Počítáme z hlavy

Srovnání Letní prázdniny
ilustrační obrázek k časti webu

SÍŇ SLÁVY MATEMATICKÉ SOUTĚŽE: