Databáze výukových videí a materiálů z matematiky pro maturanty

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Částečné odmocnění
 2. Jednoduché rovnice s jednou absolutní hodnotou
 3. Kvadratické rovnice
 4. Vyjádření neznámé
 5. Usměrnění zlomku s odmocninami
 6. Rovnice s odmocninou
 7. Společný jmenovatel
 8. Soustavy rovnic - sčítací metoda
 9. Soustavy rovnic - dosazovací metoda
 10. Lineární rovnice
 11. Nerovnice s lomeným výrazem