ilustrační obrázek k časti webu

Dlouhodobý kurz českého jazyka ke státní maturitě

Na stránce Jízdní řád a případná omezení Zkoušek nanečisto se dozvíte jak naše výuky aktuálně probíhají.

Spustili jsme přihlašování na školní rok 2021/2022.

Čeština ke státní maturitě

Kurz je určen studentům 4. ročníku středních škol, kteří se chtějí kvalitně připravit na státní maturitu z českého jazyka. Výuka je zaměřena zejména na trénování slohových prací a didaktických testů, které lektorka opraví a na jejichž základě bude probíhat další výklad. Ústní část simulují mluvní cvičení, jimiž budou studenti prezentovat určité literární téma. Testy jsou podrobně vysvětlovány a prokládány souvislejším výkladem. Lekce jsou orientovány na základní úroveň nové maturity, v případě zájmu studentů může dojít k zařazení vyšší úrovně obtížnosti.

V kurzu se zaměříme na:

  • zopakování nejdůležitější látky z českého jazyka
  • základní problémy z literární teorie
  • vybrané kapitoly z dějin literatury (dle zájmu studentů)
  • mluvnicky správné, přesné a jasné vyjadřování

Cena:

5 200 Kč 3 200 Kč (24 lekcí, lekce 85 minut)

Cena kurzu zahrnuje zápisné 400 Kč a 24 lekcí po 200 Kč.

Platit můžete hotově na místě před výukou nebo převodem z účtu na účet (pokyny pro platbu převodem zašleme mailem). Kurz je třeba mít zaplacený nejpozději po dvou absolvovaných výukách.

Den a čas konání:

Výuka probíhá od čtvrtka 7. října 2021 do dubna 2022.

Dlouhodobé kurzy v Gymnáziu na Zatlance neprobíhají v týdnech od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021, od 20. 12. 2021 do 2. 1. 2022 a po oba dva týdny pražských jarních prázdnin od 7. 3. do 20. 3. 2022.

Místo:

Gymnázium na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5

Přihlášení:

Přihlašování do dlouhodobého kurzu