ilustrační obrázek k časti webu

Domácí kurz pro žáky 7. tříd

Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný. Více o našem přístupu ke školnímu roku 2020/2021.

Spustili jsme přihlašování na školní rok 2020/2021.

Domácí alternativa k dlouhodobým kurzům

Během koronakrize jsme připravili domácí alternativu k našim dlouhodobým kurzům. Online výuka kopíruje látku prezenčních kurzů. Skládá se z pravidelných testů v době prezenčních kurzů, vysvětlení nové látky, domácích úkolů a dalších materiálů k samostudiu. Domácí kurzy jsme přes prázdniny doplnili a rozšířili o další materiály.

Každou sobotu Vám nabídneme výukové materiály pro témata probíraná v daném týdnu. Pilotní otázky a jejich řešení v takové podobě, aby žáci vše pochopili. Pak bude následovat vlastní výuka formou společného procvičování pod vedením vyučujících.

Většina materiálů je připravena speciálně pro Domácí kurz tak, aby nejlépe odpovídala formátu výuky přes internet. Výukové materiály budou mít vlastnosti „švédského stolu". Materiály připravíme pro daný týden v různých vrstvách obtížnosti tak, aby si vybrali žáci, kteří potřebují velkou pomoc, ale i žáci, kteří už jsou hodně vpředu.

Cena:

2 200 Kč za 20 týdnů přípravy.

Cena zahrnuje zápisné 200 Kč a 20 lekcí po 100 Kč.

Termín konání:

Kurzy začínají v týdnu od 5. října 2020 a probíhají až do konce března 2021 (20 vyučovacích týdnů).

Domácí kurzy neprobíhají od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 a od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Můžete se přihlašovat:

Přihlásit se do Domácího kurzu pro 7. třídu

Pravidelná výuka přes týden

Ve stanovený čas na Vás čekají naše krátké testy a my, vyučující matematiky a českého jazyka.

Postupně si budete otevírat a vypracovávat jednotlivá zadání, která nám pak virtuálně odevzdáte. V rámci vyhodnocení získáte nejen body, ale i vzorové řešení a slovní hodnocení.

Kdo nebude chtít pracovat online nebo se mu termín nebude hodit, dostane zadání i řešení zpětně. Materiály budeme nahrávat vždy po posledním termínu domácích kurzů v daném týdnu.

Organizace a způsob výuky:

Zadání zveřejníme v přesný čas dle harmonogramu v zákaznickém účtu. Vyhodnocovat jednotlivé testy budeme postupně, tudíž nám to může trvat i několik hodin.

Po přihlášení uvidíte tabulku "jak sbíráte body", tak jak jste zvyklí z dlouhodobých kurzů.

Na každý týden máme připravenou stejnou sadu testů pro všechny termíny. Každou sadu je možné řešit pouze jednou.

Materiály a domácí úkoly

Domácí úkoly a materiály budeme zveřejňovat po jednotlivých týdnech. K domácím úkolům budeme vždy v dalším týdnu zveřejňovat řešení.

Časový harmonogram:

Představení týdne

Každou sobotu před výukovým týdnem nabídneme materiály pro témata probíraná v daném týdnu.

Výuka s lektory

1. termín15.0018.00
úterý6. 10. 2020matematikačeský jazyk
středa7. 10. 2020český jazykmatematika

Domácí úkoly

Po absolvování výuky s lektorem bude zpřístupněn domácí úkol.