ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz matematika, český jazyk, angličtina pro žáky 5. tříd

Pozor, nově jsme do nabídky pro 5. třídu zařadili kurzy na Gymnáziu Českolipská - Praha 9.
Cca tři minuty od zastávky autobusů Českolipská (linky 201 a 166 od metra C Střížkov).

Prosím, věnujte zvýšenou pozornost tomu, které kurzy objednáváte.

Přihlašování do dlouhodobých kurzů je již spuštěno! Přihlašovat se můžete i po začátku kurzu!

Přípravný kurz je zacílen k úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek - připravujeme na Cermat testy a další typy zkoušek. Vítáme i žáky, kteří se chtějí v matematice zdokonalit a hodně si procvičovat. Děláme vše pro to, aby se v našich hodinách dobře cítil každý žák bez ohledu na jeho schopnosti. Výuky vedeme dynamicky s energickým zaměřením na co nejaktivnější činnost žáků. Rozvíjíme logické, početní a jazykové schopnosti žáků. Výuky jsou připraveny s vysokým důrazem na motivaci a hravost. Součástí výuky bývají různé soutěže a hry.

Zápis zahájíme v červenci. Přihlásit se do kurzů je možné v průběhu celého přípravného období, pokud jsou ve skupinách ještě volná místa. Cena se pro pozdější přihlášky postupně úměrně snižuje.

Cena kurzu:

Matematika 4 400 Kč (40 hodin výuky)
Český jazyk 4 400 Kč (40 hodin výuky)
Anglický jazyk dle termínu dle termínu

Poznámka: Platit můžete přímo na výuce nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem předáme na první výuce nebo zašleme mailem). Naše kurzy si můžete nejprve zkusit a až potom zaplatit. Plaťte až tehdy, jste-li přesvědčeni, že se vám náš styl vyučování líbí. Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách. Kurzovné vracíme pouze v případě vážných důvodů, a to pouze do konce kalendářního roku zahájení kurzu.

Termín konání:

Praha 5 kurzy začínají v týdnu od 8. října 2018 a končí koncem března 2019 (20 vyučovacích týdnů). Délka výukové jednotky v kurzech je 85 minut (bez přestávky).
Praha 9 kurzy začínají ve středu 24. října 2018 a končí koncem března 2019 (20 vyučovacích týdnů). Délka výukové jednotky v kurzech je 85 minut (bez přestávky).
Dlouhodobé kurzy neprobíhají v době podzimních, vánočních prázdnin a dva týdny v průběhu jarních prázdnin v Praze 1-5 a v Praze 6-10.

Místa konání:

Můžete se přihlašovat do jednotlivých skupin!

Gymnázium Na Zatlance - seznam všech skupin a přihlašování dlouhodobý kurz (říjen - duben)
Gymnázium Českolipská - seznam všech skupin a přihlašování dlouhodobý kurz (říjen - duben)

Dodatečný zápis do kurzů:

Máte-li zájem o účast v již rozběhnutém kurzu, přihlašte se do skupiny, ve které jsou ještě volná místa. Bez objednání není účast možná.
Pokud nastoupíte do již rozběhnutého kurzu, tak zaplatíte jen poměrnou část - přesnou cenu Vám napíšeme po objednávce emailem.

Vyučující:

Dlouhodobé kurzy vyučuje tým pedagogů pečlivě vybraných panem Husarem.

Úspěšnost absolventů kurzu:

Absolventi kurzů jsou úspěšní na všech gymnáziích v Praze i okolí. Na většině škol jsou u přijímaček naši žáci na prvních místech. V rámci kurzu matematiky a v rámci zkoušek nanečisto připravujeme žáky na státní testy od Cermatu. Naši žáci jsou nejen úspěšní u zkoušek, ale také si již v průběhu 5. třídy vylepšují známky z matematiky a českého jazyka, což je další plus ke zkouškám. Podle ohlasů pak dalším pozitivním efektem je bezproblémový vstup na střední školu a zhodnocení společné práce i ve středoškolské výuce.

Proč chodit na kurz matematiky a na kurz českého jazyka:

1. Připravíme vás ke zkouškám na všechna gymnázia a střední školy v Praze a okolí.
2. Potřebujete mít v pololetí 5. třídy co nejlepší známky. Pololetní vysvědčení je důležité v celkovém součtu bodů. Naše kurzy vám pomohou, aby vaše známky byly co nejzářivější.
3. Matematiku i český jazyk budete mít dalších 8 let na střední škole, budete maturovat, hlásit se na VŠ. Zopakovat a zkvalitnit základy matematiky i češtiny je skvělý vklad do vlastního vzdělávání, do budoucnosti na SŠ i VŠ.
4. Při řešení úkolů častých testů Obecných studijních předpokladů jsou třeba logické schopnosti, které rozvíjí hlavně matematika a také jazykové schopnosti a cit pro jazyk, což rozvíjí hlavně český jazyk.
5. Součástí kurzů je řada úloh, které se objevují v testech Obecných studijních předpokladů.
6. Naši absolventi z minulých let byli úspěšní v testech z matematiky, v testech z českého jazyka a také v testech z Obecných studijních předpokladů.