Prodej kurzů a Zkoušek nanečisto na školní rok 2023/2024 zahájíme 1. července 2023.

Databáze základních témat z matematiky - 5. třída

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Číselná osa s celými čísly
 3. Číselné řady
 4. Dělení dvojciferným číslem
 5. Dělení jednociferným číslem
 6. Doplňování závorek
 7. Doplňujeme do odčítání
 8. Doplňujeme do sčítání
 9. Dvojitá přímá úměrnost
 10. Chytrá přímá úměrnost
 11. Myslím si číslo
 12. Násobení
 13. Nepřímá úměrnost
 14. Obrázkové a písmenkové rovnice
 15. Obrázkové a písmenkové rovnice - had
 16. Obsahy a obvody
 17. Prolnutí počtů - Vennovy diagramy
 18. Přednosti počítání
 19. Převody jednotek
 20. Přímá úměrnost
 21. Slovní úlohy - rozdělení na dva dílčí počty
 22. Slovní úlohy na autíčka a letadla bez rovnic a soustav
 23. Slovní úlohy na hromádkovou metodu 01
 24. Slovní úlohy na počet mincí
 25. Slovní úlohy na vyladění počtu
 26. Slovní úlohy o minimálním počtu
 27. Slovní úlohy podle ilustračního testu CERMAT 2021 - 5. třída
 28. Slovní úlohy s žebříky
 29. Slovní úlohy se sudem a vodou
 30. Slovní úlohy se zlomky a koláčem
 31. Trojúhelníková nerovnost
 32. Úhly
 33. Vztah vyjádřený slovem než
 34. Základní geometrické pojmy
 35. Zlomky
 36. Zlomky ze zlomku