ilustrační obrázek k časti webu

Domácí Zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd

Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Více o našem přístupu ke školnímu roku 2020/2021.

Spustili jsme přihlašování na školní rok 2020/2021.

Během koronakrize jsme připravili domácí Zkoušky nanečisto. Každý si může zkusit absolvovat Zkoušky nanečisto i z pohodlí domova.

Domácí Zkoušky nanečisto Vám nabízejí srovnání s ostatními žaky, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia.

Všechny úlohy typově odpovídají úlohám v testech CERMATu.

Jak domácí Zkoušky nanečisto probíhají:

Před testem si stáhnete a vytisknete odpovědní archy. V daném termínu Vám zpřístupníme zadání. Vše vyplníte do odpovědního archu, stejně jako při prezenčních výukách a na konci nahrajete do systému ke kontrole.
Lektoři práce zkontrolují a ohodnotí. Spolu s hodnocením získáte vzorová řešení a výukové video, ve kterém test projdeme.

Termín konání:

Začínáme v pátek 2. října 2020. Domácí Zkoušky nanečisto se konají každý pátek, sobotu a neděli, až do dubnových přijímacích zkoušek (jedinou výjimkou je 25. - 27. 12. 2020 a 1. 1. - 3. 1. 2021).

  • Pátek od 15:00
  • Sobota od 14:00
  • Neděle od 18:00

Zkoušky nanečisto v dubnu:

Na poslední týdny před zkouškami přidáváme doplňkové termíny v týdnu.

Prezenční výuky v Praze:

Zkoušky nanečisto nabízíme také formou prezenčních výuk v Praze.

Objednat předplatné

Zvýhodněné předplatné:

Zájemcům o pravidelnou účast na Domácích Zkouškách nanečisto nabízíme možnost zvýhodněného předplatného na 10 nebo 20 kol.
Předplatné je nevratné, nepřenosné a platné do 13. 4. 2021. Platí jen pro žáka uvedeného v objednávce.

Předplatné je možné zaplatit převodem na účet (na základě objednávky Vám pošleme údaje k platbě).

Organizace a způsob výuky:

Zadání zveřejníme v přesný čas dle harmonogramu v zákaznickém účtu a Vaše řešení budeme očekávat do 90ti minut nahrané zpět (na test je 50 minut, zbytek času máte na pohodlné vyřešení digitalizace a nahrání výsledků).

K termínům bude na webu zveřejněna tabule cti, tak jak jste zvyklí.

Na každý termín máme připravený nový test. Můžete se účastnit všech termínů.