Videovýuka matematiky pro studenty čtyřletých gymnázií a všech typů středních škol

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Videa neustále doplňujeme. Výuku doporučujeme i jako pomoc s přípravou na reparát.


Nová videovýuka v naší nabídce je určena všem studentům čtyřletých oborů středních škol a čtyřletých gymnázií. Provedeme Vás postupně jednotlivými tématy středoškolské matematiky. Obsah výuk Vám pomůže dohnat a nebo rozšířit znalosti potřebné látky. Zatím máme nejvíce videí pro 1. ročník, ale relativně rychle vytváříme videa i pro další ročníky. Budeme se snažit být svižní a akční hlavně dle vašich přání a potřeb. Pište nám.

Jak to funguje:

Výuku tvoří pojmenované bloky - témata, které obsahují videovýklad, případně i PDF soubory se zadáním, případně i řešením příslušných úloh. Videa si můžete dle nálady pustit kdykoliv. Pokud něčemu nerozumíte, můžete si video přetáčet nebo se k němu opakovaně vracet.

Cena:

Cena za přístup pro školní rok 2022/2023 je 200 Kč.
Obsah bude přístupný od 3. 10. 2022 do 1. 9. 2023.

seznámení s videovýukou matematiky pro žaky středních škol

Zpětná vazba:

Je pro nás důležitá. Pište nám čemu ve výkladu nerozumíte, co ve výuce chybí a nebo nám posílejte úlohy do dotazovny. Budeme rádi za každý e-mail.
Psát můžete na [email protected].

Aktuální seznam videí:

Tato videa již máme hotová a stále pracujeme na dalších. Pokud Vám nyní některé téma chybí, dejte nám vědět a Petr Husar se ho pokusí natočit přednostně.

 • Absolutní hodnota s odmocninami
 • Částečné odmocňování
 • Krátíme zlomky
 • Kvadratické nerovnice
 • Kvadratické rovnice
 • Nerovnice se dvěma absolutními hodnotami
 • Nerovnice se zlomkem I
 • Nerovnice s jednou absolutní hodnotou
 • Počítáme s částečným odmocňováním
 • Rovnice se dvěma absolutními hodnotami
 • Rovnice se dvěma odmocninami
 • Rovnice s jednou absolutní hodnotou
 • Rovnice s jednou odmocninou
 • Množiny a intervaly
 • Intervaly - procvičování
 • Procvičování
 • Mocniny a odmocniny
 • Vennovy Diagramy I
 • Vennovy Diagramy - slovní úlohy
 • Mocniny a odmonciny II
 • Lineární rovnice IV
 • Funkce

Objednávka:

videovýuka matematika - první ročník čtyřletých gymnázií a SŠ

Po objednání a uhrazení najdete přístup k databázím v zákaznickém účtu.

Garantem a zároveň tvůrcem většiny video obsahu je Mgr. Petr Husar.