Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 9. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Bajka
 2. Drama - komedie, tragédie
 3. Druhy rýmů
 4. Druhy vedlejších vět
 5. Fonetická transkripce
 6. Jazykové disciplíny a obecné znalosti a dovednosti z jazyka
 7. Literární věda a obecné znalosti a dovednosti z literatury
 8. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 9. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 10. Neohebné slovní druhy
 11. Ohebné slovní druhy
 12. Podmět
 13. Pověst
 14. Pravopis místních jmen
 15. Pravopis osobních jmen
 16. Pravopis příslovcí zakončených -mě, -mně
 17. Předpony s-, z-, vz-
 18. Román, novela, povídka
 19. Stylistika a obecné znalosti a dovednosti ze stylistiky