Prezenční i Domácí Zkoušky nanečisto probíhají od 8. 4. do 14. 4. i ve všední dny! Podrobné informace najdete v rozvrhu.

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 7. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Bajka
 2. Drama - komedie, tragédie
 3. Druhy rýmů
 4. Druhy vedlejších vět
 5. Fonetická transkripce
 6. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 7. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 8. Neohebné slovní druhy
 9. Podmět
 10. Pověst
 11. Pravopis místních jmen
 12. Pravopis osobních jmen
 13. Pravopis příslovcí zakončených -mě, -mně
 14. Próza
 15. Předpony s-, z-, vz-
 16. Román, novela, povídka
 17. Rozbor věty z hlediska větných členů
 18. Slovesný rod
 19. Shoda přísudku s podmětem
 20. Spodoba znělosti
 21. Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 22. Základní skladební dvojice