Objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025 spustíme 1. července.

Maturitní otázky z matematiky

Dlouhodobá příprava Elektronické materiály Tištěné materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Příspěvky Přidat příspěvek

Příspěvky

Dalibor Martišek – 24.4.2009 06:52

Pane kolego, pokud jste četl moje články, měl byste vědět, že v tom, co nazýváte "svatou válkou", jsem už pěkných pár let. A jak je vidět i na Vašem případě, ještě pěkných pár let budu. Pokud tak bojujete proti teorii, neměl byste v novinách prezentovat Vaše představy o teoretických maturitních otázkách. Jak vykládám matematickou látku plné třídě 45 minut, to si raději ani nepředstavujte. Často vykládám látku 120 minut dvěma stovkám lidí. A nepoužívám vždy jen správnou matematickou terminologii. A že své žáky naučit dovedu, o tom nepochybujte. U nás totiž pravidelně hodnotí nejen učitelé studenty, ale i studenti učitele. Mohu zcela zodpovědně říci, že na moji výuku si ještě nikdo nikdy nestěžoval. A zatím každý, kdo u mojí zkoušky neuspěl, sportovně přiznal, že to, co umět má, prostě neumí. Matematiku vykládat a zkoušet je totiž něco jiného než psát vzorové odpovědi. Jak učíte, nevím. Před tím, jak píšete, varovat musím. "Odklon od přesné terminologie" a bohužel až příliš všeobecně zažitá pseudologická schémata používám ve výuce docela často. Ovšem jen proto, aby studenti pochopili, že je to v matematice cesta do pekel a že přesné vyjadřování je v matematice stejně důležité, jako přesné počítání. Novináře velmi dobře znám a vím, co dovedou udělat s článkem. Ale ve Vašem případě bych se na nedostatek místa nevymlouval. Třeba vaše chybná věta "Logaritmus je funkce" je o písmeno delší, než správné "logaritmus je číslo". Občas totiž bojuji s novináři opravdu o každý znak, a tak to hned vidím. Kromě toho, jak tak koukám na předmětný odstavec, tak by se konkrétně do této části textu vešlo těch znaků ještě tak čtyřicet. Celou učebnici jsem si nemohl projít, protože jsem ji nikde nenašel. Kromě toho si nejsem jist, zda to má smysl. Jak už jsem někde psal, elektrikář, který doporučuje zkoušet napětí v zásuvce navlhčenými prsty, mě o svých kvalitách dalšími podobnými kousky taky přesvědčí jen těžko. Ale na tu kapitolu se podívám. Moji "zničující kritiku jste bohužel odstartoval Vy sám. Ani ne tak svojí učebnicí, jako Vašim veřejným varováním. Není možné horovat proti zdrojům plným chyb a nepřesností a sám mít v tomto směru plno másla na hlavě. odpovědět

Reakce Zkoušek nanečisto Petr Husar – 23.4.2009 22:27

Je vidět, pane kolego, že jste se rozhodl pustit do své svaté války. Můžeme se utloukat navzájem vlastními argumenty a oba budeme přesvědčeni, že máme svou pravdu. Je mi to líto, o to více, že vaše názory o školství na blogu, v UN a jinde jsou mi až neuvěřitelně blízké. Nikdy jsem se nepovažoval za teoretika a svou učebnici jsem jako teoretickou nesestavoval ani ji za teoretickou neprohlašoval. Pro každou maturitní otázku jsem vybral dle svého nejlepšího přesvědčení nejtypičtější úlohy. U maturity jsem se v průběhu posledních 20 let vyskytoval jako přísedící, zkoušející, místopředseda i předseda. Maturitní otázky jsem sbíral od svých učitelských začátků a moji starší kolegové mi pomohli vytvořit slušnou sbírku. Typově je řazení úloh určitě reprezentativní. Každou úlohu v levém sloupci učebnice řeším a v pravém komentuji. Komentuji ji tak, jak by to prováděl vyučující u tabule, svými vlastními slovy. Na konci kapitoly jsou doplňkové úlohy a soupis otázek, které by mohl položit někdo z komise u maturity. V původním plánu měly být tyto otázky nezodpovězeny a měly vést studenty k vlastnímu hledání odpovědí. Na četná přání jsem začal tyto otázky doplňovat odpověďmi. Odpovědi si nekladou ambice být zcela "přesné" (ale tím nemám na mysli, že jsou úmyslně nepřesné), mají být jen tak obsáhlé, jak by stačily komisi u maturitní zkoušky. Plně odmítám Vaše výtky. Neumím si představit, jak vykládáte matematickou látku 45 minut plné třídě od tabule a používáte pouze a jen správné terminologické pojmy. Nebo si to umím představit, ale nevěřím, že jste tak někoho něco naučil. Rozhodně si nemyslím, že neučím matematiku, ale alchymii, možná ani netušíte, za jak silnou urážku toto Vaše napadení považuji. Zvláštní kapitolou je onen text v MFD. Pro účely novin jsme připravili jednu kapitolu, kterou jsme hodinu co hodinu osekávali podle nově nasmlouvaných reklam. Sám posuďte, kolik plochy nám zůstalo z původně domluvené celé strany. Posledmí úpravy dělali novináři sami, protože už dávali materiál do tisku a mne chytli na telefonu v autě. Celou přílohu dodáváme do MFD zcela bezplatně a kromě mne na ni dělají moji grafici, no to je jedno. Posílám Vám na mail celou kapitolu, tak jak je zpracována v učebnici a očekávám, že mi označíte ty hrubé chyby, ke kterým své studenty vedu. A ještě poslední poznámku. Mezi řádky naznačujete, že se snažím vydělat na nekvalitní učebnici a využívám novin k její reklamě. Možná si ani nedovedete představit, kolik času trvá připravit takovouto učebnici. Všechny výpočty i další texty kontrolovali kolegové a i jejich práce je ohromná. Asi nebudete tak naivní, abyste si myslel, že prodej na jednom malém webu někdy vynaložené úsilí zaplatí a o to mi ani nikdy nešlo. Dvakrát je mi líto, že jste se ani neobtěžoval si celou učebnici projít a na základě drobné ukázky jste se pustil do zničující kritiky. odpovědět

Dalibor Martišek – 23.4.2009 21:36

Pane kolego, Vaše poslední poznámka mi na tom všem vadí ze všeho nejmíň. Myslím, že v internetové diskusi si nějaký ten překlep může dovolit i zaměstnanec vysoké školy (v mém příspěvku ostatně není jediný). Horší je případ, když se v recenzované učebnici vyskytují hrubé odborné chyby a ještě ke všemu zcela záměrně. Je-li skutečně pravda to, co píšete, pak své studenty nutíte při studiu matematiky uvažovat zcela nematematicky. Tvrdíte, že čím nepřesnější, nejasnější a mlhavější pojmy používáte, tím jasnější a srozumitelnější je matematika. Bohužel se hluboce mýlíte. A pokud v přesné terminologii spatřujete dokonce příčinu neoblíbenosti matematiky, mýlíte se ještě víc. Matematická terminologie totiž není rigidita. Je to nutnost a součást matematiky. Možná, že Vaším svérázným přístupem oblíbenost Vašeho předmětu u studentů vzrostla. Bohužel jste však, aniž byste si toho zřejmě všiml, přestal vyučovat matematiku a zahájil jste výuku matematické alchymie. Závidím Vašim studentům úspěšnost u maturit, kde padají otázky typu "jak zapisujeme výsledek goniometrických funkcí". Já se živím matematikou dobrých třicet let, ale u takové maturity bych neuspěl. Ani s vynaložením veškerého intelektuálního úsilí, kterého jsem schopen, totiž naprosto nechápu, na co se taková otázka ptá. Závidím Vašim studentům úspěšnost u maturity, kde je možno odpovídat způsobem, jakým nabádáte v MF DNES. K úplné dokonalosti odpovědi třeba na Vaši teoretickou otázku číslo 3 chybí už jen příklad typu "logaritmus z mínus sedmi při základu mínus sedm je jedna". Podle Vaší "teorie" je zcela správný. To, co prezentujete v tisku, není jen "odklon od přesné terminologie". To je navádění k hrubým chybám. Nedovedu si představit maturitu, u které by to, co se objevilo v MF, prošlo. Na stránkách novin varujete před nespolehlivými internetovými zdroji plnými nepřesností a chyb a doporučujete "ověřenou kvalitu", čímž zřejmě myslíte Vaši knihu. Obávám se, že jediné, v čem se tyto dvě věci odlišují, jsou pořizovací náklady. odpovědět

Reakce Zkoušek nanečisto Petr Husar – 23.4.2009 19:23

P.S. Moji poslední poznámku berte s rezervou. Pročetl jsem si Váš blog a vaše články se mi velmi líbí, s názory na současné školství se plně ztotožňuji. Jen jsem si neodpustil jemné popíchnutí. odpovědět

Reakce Zkoušek nanečisto Petr Husar – 23.4.2009 19:08

Děkuji, pane Martišku, za připomínku a názor. Vytýkáte mé učebnici maturitních otázek nesprávnou terminologii. Zřejmě jste nepochopil funkci komentářů u jednotlivých výpočtů. Ve svých výkladech jsme se (teď hovořím za celý autorský tým) odklonili od přesné matematické terminologie zcela záměrně. Komentář má přiblížit správnou cestu výpočtem každému řešiteli, zvláště pak tomu, který s matematikou zápasí. Rigidní využívání přesné matematické terminologie bývá jedním z důvodů, proč je matematika neoblíbená a proč dělává studentům potíže. Při psaní učebnice jsem vycházel z více jak patnáctileté praxe gymnaziálního učitele. Celou učebnici posuzovala, kontrolovala a připomínkovala celá řada kolegů, další ji po léta používají a jejich ohlasy jsou více než příznivé. Možná při svých výukách nepoužívám přesnou terminologii, zato jsou moji studenti úspěšní u maturity, zkoušek na vysokou školu, při vysokoškolském studiu, ale hlavně je matematika baví a těší. Trochu mne ve Vašem diskuzním příspěvku zaráží, že zaměstnanec vysoké školy není schopen ani správně opsat příjmení, které má v diskuzích několikrát uvedené. To se za mých studií na MFF UK stát nemohlo. S pozdravem Petr Husar odpovědět

Dalibor Martišek – 23.4.2009 18:09

Pane Husnare, v MF DNES ze dne 22. 4. 2009 varujete před volně dostupnými texty a materiály na internetu, které bývají dle Vašeho vyjádření "plné chyb a nepřesností". Já musím všechny studenty varovat před Vaší učebnicí. Ta sice volně dostupná není, ale místy dělá z matematiky doslova bramboračku. Grafy posouvané o "dílky", "hodnoty úhlú", "výsledky funkcí" a podobné perly svědčí o naprosté neznalosti matematické terminologie, a Vaše "teoretické otázky" publikované v MF, to je tedy opravdu bomba. Znovu všechny varuji: Knihu takového autora jednoznačně nekupovat !!! D. Martišek, Ústav matematiky FSI VUT v Brně odpovědět

J. Pospíšek – 15.4.2009 18:26

Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, v jakém programu jste rýsoval tělesa do své učebnice :) (myslím např. v kapitole stereometrie atd.). Předem díky odpovědět

Reakce Zkoušek nanečisto Petr Husar – 19.3.2009 22:27

Kateřině: Částka za stažení je 190 Kč. odpovědět

Kateřina Schmidtová – 19.3.2009 20:05

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kolik činí definitivní částka za učebnici, verzi ke stažení. Do mailu mi přišlo pouze číslo účtu + symboly. Podle příspěvků si nejsem jistá, zda uvedená částa 190Kč platí. Děkuji za odpověď odpovědět

Přidat příspěvek

Reakce na zprávu
Reakce Zkoušek nanečisto Petr Husar – 10.9.2008 16:08

Lucko, variabilní symbol se vygeneruje při objednávce. Je to pěticiferné číslo, začínající dvojčíslím 11. Pokud sis ho nevšimla, objednej učebnici ještě jednou a číslo se ti tam automaticky objeví.