Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů - 9. třída matematika

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Připravili jsme pro Vás:

Databáze základních témat z matematiky

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Číselná osa s celými čísly
 3. Číselná osa se zlomky
 4. Doplňování závorek
 5. Dvojitá přímá úměrnost
 6. Krychle
 7. Kvádr
 8. Lichoběžník
 9. Lineární rovnice
 10. Lomené výrazy
 11. Měřítko mapy
 12. Násobení a dělení zlomku
 13. Nejmenší společný násobek
 14. Největší společný dělitel
 15. Nepřímá úměrnost
 16. Počítáme přes jedno procento
 17. Podmínky v lomených výrazech
 18. Poměr - základy
 19. Postupný poměr
 20. Pravidelný čtyřboký hranol
 21. Přímá úměrnost
 22. Prolnutí počtů - Vennovy diagramy
 23. Prořezaná tělesa
 24. Pythagorova věta
 25. Rovnice se vzorečky
 26. Rovnice se zlomkem a závorkou
 27. Rozklad na součin
 28. Roznásobování závorek
 29. Roztoky
 30. Sčítání a odčítání zlomků, převod na spol. jmenovatel
 31. Slovní úlohy na nepřímou úměrnost 1
 32. Slovní úlohy na poměr
 33. Slovní úlohy o minimálním počtu
 34. Slovní úlohy o pohybu
 35. Slovní úlohy o společné práci
 36. Slovní úlohy podle ilustračního testu CERMAT 2021 - 9. třída
 37. Slovní úlohy řešené rovnicí
 38. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic
 39. Slovní úlohy s poměrem a rovnicí
 40. Slovní úlohy s procenty a rovnicí
 41. Slovní úlohy se sudem a vodou
 42. Smíšené číslo
 43. Soustavy rovnic - dosazovací metoda
 44. Soustavy rovnic - sčítací metoda
 45. Společný jmenovatel
 46. Trojboký hranol
 47. Trojúhelníková nerovnost
 48. Úhly
 49. Úklid v závorce
 50. Vztah vyjádřený slovem než
 51. Záporná čísla
 52. Zlomky s proměnou převod na společný jmenovatel

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky)

 1. Obvody a obsahy
 2. Počítání se zlomky
 3. Procenta
 4. Procvičování podle ilustračního testu 2021
 5. Rovnice
 6. Rýsování
 7. Rýsujeme čtverce
 8. Rýsujeme trojúhelníky
 9. Slovní úlohy na poměr
 10. Slovní úlohy o pohybu
 11. Soustavy rovnic
 12. Tajuplné operace
 13. Vánoční testy
 14. Výpočty se základními vzorci
 15. Výrazy - oblíbené vzorce
 16. Záporná čísla
 17. Zlomky
 18. Zlomky s proměnou