Matematika XXL - internetová matematická soutěž pro žáky 5. tříd

Srovnání
ilustrační obrázek k časti webu

Spustili jsme přihlašování do soutěže XXL pro školní rok 2023/2024!

Oblíbená internetová matematická soutěž pro žáky 5. tříd. Soutěž je určena všem žákům 5. tříd, kteří si rádi započítají a mají v oblibě složitější úlohy. Platí, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Příklady do soutěže jsou většinou vybírány z přijímacích testů různých osmiletých gymnázií z minulých let. Celá soutěž je tak i velmi dobrou přípravou k přijímacím zkouškám. Je naší radostí konstatovat, že všechny naše řešitele matematické soutěžení hodně baví a během 10 kol soutěže dělají žáci velké matematické pokroky.

Pravidla:

V určený čas zpřístupníme nové zadání. Pravidelný termín zahájení každého nového kola je neděle v 17:00. Každý týden probíhá jedno kolo soutěže.
Soutěžit můžete do pátku příslušného týdne.

V okamžiku otevření aplikace se zadáním vám začíná běžet čas. Úlohy musíte řešit co nejrychleji. Odesíláte pouze výsledky, proto si vše kontrolujte. Čas vašeho odeslání řešení k nám tvoří koeficient, kterým dělíme bodový zisk z příkladů a přidáváme bonusové body. Minimální čas na kolo je 10 minut. Další bonusové body jsou přičteny v případě absolutně bezchybné práce. Řešitelé obratem obdrží bodové vyhodnocení a pro domácí studium dostanou vzorové řešení s podrobným postupem. Z každého kola matematické soutěže vytváříme tabuli cti (pořadí poloviny nejlepších). Výsledky kol jsou sčítány a po každém kole zveřejňujeme celkové pořadí (zase jen polovinu nejlepších). Nejúspěšnější řešitelé celkově dostanou jako odměnu roční bezplatný přístup na naše matematické stránky www.e-matematika.cz.

Novinka v 8. ročníku: Můžete získat nově až 6 bodů navíc v každém kole za vybraný příklad, který vyřešíte bezchybně. Tyto body se již nenásobí bonusy za čas a bezchybnost kola.

Jak vše probíhá:

Po objednání najdete přístup k soutěži ve svém účtu.

První kolo je naplánováno na neděli 28. ledna 2024 od 17:00. Poslední kolo je plánováno na týden od 1. dubna. Soutěž uzavřeme v pátek 5. dubna 2024.

Cena:

Soutěž je zdarma.

Bodování:

Testy mají na začátku maximum 30 bodů, postupně jsou prodlužovány až na 50 bodů. Bonus za bezchybnost je na začátku 10 bodů, ke konci u delších testů je už 20 bodů. Tento bodový progres nabízí napínavost soutěže až do posledního kola. I na konci může dojít k dramatickému přeskupení pořadí.

Příklady bodování:

Řešitel číslo 1: matematický zisk za řešení má 20 bodů, čas je 40 minut = koeficient pro dělení je 4,0, bonus za rychlost je 5 bodů, bonus za bezchybnost je 0 bodů a celkový bodový zisk je 25 bodů
Řešitel číslo 2: matematický zisk za řešení má 30 bodů, čas je 75 minut = koeficient pro dělení je 7,5, bonus za rychlost jsou 4 body, bonus za bezchybnost je 10 bodů a celkový bodový zisk je 44 bodů
Řešitel číslo 3: matematický zisk za řešení má 18 bodů, čas je 15 minut = koeficient pro dělení je 1,5, bonus za rychlost je 12 bodů, bonus za bezchybnost je 0 a celkový bodový zisk je 30 bodů

Upozornění:

Soutěž je soutěží dětí. Vím, že baví i rodiče, ale nechte děti pracovat samostatně. A POZOR, při počítání nesmíte využívat kalkulačky. Sčítání, odečítání, násobení i dělení pěkně na papír.

Garantem a tvůrcem soutěže je Mgr. Petr Husar.