ilustrační obrázek k časti webu

Nácvik na přijímací testy pro žáky 5. tříd

Chystáte se ke zkouškám na osmileté gymnázium. Přijďte si vyzkoušet, jak zvládáte látku 5. třídy. Pomůžeme vám najít správné tempo, odhalit nejčastější chyby, vyladit strategické postupy řešení. Naše testy jsou doplněné vzorovým řešením. Získáte srovnání s širokým okruhem dalších dětí, které se chystají ke zkouškám. Nejlepší v každém termínu získávají diplomy za skvělé umístění. Naši žáci se v průběhu přípravy výrazně zlepšují a následně bývají u zkoušek pravidelně mezi nejúspěšnějšími.

Termín:

Každý pátek (jedině během Vánoc 21. 12. 2018 a 28. 12. 2018 se nácvik nekoná), poprvé 2. 11. 2018 a naposledy 5. 4. 2019.

Místo:

Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5

Skladba testů:

matematika, český jazyk

Cena:

300 Kč za oba předměty (platba na místě)

Jak se zúčastnit:

Není třeba se přihlašovat, stačí přijít nejlépe 5 až 10 minut před 16.00 před budovu školy. S sebou stačí jen papíry na psaní a psací nástroje.

Popis výuky:

Na každý termín budeme mít pro žáky připravenu dvojici testů - matematiku a český jazyk. Testy se budou skládat z velkého počtu úkolů. Všechny úkoly budou uzavřené nebo polouzavřené, to znamená, že žáci uvádí do odpovědního formuláře pouze výsledek nebo vybírají z nabídky možností. Žáci budou jako výsledek své práce odevzdávat pouze formulář s výsledky. Testy jsou připravené na základě analýzy testů z minulých let ke státním přijímacím zkouškám. Žáci dostanou zadání testů na doma a také podrobné řešení. To jim bude sloužit k domácímu studiu a přípravě na další testy. Všechny testy okamžitě na místě vyhodnotíme. Nejpozději druhý den bude na našich internetových stránkách tabule cti, přehled třetiny nejúspěšnějších řešitelů v každém předmětu a v celkovém součtu. Nejlepší v každém termínu získávají diplomy za skvělé umístění.

Rozdíl mezi zkouškami nanečisto v sobotu a nácvikem na přijímací testy v pátek:

Sobotní Zkoušky nanečisto a páteční Nácviky na zkoušky se vzájemně doplňují a rozvíjejí znalosti a dovednosti našich žáků. Je vhodné oba typy výuk vyzkoušet.
Pro páteční i sobotní výuky vycházíme z obsahu a formy státních zkoušek od Cermatu a snažíme se pokrývat všechna požadovaná témata. Zařazujeme i celou řadu úloh z historie přijímacích řízení, které by se u zkoušek mohly objevit a žáci by na ně měli být připraveni.

SOBOTA
Sobotní Zkoušky nanečisto připravujeme jako náš hlavní vzdělávací projekt. Sestavujeme do něj testy s četným zastoupením otevřených úloh doplněných dalšími formami otázek (uzavřené, polouzavřené). Testy jsou vždy provázeny společným rozborem a výkladem celé práce, vysvětlením všech úkolů, zodpovězením všech dotazů žáků. Vypracované práce pečlivě opravujeme, přidáváme komentář k nezvládnutým otázkám a celkové slovní hodnocení. Opravené práce dostávají žáci zpětně v průběhu dalšího týdne.

  • žáci píšou celé postupy a jsou jim bodovány i části výpočtů nebo nezdařené pokusy
  • test společně vysvětlujeme
  • testy pečlivě „ručně učitelsky“ opravujeme
  • výuka je didakticky zaměřena s důrazem na zvládnutí látky a pokroky

PÁTEK
Páteční Nácviky na přijímací zkoušky zamýšlíme jako doplněk k sobotním Zkouškám nanečisto. V nácvicích žáci vybírají své odpovědi z nabídnutých možností nebo vpisují pouze výsledek výpočtu. S touto formou přípravy máme velmi dobré zkušenosti. Žáci získávají jistotu v odpovídání na položené otázky, najdou a nacvičí správné tempo. Postupně si zvykají na systém a nejrůznější formy otázek. Dostanou rychlou zpětnou vazbu, testy jsou opraveny ihned.

  • žáci vždy vybírají z nabídky odpovědí, odpovídají jednoslovně nebo zapisují pouze výsledek
  • žákům není hodnocen postup, pouze vyplněné odpovědi doplněné v záznamovém archu
  • občas si vybranou úlohu přece jenom v rychlosti vysvětlíme a žáci dostanou řešení a zadání na doma
  • opravení testů proběhne ihned na místě
  • výuka je zaměřena na získání rychlosti a jistoty

Shodné prvky výuk:

Obě přípravy jsou pro žáky velmi motivační. Žáci získají reprezentativní porovnání svých znalostí a dovedností. Žáci se mohou učit ze svých chyb a nedostatků.
Obě výuky děti hodně baví a postupně dělají velké pokroky.