ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz českého jazyka ke státní maturitě

Čeština ke státní maturitě

Kurz je určen studentům 4. ročníku středních škol, kteří se chtějí kvalitně připravit na státní maturitu z českého jazyka. Výuka je zaměřena zejména na trénování slohových prací a didaktických testů, které lektorka opraví a na jejichž základě bude probíhat další výklad. Ústní část simulují mluvní cvičení, jimiž budou studenti prezentovat určité literární téma. Testy jsou podrobně vysvětlovány a prokládány souvislejším výkladem. Lekce jsou orientovány na základní úroveň nové maturity, v případě zájmu studentů může dojít k zařazení vyšší úrovně obtížnosti.

Mohlo by Vás zajímat z naší nabídky:

Státní maturita nanečisto z českého jazyka

Na každý termín máme nové testy. Můžete přijít opakovaně!

Během výuky se studenti nejdříve seznámí s typy úloh, které mohou během maturity potkat a pak si napíší test. Test si spolu s vyučujícím opraví a jednotlivé otázky proberou.

Státní maturita nanečisto z matematiky

Na každý termín unikátní úlohy. Můžete přijít opakovaně!

Přichystali jsme simulační matematické testy. Získáte cvik, jistotu, sebevědomí. Porovnáte své schopnosti, znalosti a dovednosti s dalšími maturanty.

V kurzu se zaměříme na:

  • zopakování nejdůležitější látky z českého jazyka
  • základní problémy z literární teorie
  • vybrané kapitoly z dějin literatury (dle zájmu studentů)
  • mluvnicky správné, přesné a jasné vyjadřování

Cena:

5 200 Kč (24 lekcí)

Den a čas konání:

Od 11. října 2018 každý čtvrtek od 18:00 do 19.30.

Místo:

Gymnázium na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5

Přihlášení:

Přihlašování do dlouhodobého kurzu