ilustrační obrázek k časti webu

Krok za krokem k maturitě z matematiky 1

Sbírka úloh "Krok za krokem k maturitě z matematiky 1" vychází z okruhů a testů státních maturit. V publikaci najdete úlohy s podrobným řešením, které by mělo vždy zcela objasnit výpočet od začátku do konce.

Nákup a další informace v on-line obchodu Zkoušek nanečisto.

Přehled kapitol:

KAPITOLA 01 – VÝRAZY
KAPITOLA 02 – VYJÁDŘENÍ NEZNÁMÉ
KAPITOLA 03 – ČÍSELNÁ OSA
KAPITOLA 04 – SLOVNÍ ÚLOHY
KAPITOLA 05 – PROCENTA
KAPITOLA 06 – MOCNINY
KAPITOLA 07 – ODMOCNINY
KAPITOLA 08 – LINEÁRNÍ ROVNICE
KAPITOLA 09 – NEROVNICE
KAPITOLA 10 – SOUSTAVY ROVNIC
KAPITOLA 11 – KVADRATICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 12 – EXPONENCIÁLNÍ FUNKCE
KAPITOLA 13 – EXPONENCIÁLNÍ ROVNICE
KAPITOLA 14 – LOGARITMICKÉ FUNKCE
KAPITOLA 15 – LOGARITMICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 16 – GONIOMETRICKÉ FUNKCE
KAPITOLA 17 – GONIOMETRICKÉ ROVNICE
KAPITOLA 18 – GONIOMETRICKÉ NEROVNICE
KAPITOLA 19 – GRAFY FUNKCÍ
KAPITOLA 20 – ARITMETICKÁ POSLOUPNOST
KAPITOLA 21 – GEOMETRICKÁ POSLOUPNOST
KAPITOLA 22 – REKURENTNÍ VYJÁDŘENÍ POSLOUPNOSTI
KAPITOLA 23 – VEKTORY
KAPITOLA 24 – ANALYTICKÁ GEOMETRIE PŘÍMKY
KAPITOLA 25 – ANALYTICKÁ GEOMETRIE TROJÚHELNÍKU
KAPITOLA 26 – FAKTORIÁLY
KAPITOLA 27 – KOMBINATORIKA
KAPITOLA 28 – PRAVDĚPODOBNOST
KAPITOLA 29 – ÚHLY
KAPITOLA 30 – OBDÉLNÍKY A ČTVERCE
KAPITOLA 31 – TROJÚHELNÍKY
KAPITOLA 32 – LICHOBĚŽNÍKY A ROVNOBĚŽNÍKY
KAPITOLA 33 – KRUŽNICE A KRUH
KAPITOLA 34 – KRYCHLE, KVÁDRY, HRANOLY
KAPITOLA 35 – VÁLEC
KAPITOLA 36 – KOULE