ilustrační obrázek k časti webu

Zkoušky nanečisto pořádané v Praze - SPŠST Panská pro žáky 9. tříd

Zkoušky nanečisto v SPŠST Panská se budou konat minimálně pětkrát do zkoušek. Sledujte termíny, které budeme pravidelně zveřejňovat. Můžete sledovat i náš Facebook, kde budete vždy o termínech informováni.

Podrobné informace o Zkouškách nanečisto:

Testy budou podobné typu Cermatu z minulých let a ilustračních verzí. Všechny úkoly si vždy společně pečlivě projdeme a rozebereme. Všechny písemné práce budou s výkladem vyučujícího. Opravené písemné práce si žáci vyzvednou hned po ukončení výuky před odchodem domů.

Délka mimořádných Zkoušek nanečisto v týdnu je 180 minut. Začínáme v 15.00 a končíme v 18.00.

Místo:

SPŠST Panská - Panská 856/3, Praha 1

Cena:

600 Kč (matematika a český jazyk)

Rezervace:

Pozor na tyto termíny je potřeba rezervace! Není možné přijít rovnou na výuku, kapacita výuky je nastavena na počet rezervací.

Informace o Zkouškách nanečisto pro 9. třídu konaných v pátek a v sobotu v Gymnáziu Na Zatlance naleznete zde.

Zkoušky nanečisto v Panské pořádáme ve spolupráci se Střední průmyslovou školou sdělovací techniky. Panská 856/3

Tabule cti:

Zkoušky nanečisto nabízejí žákům a jejich rodičům přípravu, která maximálně rozvíjí studijní dovednosti a schopnosti žáků. Hlavní metodiky výuky jsou založeny na vnitřní a vnější motivaci, v duchu pedagogické zásady: „Za vším hledej motivaci.“

V každém kole zkoušek bývá třetina nejúspěšnějších žáků v jednotlivých testech zveřejněna na tabuli cti (na našich internetových stránkách a na nástěnce v budově školy během našich příprav).

Tabule cti

  • Slouží jako zpětná vazba, porovnání a také odměna.
  • Obsahují jméno žáka (tak jak ho uvedl na vypracovaných testech) a počet bodů z jednotlivých testů.
  • Jsou nedílnou součástí služby Zkoušky nanečisto jako takové.
    Zveřejnění je základní stavební kámen služby, díky kterému je možné žáky motivovat a pomoci jim se zlepšit.
  • Povzbuzují a žáci mohou k výuce a učení vůbec získat lepší vztah.
    Výstup v podobě tabule cti je v zájmu žáků, rodičů i učitelů.
  • Pravidelným účastníkům Zkoušek nanečisto přináší dlouhodobé srovnání a další pokročilejší statistiky dlouhodobých trendů rozvíjení znalostí.

Pokud přesto tuto důležitou součást Zkoušek nanečisto nechcete využívat, můžete si zakoupit naše tištěné materiály a ty si vypracovat doma nebo se můžete přihlásit na naše dlouhodobé kurzy. Nebo nevystupovat pod pravým jménem, ale pod pseudonymem, pod kterým Vaše výsledky na tabuli cti uveřejníme.

Tím, že se uživatelé svobodně přihlásí na Zkoušky nanečisto, tedy na naše testy, do naší soutěže, může se stát, že budou úspěšní, a tím pádem se jejich jméno na předních příčkách tabule cti objeví. Ke zveřejňování výsledků na tabuli cti nesbíráme žádná další data o dítěti a nevyžadujeme tedy souhlas se zveřejněním jména. Právní titul zveřejnění na tabuli cti je plnění smlouvy, a proto není souhlas potřeba.