Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory a obory nástavbového studia CERMAT 2023/2024

Souhrn základních informací o přijímacích zkouškách a také o našich přípravných kurzech a Zkouškách nanečisto. Informace budeme během roku postupně aktualizovat.

ilustrační obrázek k časti webu

Příprava na jednotné přijímací zkoušky 2023/2024

Nabízíme širokou nabídku výuky, která pomůže s přípravou na přijímací zkoušky. Máme prezenční varianty výuky v Praze, nabídku pro distanční vzdělávaní a také materiály pro samostudium. Dále máme připravenou řadu soutěží vhodných jak pro procvičování, tak ke změření sil s ostatními žáky.

Přijďte si zkusit atmosféru zkoušek a něco se naučit na prezenční Zkoušky nanečisto, nebo porovnejte své znalosti s ostatními žáky online přes Domácí Zkoušky nanečisto. Stále si můžete objednat naše Distanční a Domácí kurzy, které nabízíme s 40% slevou a využít materiály, z minulých lekcí k procvičování. Zkušenosti s naší výukou si můžete přečíst v diskusi Jak jste dopadli u zkoušek na SŠ.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia 2023/2024

Přijímací zkoušky na čtyřleté obory středních škol a gymnázií proběhnou 12. a 15. dubna 2024
Náhradní termíny se konají 29. a 30. dubna 2024.

Podání přihlášek na osmiletá gymnázia 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude nový systém podávání přihlášek, který přináší řadu změn.

Termín podání přihlášek na střední školy

Termín pro podání přihlášky v 1. kole je od 1. do 20. 2. 2024.

Systém přihlášek na střední školy

Nově bude možné podávat přihlášky elektronicky přes web https://dipsy.cz/, za předpokladu, že máte možnost elektronicky ověřit svoji identitu (například pomocí bankovní identity). Letos bude zachována možnost podání přihlášky v papírové podobě (podáním výpisu vytištěného z online systému, nebo podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.)

Počet přihlášek na střední školy

Ve školním roce 2023/2024 je možno podat až 3 přihlášky. Výběr škol by měl být jednoduchý, seznam všech škol bude přímo v aplikaci, zároveň dle materiálů MŠMT uvidíte počet přihlášek a přijatých uchazečů z minulých let. Zvolený obor a pořadí je možné měnit jen do 20. února 2024 formou zpětvzetí přihlášky a podáním nové.

Automatické rozřazení žáků do škol, nahrazuje zápisové lístky

V novém systému žáky rozřadí počítač dle preferencí a dosažených výsledků. Velká změna je také v tom, že žák musí nastoupit na tu školu, které určil vyšší prioritu, pokud získal dostatek bodů, aby na ni byl přijat.

Odvolání

V novém systému již nebude odvolání možné, všechna místa budou rozdělena systémem.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud uchazeč nemá zájem o školu přiřazenou systémem v 1. kole, může se vzdát celé účasti na 1. kole přijímacího řízení a zúčastnit se 2. kola, případně dalších kol. Místo, které by uchazeč v 1. kole získal, se nesmí přidělit náhradníkovi a bude znovu k dispozici v dalším kole.

2. kolo přijímaček na střední školy

20. května 2024 - má dojít ke zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení i s volnou kapacitou v jednotlivých oborech vzdělání.

Termín podání přihlášek do 2. kola

Do 24. května 2024. Pozor, uchazeč, který se nezúčastnil 1. kola, nebude připuštěn do kola 2!

Termíny 2. kola školních přijímacích zkoušek

Od 8. do 12. června 2024.

Třetí a další kola přijímacího řízení

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek smí být ředitelem školy stanoven nejdříve na 7. den od vydání rozhodnutí v kole předchozím.

Přihláška do třetího a dalších kol se podává výhradně na listinném tiskopisu (osobním doručením do školy, poštou, datovou schránkou). Elektronické podání ani podání výpisem není možné. Na každou školu uchazeč podá přihlášku s vyplněnými obory pouze této školy.

Státní web k systému přijímacích zkoušek

Pro informování žaků a rodičů o přijímacích zkouškách připlavilo MŠMT nový web prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci, kde najdete nejpodrobnější informace o novém systému přihlášek, zejména o přílohách, postupech pro konkrétní způsob podání atd.

Konec výuk Zkoušek nanečisto ve školním roce 2023/2024

Naše Dlouhodobé, Distanční i Domácí kurzy pro 9. třídu končí v prvním dubnovém týdnu. Veškeré materiály a videa budou přístupné do 30. června, aby se mohli až do konce připravovat i ti, kteří využijí náhradní termíny.

Řešení a výklad k ostrým testům jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory a obory nástavbového studia CERMAT 2023/2024

Každý rok připravujeme videořešení všech ostrých testů přijímacích zkoušek. Na stránce o jednotných přijímacích zkouškách na čtyřleté obory a obory nástavbového studia 2022/2023 se můžete podívat na videa k minulému roku.

Mohlo by Vás zajímat z naší nabídky:

Diktátor - Diktáty z českého jazyka pro žáky 9. tříd

Pusťte se do boje s naším diktátorem. Tím, kdo vás postaví před sérii deseti diktátů, které pochází z reálných textů z oblasti umělecké literatury, ale i publicistiky či odborného prostředí. Náš diktátor není krutý, ale řídí se přesně danými pravidly – pravidly pravopisu.


Dlouhodobý kurz

Matematika, český jazyk a angličtina pro žáky 9. tříd

Dlouhodobý kurz je zacílen na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na čtyřletá gymnázia. Výuky vedeme dynamicky, s energickým zaměřením a rozvíjíme logické myšlení, početní a jazykové dovednosti žáků.

ÚL - matematická soutěž Úloh Logických pro žáky 9. tříd

Soutěž netradičních, na přemýšlení náročných úloh, je zároveň přípravou na ty nejzapeklitější úlohy z testů Cermatu. Jsou to takové ty zamotané úlohy ze závěrů testů.

Zkoušky nanečisto pořádané v Praze pro žáky 9. tříd

Matematika a český jazyk.

Nabízíme úspěšnou, profesionální a zábavnou přípravu k přijímacím zkouškám. Čím více kol absolvujete, tím se zvýší znalosti, dovednosti i schopnosti a úspěšnost při skládání zkoušek.

zkousky-nanecisto.cz 2022, autorem grafických prvků je Josef Quis