Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Dlouhodobý kurz matematika, český jazyk, angličtina pro žáky 9. tříd

Dlouhodobá příprava Výklad
ilustrační obrázek k časti webu

Spustili jsme přihlašování pro školní rok 2024/2025!

Představení

Dlouhodobý kurz je zacílen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia. V Dlouhodobých kurzech matematiky a českého jazyka získáte 22 týdnů prezenční výuky. Celý kurz doprovází velké množství vlastních studijních materiálů. Lekce jsou připraveny také ve formě videa. Obsah výuky v písemné i video podobě zůstává pro všechny žáky přístupný až do konce školního roku.

Účastníky připravujeme na jednotné přijímací zkoušky vytvářené státní společností Cermat. Kurz je zároveň vhodný pro všechny, kdo se chtějí zdokonalit v matematice a češtině. Případně v angličtině.

Výuku vedeme dynamicky, s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák, bez ohledu na jeho schopnosti. Rozvíjíme logické myšlení, početní a jazykové dovednosti žáků. Kurzy jsou připraveny s důrazem na motivaci a hravost, do výuky zapojujeme soutěže a hry.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 30. září 2024 a končí na začátku dubna (22 vyučovacích týdnů).

Dlouhodobé kurzy neprobíhají v týdnech od 28. října do 1. listopadu 2024; od 23. prosince 2024 do 3. ledna 2025 a po oba dva týdny pražských jarních prázdnin od 10. února do 21. února 2025.

Konkrétní dny, kdy se kurzy konají, najdete v přehledu termínů příslušné pobočky (budovy).

Orientační seznam lekcí

Místa konání:

Přihláška na Dlouhodobé kurzy pro žáky 9. tříd

Kapacity Dlouhodobých kurzů jsou omezené, pokud na některé pobočce nejsou volná místa, zkuste zvolit jinou.

Délka kurzu: 22 lekcí (lekce je dlouhá 85 minut)
Běh kurzu: 30. 9. 2024 - 4. 4. 2025 (orientační seznam lekcí)
Předměty: matematika, český jazyk, anglický jazyk (vyberte si svoji kombinaci).
Cena za jeden předmět: 5 900 Kč (zápisné 400 Kč a 22 lekcí po 250 Kč).

Při nákupu Dlouhodobého kurzu získáte:

 • 22 lekcí kurzu
  Každou lekci prezenční výuky získáte nové materiály a jejich elektronickou podobu na doma, včetně výukových videí. Videa nejsou záznamem z prezenční výuky, ale výkladem konkrétního testu. Celý čas se věnují tématu a nejsou ničím rušena. Materiály slouží i pro ty žáky, kteří se na lekci nedostaví, aby mohli látku dohnat. Všichni žáci i ti, kteří na výuce byli se mohou během kurzů k probírané látce vrátit.
 • Databázi základních témat
  Databáze základních témat videí český jazyk, matematika - pro 9. třídu aktuálně obsahuje přes 50 videí z matematiky nebo českého jazyka dle předmětu kurzu a další připravujeme.
 • K matematickému kurzu Dotazovnu
  Matematická dotazovna - Aktuálně přes 30 videí, které se věnují konkrétním zapeklitým úlohám.
 • Slevu na Procvičování základních témat
  Procvičování základních témat matematika, český jazyk - Soubor videí ve kterých si žáci mohou daný jev procvičit na několika úlohách.
 • Slevu na Zkoušky nanečisto
  Zkoušky nanečisto Zkoušky nanečisto jsou prezenční simulací jednotných zkoušek na střední školy. Na každý termín máme připravené zvláštní testy. Každá výuka je doplněna o výklad.
 • Slevu na KURÝRa - kurz geometrie
  Kurz geometrie, který žáky postupně provede řadou úloh. Získáte archy k tisku, které si doma vyplníte a výsledky nám podle návodu vyplníte do systému. Dále získáte hodnocení a v neposlední řadě podrobné postupy rýsování jednotlivých úloh.
 • Slevu na Diktátora - diktáty
  Diktátor žáky provede deseti diktáty, které pochází z reálných textů z oblasti umělecké literatury, ale i publicistiky či odborného prostředí. Pustíte si audio, diktát napíšete a pak podle návodu zadáte některé jevy ke kontrole. Na konci každého diktátu získáte podrobné řešení a video s výkladem.

Veškerý obsah z této nabídky je dostupný v zákaznickém účtu příslušný školní rok. V roce 2024/2025 od 30. 9. 2024 až do 30. 6. 2025.

Platit můžete hotově na místě před výukou nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem zašleme mailem). Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách.

Pokud do kurzu nastoupíte později, získáte materiály ze všech proběhlých lekcí včetně videí s výukou daných týdnů.

Úspěšnost absolventů kurzu:

Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech. V rámci kurzu matematiky a v rámci zkoušek nanečisto připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 9. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám. Podle ohlasů pak dalším pozitivním efektem je bezproblémový vstup na střední školu a zhodnocení společné práce i ve středoškolské výuce.

Proč chodit na kurz matematiky a na kurz českého jazyka:

1. Připravíme vás ke zkouškám na všechna gymnázia a střední školy v Praze a okolí.
2. Potřebujete mít v pololetí 9. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
3. Matematiku i český jazyk budete mít další 4 roky na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy matematiky i češtiny je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
4. Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí hlavně český jazyk.
5. Součástí kurzů je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
6. Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.

Vyučující:

Dlouhodobé kurzy vyučuje tým pedagogů pečlivě vybraných panem Husarem.

Popis kurzu:

Trvá 22 týdnů, 44 vyučovacích hodin. Látku probíráme od základů po jednotlivých tématech. Nejdříve procházíme potřebné znalosti z předešlých ročníků základní školy. Na ně navazujeme novým učivem. Výuka je provázena vlastními učebními materiály. V rámci kurzu se žáci seznámí s velkým počtem písemných prací z přijímacích zkoušek uplynulých let.

V průběhu kurzu zlepšíte i své známky ve škole a oceníte to při pololetním vysvědčení.

Poznáte své znalosti a schopnosti, porovnáte je s ostatními žáky jiných škol, a to vám pomůže s vhodným výběrem budoucí školy.

V matematice pečlivě probereme: procenta, úpravy výrazů lineárních i lomených, rovnice, soustavy rovnic, konstrukční i početní geometrii, slovní úlohy (o pohybu, na přímou i nepřímou úměrnost, s postupným i normálním poměrem, o společné práci, řešené soustavou rovnic, s procenty, s objemy, povrchy, obvody, s Pythagorovou větou a mnohé další), lineární funkci, logické úlohy a další matematické okruhy.

Mohlo by Vás zajímat z naší nabídky:

Příměstský tábor s výukou němčiny

Příměstský tábor s výukou němčiny pro žáky ve věku 10-15 let.

Týden zážitkové němčiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky.

Příměstský tábor s výukou angličtiny

Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let a pro mladé studenty ve věku 12-15 let.

Pondělí až pátek, od 8:30 do 15:30.