Procvičování základních témat (Doplňkové výuky) - 5. třída český jazyk

Elektronické materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Přehled témat:

 1. Číslovky
 2. Druhy rýmů
 3. Druhy vět podle postoje mluvčího
 4. Fonetická transkripce
 5. Frazeologie
 6. Koncovky podstatných jmen
 7. Koncovky přídavných jmen
 8. Lexikální pravopis
 9. Literární druhy
 10. Mluvnické kategorie podstatných jmen
 11. Mluvnické kategorie přídavných jmen
 12. Neohebné slovní druhy
 13. Obohacování slovní zásoby
 14. Podmět
 15. Podstatná jména
 16. Pravopis příslovcí
 17. Přenesení významu
 18. Přídavná jména
 19. Řazení textu
 20. Slovesa
 21. Slovesné vidy
 22. Stavba slova
 23. Vztahy mezi slovy
 24. Zájmena
 25. Základní skladební dvojice