Pozor! První termín pátečních a sobotních Zkoušek nanečisto se z důvodu mimořádných oprav přesouvá na 6. 10.

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 9. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Bajka
 2. Drama - komedie, tragédie
 3. Druhy rýmů
 4. Druhy vedlejších vět
 5. Fonetická transkripce
 6. Jazykové disciplíny a obecné znalosti a dovednosti z jazyka
 7. Literární věda a obecné znalosti a dovednosti z literatury
 8. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 9. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 10. Neohebné slovní druhy
 11. Ohebné slovní druhy
 12. Podmět
 13. Pověst
 14. Pravopis místních jmen
 15. Pravopis osobních jmen
 16. Pravopis příslovcí zakončených -mě, -mně
 17. Předpony s-, z-, vz-
 18. Román, novela, povídka
 19. Rozbor věty z hlediska větných členů
 20. Shoda přísudku s podmětem
 21. Slovesný rod
 22. Spodoba znělosti
 23. Stylistika a obecné znalosti a dovednosti ze stylistiky
 24. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 25. Základní skladební dvojice