Pozor! První termín pátečních a sobotních Zkoušek nanečisto se z důvodu mimořádných oprav přesouvá na 6. 10.

Databáze základních témat k přijímacím zkouškám na VŠE

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Zlomky s odmocninami a absolutními hodnotami
 2. Tečna kružnice 1
 3. Rovnice s odmocninou
 4. Rovnice s jednou odmocninou 1
 5. Rovnice s jednou odmocninou 2
 6. Průsečík grafů exponenciálních funkcí
 7. Poloměr kružnice
 8. Nerovnice s absolutní hodnotou
 9. Násobení komplexních čísel
 10. Logaritmy s odmocninami a absolutními hodnotami
 11. Logaritmické nerovnice 1 - lehčí
 12. Kvadratické rovnice s komplexními kořeny
 13. Goniometrické vzorce 1
 14. Goniometrické vzorce 2
 15. Goniometrické rovnice základní typy 1
 16. Goniometrické rovnice základní typy 2
 17. Goniometrické rovnice těžší typy 1
 18. Goniometrické rovnice těžší typy 2
 19. Exponenciální rovnice s logaritmy
 20. Definiční obor funkce
 21. Částečné odmocnění
 22. Absolutní hodnota komplexního čísla
 23. Logaritmické nerovnice s absolutní hodnotou 1