Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

VŠE z matematiky na VŠE

Dlouhodobá příprava Elektronické materiály Tištěné materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Dovolte mi představit vám svou mnoho let připravovanou sbírku matematiky ke zkouškám na VŠE. Sbírka určitě poslouží i těm z vás, kteří se chystáte na jiné VŠ a budete skládat přijímací test z matematiky.

Ke zkouškám na VŠE a na různé vysoké školy připravuji studenty již přes 20 let, vedu různé dlouhodobé kurzy, semináře, cvičné testy formou ZKOUŠEK NANEČISTO. Asi deset let učím i Intenzivní víkendové matematické kurzy, kde během tří dnů projdu celou potřebnou matematickou látku. Během let jsem připravoval celou řadu výukových materiálů, vyřešil stovky ostrých testů ze skutečných přijímacích zkoušek. Moje hlava se postupně stala chodící encyklopedií historie zadávaných příkladů.

Nyní jsem sestavil sbírku, která obsahuje úplně všechny typy úloh, které se za uplynulých minimálně 10 let u zkoušek objevily. Neunikl mi žádný typ příkladů, žádné téma.

Úlohy jsou typově rozděleny do kapitol. Na úvod každé kapitoly je stručný rozbor, popis a vysvětlení tématu. Každá úloha je uvedena s kompletním výpočtem a lehce pochopitelným vysvětlením.

V této době má učebnice 85 kapitol a 258 stran formátu A4.

Mám v plánu se ke sbírce pravidelně vracet a každý rok doplnit případné nové typy, nová témata.

Věřím, že nabízená sbírka bude velkou pomocnicí pro celou řadu mladých dívek a chlapců k přípravě na vysokou školu. A že poslouží i starším zájemcům, kteří se budou chtít k matematice z různých důvodů po nějaké pauze vracet. Mojí snahou bylo zpřístupnit vám svět matematiky a ukázat jednoduchost základních středoškolských výpočtů.

Objednávka:

VŠE z matematiky na VŠE - Elektronická verze (85 kapitol, 258 stran, cena 350 Kč vč. DPH)
VŠE z matematiky na VŠE -Tištěná verze (kniha) + poštovné (85 kapitol, 258 stran, cena 420 Kč Kč vč. DPH)

Přehled kapitol a ukázky kapitol vybraných:

1. kapitola – Kvadratické rovnice
2. kapitola – Kvadratické nerovnice - ukázka
3. kapitola – Rovnice a nerovnice s jednou absolutní hodnotou
4. kapitola – Kvadratická rovnice a absolutní hodnota, algebraický význam absolutní hodnoty
5. kapitola – Další kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou - ukázka
6. kapitola – Výpočty s absolutními hodnotami
7. kapitola – Výpočty s mocninami
8. kapitola – Výpočty s odmocninami
9. kapitola – Usměrňování zlomků
10. kapitola – Částečné odmocnění
11. kapitola – Rovnice s jednou odmocninou
12. kapitola – Rovnice se dvěma odmocninami
13. kapitola – Rovnice s dvěma absolutními hodnotami
14. kapitola – Nerovnice s dvěma absolutními hodnotami
15. kapitola – Nerovnice se zlomkem
16. kapitola – Lineární rovnice s parametrem
17. kapitola – Kvadratické rovnice s parametrem
18. kapitola – Kvadratické funkce s parametrem
19. kapitola – Soustavy dvou lineárních rovnic s parametrem
20. kapitola – Soustava dvou lineárních rovnice rovnic
21. kapitola – Soustavy rovnic – jedna lineární a druhá kvadratická
22. kapitola – Lineární funkce s absolutními hodnotami
23. kapitola – Definiční obory - ukázka
24. kapitola – Exponenciální rovnice – základní typy
25. kapitola – Exponenciální rovnice – pomocí substituce k lineární rovnici
26. kapitola – Exponenciální rovnice – pomocí substituce ke kvadratické rovnici
27. kapitola – Exponenciální nerovnice – základní typy
28. kapitola – Exponenciální nerovnice – vícekrokové typy
29. kapitola – Exponenciální funkce – průsečík
30. kapitola – Logaritmus
31. kapitola – Logaritmy s odmocninami
32. kapitola – Logaritmy s absolutními hodnotami
33. kapitola – Logaritmické rovnice – základní typy
34. kapitola – Logaritmické rovnice s neznámou v základu
35. kapitola – Logaritmické nerovnice – základní typy
36. kapitola – Logaritmické nerovnice s absolutními hodnotami
37. kapitola – Logaritmické nerovnice se součinem logaritmu a lineární nebo kvadratické funkce
38. kapitola – Logaritmické rovnice – náročnější typy
39. kapitola – Exponenciální rovnice řešené logaritmováním
40. kapitola – Logaritmické funkce
41. kapitola – goniometrické rovnice – základní typy
42. kapitola – goniometrické rovnice – s rozkladem na součin
43. kapitola – goniometrické rovnice – se základními vztahy
44. kapitola – goniometrické rovnice – řešené substitucí a kvadratickou rovnicí
45. kapitola – goniometrické rovnice – s dvojnásobností argumentů a substitucí
46. kapitola – goniometrické rovnice – další typy
47. kapitola – Goniometrické funkce – průsečík
48. kapitola – Goniometrické funkce – určení hodnoty funkce ze zadání jiné
49. kapitola – Goniometrické funkce – hodnoty pro vyšší argumenty
50. kapitola – Goniometrické funkce – součtové vzorce
51. kapitola – Goniometrické funkce – body grafu
52. kapitola – Aritmetická posloupnost – rovnice
53. kapitola – Aritmetická posloupnost – další typy úloh
54. kapitola – Geometrická posloupnost – rovnice
55. kapitola – Geometrická posloupnost – další typy úloh
56. kapitola – Obecná posloupnost
57. kapitola – Posloupnosti vyjádřené rekurentně
58. kapitola – Obecná rovnice přímky
59. kapitola – Parametrické vyjádření přímky
60. kapitola – Směrnicový tvar rovnice přímky
61. kapitola – Průsečík dvou přímek
62. kapitola – Úlohy na přímky s parametrem
63. kapitola – Rovnice výšky a těžnice v trojúhelníku
64. kapitola – Ověření pravého úhlu
65. kapitola – Vzdálenost bodů a délka stran
66. kapitola – Vzdálenost bodu a přímky
67. kapitola – Určení středu a poloměru kružnice
68. kapitola – Určení druhu kuželosečky
69. kapitola – Přímka spojující středy kružnic
70. kapitola – Urči rovnici kružnice ze tří bodů
71. kapitola – Kružnice – další typy úloh
72. kapitola – Počítání s mocninou komplexní jednotky
73. kapitola – Násobení a dělení komplexních čísel
74. kapitola – Absolutní hodnota (velikost) komplexního čísla
75. kapitola – Kvadratická rovnice s reálnými koeficienty a komplexními kořeny
76. kapitola – Komplexní číslo v goniometrickém (polárním) tvaru
77. kapitola – Komplexní mocnina
78. kapitola – Počítání s kombinačními čísly
79. kapitola – Rovnice s kombinačními čísly
80. kapitola – Rovnice s faktoriály
81. kapitola – Jednoduché úlohy na variace a kombinace
82. kapitola – Úlohy na permutace
83. kapitola – Úlohy na variace a kombinace
84. kapitola – Binomická věta
85. kapitola – Slovní úlohy