Databáze základních témat z matematiky - 7. třída

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. CERMAT - Ostrý i ilustrační test 2021 video řešení
 2. Číselná osa s celými čísly
 3. Číselná osa se zlomky
 4. Číselné řady
 5. Doplňování závorek
 6. Doplňujeme do odčítání
 7. Doplňujeme do sčítání
 8. Dvojitá přímá úměrnost
 9. Krychle
 10. Kvádr
 11. Měřítko mapy
 12. Násobení a dělení zlomku
 13. Nejmenší společný násobek
 14. Největší společný dělitel
 15. Nepřímá úměrnost
 16. Obrázkové a písmenkové rovnice - had
 17. Obsahy a obvody
 18. Počítáme přes jedno procento
 19. Poměr - základy
 20. Postupný poměr
 21. Pravidelný čtyřboký hranol
 22. Procenta
 23. Prolnutí počtů - Vennovy diagramy
 24. Přímá úměrnost
 25. Sčítání a odčítání zlomků, převod na spol. jmenovatel
 26. Slovní úlohy na nepřímou úměrnost
 27. Slovní úlohy na poměr
 28. Slovní úlohy na vyladění počtu
 29. Slovní úlohy o minimálním počtu
 30. Slovní úlohy podle ilustračního testu CERMAT 2021 - 7. třída
 31. Slovní úlohy se sudem a vodou
 32. Smíšené číslo
 33. Trojboký hranol
 34. Trojúhelníková nerovnost
 35. Úhly
 36. Vztah vyjádřený slovem než
 37. Záporná čísla
 38. Zlomky ze zlomku