Prezenční i Domácí Zkoušky nanečisto probíhají od 8. 4. do 14. 4. i ve všední dny! Podrobné informace najdete v rozvrhu.

Vyřešené testy z matematiky na VŠE

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Analýza přijímacích zkoušek z matematiky na VŠE (od roku 1990 do roku 2014):

V přijímacím řízení na VŠE jsou zadávány uzavřené typy příkladů (s nabídkou odpovědí a, b, c, d, e). V současné době jsou 3 typy testů. První typ je sestaven z 15 příkladů. Prvních deset je po 5 bodech, dalších pět po 10 bodech. Celkem je možno získat 100 bodů. K přijetí většinou stačí překročit hranici 60 bodů. Druhý typ má celkem 12 příkladů. Z nich je 8 po 60 bodech a další 4 jsou po 130 bodech. Celkem můžete získat 1 000 bodů. Tyto dva typy mají typově stejné úlohy. Poslední třetí typ má celkem 10 příkladů. Za každý je 10 bodů a celkem je to tedy 100 bodů. Jedná se o slovní úlohy a úlohy logického typu. Typově se od prvních dvou velmi liší.

Do roku 2004 byly testy složené z 5 otevřených úloh po 20 bodech. To znamená, že úlohy nekončily nabídkou odpovědí. U zkoušek se odevzdalo vše, co student vyřešila přidělovaly se i poměrné části bodů. K dobré přípravě je dobré projít si i tyto starší testy. Příklady z těchto starších testů bývají ve stejné nebo lehce pozměněné podobě zadávané i v nových testech.

Základní matematická témata: rovnice všeho druhu (hlavně lineární, kvadratické, s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem, exponenciální, logaritmické, goniometrické, s kombinačními čísly a faktoriály), posloupnosti, komplexní čísla, kombinatorika, analytická geometrie, funkce, binomický rozvoj. V posledních letech i slovní úlohy typově ze základní školy.

Na co se připravit:

Při přípravě na zkoušky je nutné se seznámit s testy z minulých let. V přípravě je vhodné pracovat s příklady uzavřenými i otevřenými.

Jak se připravit:

Přípravu začněte opakováním nejzákladnějších úloh. Jedná se hlavně o rovnice všeho druhu. To je základ, bez toho se neobejdete. Dále je třeba projít funkce, potom analytickou geometrii, posloupnosti, komplexní čísla, počítáni s faktoriály a kombinačními čísly, základy kombinatoriky, binomickou větu a to je tak všechno.

Rovnice, kterými by bylo záhodno začít jsou: lineární, s absolutní hodnotou, s odmocninou, s parametrem, kvadratické, exponenciální, logaritmické, goniometrické, v oboru komplexních čísel, s kombinačními čísly a faktoriály.

Co nabízíme:

Nabídka vzorových řešení matematických testů z minulých let a dalších učebních materiálů
Nabídka řešených testů anglického a německého jazyka z minulých let

Všechny testy dodáváme s kompletním řešením. Řešení je připraveno v elektronické podobě ve formátu PDF tak, aby každému bylo vše jasné a srozumitelné. Doručení testů je bleskové (během minut nebo maximálně několika hodin). Ihned po proběhnutí platby nebo po zaslání potvrzení o odeslání platby z účtu vám pošleme odkazy a hesla. Od objednání k zaslání testů mohou proběhnout jen minuty.

 • Komplet všech testů 2003 až 2014 + angličtina + němčina + Výukové materiály (cena 1 400 Kč)
 • Komplet všech testů 2003 až 2014 + angličtina + němčina + Výukové materiály + Učebnice VŠE na VŠE v elektronické verzi (cena 1 650 Kč)
 • Komplet všech testů 2003 až 2014 + angličtina + němčina + Výukové materiály + Učebnice VŠE na VŠE v tistěné verzi (cena 1 750 Kč)

Více o učebnici a objednávka samotné učebnice na samostatném webu vsenavse.cz.

 • Řešené testy z VŠE z roku 2014 (počet testů: 15, cena 290 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2013 (počet testů: 9, cena 150 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2012 (počet testů: 10, cena 200 Kč
 • Řešené testy z VŠE z roku 2011 (počet testů: 37, cena 240 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2010 (počet testů: 34, cena 230 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2009 (počet testů: 36, cena 200 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2008 (počet testů: 37, cena 150 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2007 (počet testů: 36, cena 150 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2006 (počet testů: 40, cena 130 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2005 (počet testů: 50, cena 130 Kč)
 • Řešené testy z VŠE z roku 2004 (počet testů: 50, cena 130 Kč)
 • Řešené testy z VŠE do roku 2003 (počet testů: 60, cena 130 Kč)
 • Řešené testy anglického jazyka z VŠE (počet testů: 10, cena 230 Kč)
 • Řešené testy německého jazyka z VŠE (počet testů: 9, cena 200 Kč)
 • Výukové materiály - přehledný rozbor matematických témat ze zkoušek na VŠE (cena 150 Kč)
 • Vzorek (Úsporný balíček) - Nechcete-li si objednat úplně všechny testy z předchozích let a přesto byste rádi znali co nejvíc různých typů, připravili jsme úsporný balíček. Z každého roku jsme do něj vybrali všechny navzájem se lišící varianty. Najdete zde 18 testů z roku 2004, 11 testů z roku 2005, 7 testů z roku 2006, 7 testů z roku 2007, 7 testů z roku 2008, 6 testů z roku 2009, 5 testů z roku 2010, 3 testy z roku 2011. Celkem se jedná o 50 testů. (Cena 410 Kč)

Více o testech a objednávka na samostatném webu vsenavse.cz.

Ukázky testů:

Řešené testy z VŠE do roku 2003:
60 písemných testů z let 1990 až 2003. Otevřené úlohy. Cena 130 Kč
Ukázková práce - zadání (pdf)
Ukázková práce - řešení (pdf)

Řešené testy z VŠE do roku 2004:
50 podrobně řešených testů. Uzavřené úlohy. Cena 130 Kč
Ukázková práce - zadání (pdf)
Ukázková práce - řešení (pdf)

Řešené testy z VŠE do roku 2005:
49 podrobně řešených testů. Uzavřené úlohy. Cena 130 Kč
Ukázková práce - zadání (pdf)
Ukázková práce - řešení (pdf)

Řešené testy z VŠE do roku 2006:
40 podrobně řešených testů. Uzavřené úlohy. Cena 130 Kč
Ukázková práce - zadání (pdf)
Ukázková práce - řešení (pdf)