ilustrační obrázek k časti webu

Nácvik na přijímací testy pro žáky 5. tříd

Chystáte se ke zkouškám na osmileté gymnázium?

Přijďte si vyzkoušet, jak zvládáte látku 5. třídy. Pomůžeme vám najít správné tempo, odhalit nejčastější chyby, vyladit strategické postupy řešení. Získáte srovnání s dalšími žáky, kteří se chystají ke zkouškám. Nejlepší v každém termínu získávají diplomy za skvělé umístění. Naši žáci se v průběhu přípravy výrazně zlepšují a následně bývají u zkoušek pravidelně mezi nejúspěšnějšími.

Termín:

Každý pátek (jedině během Vánoc 21. 12. 2018 a 28. 12. 2018 se nácvik nekoná), poprvé 2. 11. 2018 a naposledy 5. 4. 2019.

Čas konání:

Začátek: 16:00

Konec: 18:20 – 18:30

Není třeba se přihlašovat, stačí přijít 5 až 10 minut předem před budovu školy.

Místo:

Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5

Skladba testů:

český jazyk, matematika

Cena:

300 Kč za oba předměty (platba v hotovosti na místě)

S sebou stačí jen psací a rýsovací potřeby.

Popis výuky:

Každý termín budeme zadávat dvojici testů – český jazyk a matematika. Testy se skládají z uzavřených a polouzavřených otázek, to znamená, že žáci uvádí do odpovědního archu pouze výsledek nebo vybírají z nabídky možností. Matematika zahrnuje jednu geometrickou úlohu. Žáci budou jako výsledek své práce odevzdávat pouze arch s výsledky. Testy jsou připravené na základě analýzy státních přijímacích zkoušek Cermat. Žáci si domů odnášejí zadání, řešení a vypracovaný opravený arch. Nejpozději druhý den bude na našem webu tabule cti, přehled třetiny nejúspěšnějších. Nejlepší v každém termínu získají diplomy za skvělé umístění.

Rozdíl mezi Zkouškami nanečisto v sobotu a Nácvikem na přijímací testy v pátek:

Sobotní Zkoušky nanečisto a páteční Nácviky na zkoušky se vzájemně doplňují a rozvíjejí znalosti a dovednosti našich žáků. Je vhodné vyzkoušet oba typy výuk. Pro páteční i sobotní výuky vycházíme z obsahu a formy státních zkoušek od Cermatu a snažíme se pokrývat všechna požadovaná témata. Zařazujeme celou řadu úloh z předchozích let, které by se u zkoušek mohly objevit a žáci by na ně měli být připraveni.

PÁTEK

Nácviky na přijímací zkoušky jsou alternativou k sobotním Zkouškám nanečisto.

  • Žáci vždy vybírají z nabídky odpovědí, odpovídají jednoslovně nebo zapisují pouze výsledek. V matematice se každý týden objeví i jedna úloha z geometrie.
  • Žákům není hodnocen postup, pouze odpovědi v záznamovém archu.
  • Nejsložitější úlohy si vysvětlíme.
  • Žáci si hned odnesou opravené archy.
  • Výuka je zaměřena na získání rychlosti a jistoty.

SOBOTA

Sobotní Zkoušky nanečisto jsou vzdělávací projekt, který žáky připraví na jednotné přijímací zkoušky Cermat. Sestavujeme do něj testy s četným zastoupením otevřených úloh doplněných dalšími formami otázek (uzavřené, polouzavřené). Po vypracování testu si ho společně rozebereme, vysvětlíme a spočítáme si všechny úlohy, zodpovíme všechny dotazy žáků. Testy pečlivě opravíme a přidáme slovní hodnocení.

  • U otevřených úloh žáci píšou celé postupy a jsou jim bodovány i části výpočtů nebo nezdařené pokusy.
  • Po odevzdání testu následuje výklad s pedagogem.
  • Žáci získají opravené práce poštou nebo osobně jakoukoli následující sobotu.
  • Výuka je didakticky vedena s důrazem na zvládnutí látky a pokroky žáků.

Shodné prvky výuk:

Obě přípravy jsou pro žáky velmi motivační. Žáci si postupně zvykají na systém a nejrůznější formy otázek, získávají jistotu, najdou a nacvičí správné tempo. Získají reprezentativní porovnání svých znalostí a dovedností s ostatními. Obě výuky děti hodně baví a postupně dělají velké pokroky.