Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Angličtina pro žáky 4. tříd

Dlouhodobá příprava Výklad
ilustrační obrázek k časti webu

Kurz angličtiny pro žáky 4. tříd

Kurz je určený pro nadané čtvrťáky, pokročilé páťáky a pro mladší žáky na druhém stupni. Tento kurz je veden aktivně a pro děti zábavně, ale již školní formou.
Děti už musí umět číst a psát a ovládat základy angličtiny. Čeká se, že všichni studenti budou mít angličtinu na škole a budou umět alespoň základní věci použít.
I když velká část výuky bude hravá (divadlo, hry), děti budou dostávat i domácí úkoly a testy, aby dokázaly již jednou nabyté zkušenosti zúročit i ve škole. (Samozřejmě bez stresu, známek a podobných zbytečností, které k nám do kurzů nepatří ;)

Více informací a přihlašování najdete zde.


Anglický kemp pro starší žáky

Příměstský tábor s výukou angličtiny rodilým mluvčím a českou lektorkou pro starší žáky ve věku 10-12 let.

Půjde o týden zážitkové angličtiny, kde se děti pomocí her a různých projektů ponoří do cizího světa, kde se nemluví česky. Protože jde o prázdninový tábor, důraz je vždy kladen na praktičnost a schopnost se domluvit – a to jakýmkoliv způsobem. Děti se rychle naučí porozumět instrukcím, které potřebují k soutěžení, secvičení scének nebo k plnění různých úkolů v terénu.

Více informací a přihlašování najdete zde.