Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Databáze výukových videí, doplňkových výuk a dalších materiálů - 9. třída matematika

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Připravili jsme pro Vás:

Databáze základních témat z matematiky

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Číselná osa s celými čísly
 3. Číselná osa se zlomky
 4. Doplňování závorek
 5. Dvojitá přímá úměrnost
 6. Krychle
 7. Kvádr
 8. Jak sestrojit tečny ke kružnici
 9. Lichoběžník
 10. Lineární rovnice
 11. Lomené výrazy
 12. Měřítko mapy
 13. Mocniny a odmocniny zlomků
 14. Násobení a dělení zlomku
 15. Nejmenší společný násobek
 16. Největší společný dělitel
 17. Nepřímá úměrnost
 18. Počítáme přes jedno procento
 19. Podmínky v lomených výrazech
 20. Poměr - základy
 21. Postupný poměr
 22. Pravidelný čtyřboký hranol
 23. Přímá úměrnost
 24. Prolnutí počtů - Vennovy diagramy
 25. Prořezaná tělesa
 26. Pythagorova věta
 27. Rovnice se vzorečky
 28. Rovnice se zlomkem a závorkou
 29. Rozklad na součin
 30. Roznásobování závorek
 31. Roztoky
 32. Sčítání a odčítání zlomků, převod na spol. jmenovatel
 33. Slovní úlohy na nepřímou úměrnost 1
 34. Slovní úlohy na poměr
 35. Slovní úlohy o minimálním počtu
 36. Slovní úlohy o pohybu
 37. Slovní úlohy o společné práci
 38. Slovní úlohy podle ilustračního testu CERMAT 2021 - 9. třída
 39. Slovní úlohy řešené rovnicí
 40. Slovní úlohy řešené soustavou rovnic
 41. Slovní úlohy s poměrem a rovnicí
 42. Slovní úlohy s procenty a rovnicí
 43. Slovní úlohy se sudem a vodou
 44. Smíšené číslo
 45. Soustavy rovnic - dosazovací metoda
 46. Soustavy rovnic - sčítací metoda
 47. Společný jmenovatel
 48. Thaletova kružnice
 49. Trojboký hranol
 50. Trojúhelníková nerovnost
 51. Úhly
 52. Úklid v závorce
 53. Vztah vyjádřený slovem než
 54. Záporná čísla
 55. Zlomky s proměnou převod na společný jmenovatel

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky)

 1. Obvody a obsahy
 2. Počítání se zlomky
 3. Procenta
 4. Procvičování podle ilustračního testu 2021
 5. Rovnice
 6. Rýsování
 7. Rýsujeme čtverce
 8. Rýsujeme trojúhelníky
 9. Slovní úlohy na poměr
 10. Slovní úlohy o pohybu
 11. Soustavy rovnic
 12. Tajuplné operace
 13. Vánoční testy
 14. Výpočty se základními vzorci
 15. Výrazy - oblíbené vzorce
 16. Záporná čísla
 17. Zlomky
 18. Zlomky s proměnou