žáci, kteří mají obě výuky v jeden den, bývají po celou dobu v jedné třídě, nebo se přesouvají do vedlejší třídy. Mezi předměty je krátká přestávka.

Mnoho našich žáků má oba předměty v jeden den. Je tudíž na osobním posouzení každého, co je pro něj lepší. Samozřejmě platí, že na kurzech v dřívějších časech jsou žáci méně unavení a lépe udrží pozornost.

Co dělat, když je termín plný?

U většiny obsazených kurzů se mohou registrovaní uživatelé zapsat do fronty – více o frontách. Pravděpodobnost, zda se místo uvolní, Vám však nejsme schopni říci. Pokud se místo uvolní, budeme Vás kontaktovat.

Lze nastoupit do již běžících kurzů?

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlaste se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.

Mohu si zameškané hodiny Dlouhodobého kurzu nahradit v jiný den?

Náhrada v jiný den v týdnu není možná. V případě Vaší absence pro Vás máme připravené veškeré materiály z lekce v elektronické podobě doplněné videovýkladem. Kurzovné za zameškané hodiny nevracíme.

Je možné objednat testy ze Zkoušek nanečisto?

Není. Testy se Zkoušek nanečisto jsou určeny jen pro výuky. Pro domácí výuku, prosím, využijte naší nabídku tištěných a elektronických materiálů.

Nabízíte i individuální doučování?

Individuální doučování nenabízíme.

Jaký rozdíl je mezi Nedělním kurzem pro 5. třídu a Dlouhodobým kurzem v týdnu?

Oba kurzy nabízejí stejná témata a žáci se dozví to samé. Jen tempo Nedělních kurzů je rychlejší a žák dostane více materiálů na domácí přípravu.

Určitě není vhodné chodit na oba kurzy zároveň.


Je možné objednat materiály z Dlouhodobých kurzů?

Samostatně materiály koupit nelze. Materiály je možné zakoupit v rámci Distančních kurzů. Pro domácí přípravu lze využít dále Domácí kurzy, případně tištěné či elektronické materiály.

Jaké jsou rozdíly a benefity mezi Distančními kurzy a Domácími kurzy?

Online "Domácí" kurz

Čište distanční podoba kurzu, vhodná zejména pro mimopražské žáky jako doplněk k prezenční školní výuce. Výuka postupuje dle stejných osnov jako Dlouhodobé kurzy, ale je mírně odlehčená tak, aby co nejlépe udržela pozornost žáků. Získáte minimálně 24 týdnů výuky, jejíž formát je následující:

 1. Přípravné video s rozborem látky daného týdne (15 – 30 minut)
 2. Audio rozcvička (5 až 15 minut)
 3. Procvičování tematických testů (cca 90 minut dle rychlosti žáka, v předem stanovené termíny)
 4. Domácí úkol
 5. Přístup do databáze výukových videí

Distanční kurz

Kurz kombinuje veškerý obsah z Domácích a Dlouhodobých kurzů, který jde poskytnout přes internet. Výuka je sestavena tak, aby v případě, že žáci budou doma, využila více času ke studiu než prezenčních 85 minut na předmět. Jedná se o celý tento soubor:

 1. Přípravné video s rozborem látky daného týdne (15 – 30 minut)
 2. Audio rozcvička (5 až 15 minut)
 3. Procvičování tematických testů (cca 90 minut dle rychlosti žáka, v předem stanovené termíny)
 4. Domácí úkol
 5. Přístup do databáze výukových videí

Navíc získáte další online produkty:

 1. Materiály a videovýklad ze všech prezenčních výuk Dlouhodobých kurzů (90 minut týdně).
 2. Video či audio doplňkové výuky problematických témat. Jedná se o delší videa zaměřená na konkrétní témata.