ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz matematika, český jazyk pro žáky 9. tříd

Pozor, nově jsme do nabídky pro 9. třídu zařadili kurzy na Gymnáziu Českolipská - Praha 9.
Cca tři minuty od zastávky autobusů Českolipská (linky 201 a 166 od metra C Střížkov).

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost tomu, které kurzy objednáváte.

Přihlašování do dlouhodobých kurzů je již spuštěno! Přihlašovat se můžete i po začátku kurzu!

Zápis zahájíme v červenci. Zapsat se můžete, když znáte svůj přesný rozvrh ve své škole. Přihlásit se do kurzů je možné v průběhu celého přípravného období, pokud jsou ve skupinách ještě volná místa. Cena se pro pozdější přihlášky postupně úměrně snižuje.

Cena kurzu:

Matematika 4 400 Kč (40 hodin výuky)
Český jazyk 4 400 Kč (40 hodin výuky)

Poznámka: Platit můžete přímo na výuce nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem předáme na první výuce nebo zašleme mailem). Naše kurzy si můžete nejprve zkusit a až potom zaplatit. Plaťte až tehdy, jste-li přesvědčeni, že se vám náš styl vyučování líbí. Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách. Kurzovné vracíme pouze v případě vážných důvodů, a to pouze do konce kalendářního roku zahájení kurzu.

Termín konání:

Od 8. října 2018 až do konce března 2019 (20 vyučovacích týdnů). Každý týden 2 vyučovací hodiny bez přestávky (90 minut).
Dlouhodobé kurzy neprobíhají v době podzimních, vánočních prázdnin a dva týdny v průběhu jarních prázdnin v Praze 1-5 a v Praze 6-10.

Místa konání:

 • Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5
 • Gymnázium Českolipská, Českolipská 27, Praha 9

 • Můžete se přihlašovat do jednotlivých skupin!

  Gymnázium Na Zatlance - seznam všech skupin a přihlašování dlouhodobý kurz (říjen - duben)
  Gymnázium Českolipská - seznam všech skupin a přihlašování dlouhodobý kurz (říjen - duben)

  Dodatečný zápis do kurzů:

  Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlašte se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.
  Pokud nastoupíte do již rozběhnutého kurzu, tak zaplatíte jen poměrnou část - přesnou cenu Vám napíšeme po objednávce emailem.

  Úspěšnost absolventů kurzu:

  Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech. V rámci kurzu matematiky a v rámci zkoušek nanečisto připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 9. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám. Podle ohlasů pak dalším pozitivním efektem je bezproblémový vstup na střední školu a zhodnocení společné práce i ve středoškolské výuce.

  Proč chodit na kurz matematiky a na kurz českého jazyka:

  1. Připravíme vás ke zkouškám na všechna gymnázia a střední školy v Praze a okolí.
  2. Potřebujete mít v pololetí 9. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
  3. Matematiku i český jazyk budete mít další 4 roky na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy matematiky i češtiny je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
  4. Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí hlavně český jazyk.
  5. Součástí kurzů je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
  6. Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.

  Popis kurzu:

  Trvá 20 týdnů, 40 vyučovacích hodin. Látku probíráme od základů po jednotlivých tématech. Nejdříve procházíme potřebné znalosti z předešlých ročníků základní školy. Na ně navazujeme novými látkami. Výuka je provázena vlastními učebními materiály. V rámci kurzu se žáci seznámí s velkým počtem písemných prací z přijímacích zkoušek uplynulých let.

  V průběhu kurzu zlepšíte i své známky ve škole a oceníte to při pololetním vysvědčení.

  Poznáte své znalosti a schopnosti, porovnáte je s ostatními žáky jiných škol, a to vám pomůže s vhodným výběrem budoucí školy.

  V matematice pečlivě probereme: procenta, úpravy výrazů lineárních i lomených, rovnice, soustavy rovnic, konstrukční i početní geometrii, slovní úlohy (o pohybu, na přímou i nepřímou úměrnost, s postupným i normálním poměrem, o společné práci, řešené soustavou rovnic, s procenty, s objemy, povrchy, obvody, s Pythagorovou větou a mnohé další), lineární funkci, logické úlohy a další matematické okruhy.