Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července ve 02:00.

Krok za krokem k maturitě z matematiky 1

Dlouhodobá příprava Tištěné materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Sbírka úloh "Krok za krokem k maturitě z matematiky 1" vychází z okruhů a testů státních maturit. Byla připravena s cílem, co nejvíce pomoci každému, kdo se ke státní maturitě chystá a není si jist svými dosavadními matematickými znalostmi a dovednostmi. Dobře poslouží i k průběžnému opakování, nebo občerstvení dříve nabitých znalostí.

Publikace je rozdělena do 36 přehledných tematických kapitol, díky tomu si studenti mohou jednoduše vybrat konkrétní okruh příkladů podle potřeby. Všechny úlohy jsou doplněny podrobným řešením, které by mělo vždy zcela objasnit výpočet od začátku do konce.

Ukázková kapitola zdarma ke stažení: KAPITOLA 31 – TROJÚHELNÍKY

Nákup a další informace v on-line obchodu Zkoušek nanečisto.

Přehled kapitol:

KAPITOLA 01 – VÝRAZY
KAPITOLA 02 – VYJÁDŘENÍ NEZNÁMÉ
KAPITOLA 03 – ČÍSELNÁ OSA
KAPITOLA 04 – SLOVNÍ ÚLOHY
KAPITOLA 05 – PROCENTA
KAPITOLA 06 – MOCNINY
KAPITOLA 07 – ODMOCNINY
KAPITOLA 08 – LINEÁRNÍ ROVNICE
KAPITOLA 09 – NEROVNICE
KAPITOLA 10 – SOUSTAVY ROVNIC
KAPITOLA 11 – KVADRATICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 12 – EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE
KAPITOLA 13 – EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE
KAPITOLA 14 – LOGARITMICKÉ FUNKCE
KAPITOLA 15 – LOGARITMICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 16 – GONIOMETRICKÉ FUNKCE
KAPITOLA 17 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 18 – GONIOMETRICKÉ NEROVNICE
KAPITOLA 19 – GRAFY FUNKCÍ
KAPITOLA 20 – ARITMETICKÁ POSLOUPNOST
KAPITOLA 21 – GEOMETRICKÁ POSLOUPNOST
KAPITOLA 22 – REKURENTNÍ VYJÁDŘENÍ POSLOUPNOSTI
KAPITOLA 23 – VEKTORY
KAPITOLA 24 – ANALYTICKÁ GEOMETRIE PŘÍMKY
KAPITOLA 25 – ANALYTICKÁ GEOMETRIE TROJÚHELNÍKU
KAPITOLA 26 – FAKTORIÁLY
KAPITOLA 27 – KOMBINATORIKA
KAPITOLA 28 – PRAVDĚPODOBNOST
KAPITOLA 29 – ÚHLY
KAPITOLA 30 – OBDÉLNÍKY A ČTVERCE
KAPITOLA 31 – TROJÚHELNÍKY
KAPITOLA 32 – LICHOBĚŽNÍKY A ROVNOBĚŽNÍKY
KAPITOLA 33 – KRUŽNICE A KRUH
KAPITOLA 34 – KRYCHLE, KVÁDRY, HRANOLY
KAPITOLA 35 – VÁLEC
KAPITOLA 36 – KOULE