Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 5. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Číslovky
 2. Druhy rýmů
 3. Druhy vět podle postoje mluvčího
 4. Fonetická transkripce
 5. Frazeologie
 6. Koncovky podstatných jmen
 7. Koncovky přídavných jmen
 8. Lexikální pravopis
 9. Literární druhy
 10. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 11. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 12. Neohebné slovní druhy
 13. Obohacování slovní zásoby
 14. Podmět
 15. Podstatná jména
 16. Pravopis příslovcí
 17. Přenesení významu
 18. Přídavná jména
 19. Řazení textu
 20. Shoda přísudku s podmětem
 21. Slovesa
 22. Slovesné vidy
 23. Spodoba znělosti
 24. Stavba slova
 25. Vztahy mezi slovy
 26. Zájmena
 27. Základní skladební dvojice