Prodej kurzů a Zkoušek nanečisto na školní rok 2023/2024 zahájíme 1. července 2023.

Co musíte umět ke zkouškám pro žáky 5. třídy

Dlouhodobá příprava Elektronické materiály Tištěné materiály
ilustrační obrázek k časti webu

Matematický seriál „Co musíte umět ke zkouškám“ tvoří více než 40 kapitol. Autorem je Mgr. Petr Husar. Každá kapitola je jedno základní téma vysvětlené jasně a přehledně na několika příkladech. Ve sbírce jsou přesně ta témata, bez jejichž znalosti nelze úspěšně složit přijímací zkoušky.
Opakováním jednoho jevu na více úlohách upevníte dovednost matematického počítání. Celý seriál připravujeme a zdokonalujeme již několik let.
Postupně jsme vypracovali takovou podobu kapitol, která pomohla zvládnout taje matematiky i těm řešitelům, kteří nad sebou lámali pomyslnou hůl.
S touto matematickou pomůckou i vy proniknete hlouběji do říše počítání. Kapitoly si doma vytisknete a můžete si z nich vytvořit přehlednou učebnici.
Jsme si jisti, že vám naše materiály pomohou k úspěchu u zkoušek.

Jak vše probíhá:

Po objednání a zaplacení najdete všechny níže zveřejněné kapitoly ve svém účtu.

Cena:

Cena všech kapitol v elektronické podobě je 165 Kč.

Ukázka:

Prohlédněte si 1. kapitolu: Co má přednost v početních operacích (94Kb, ke stažení ve formátu PDF)

Přehled kapitol:

1. Co má přednost v početních operacích
2. Doplňování závorek
3. Trojúhelníková nerovnost
4. Mezery, žebříky
5. Přímá úměra
6. Převody
7. Rozdělení na dvě části
8. Logické posloupnosti znaků
9. Dohánění
10. Číselné řady - jednoduché
11. Logické doplňování čísel 1
12. Zaokrouhlování
13. Výpočet obvodů
14. Obrázkové rovnice 1
15. Tabulky s chybějícími čísly
16. Logické doplňování čísel 2
17. Základy zlomků
18. Počítání skrytých obrazců - počítání čtverců
19. Počítání skrytých obrazců - počítání trojúhelníků
20. Doplňování čísel do násobení
21. Doplňování ok na hracích kostkách
22. Myslím si číslo
23. Napiš číslo
24. Sečti, vynásob řadu čísel
25. Římská čísla
26. Zakreslování společných bodů do obrazců 1
27. Zakreslování společných bodů do obrazců 2
28. Počítání s rychlostí
29. Slovní úlohy - kolik mají chlapci a děvčata peněz
30. Slovní úlohy - dělení - urči počet koupených předmětů
31. Slovní úlohy - se zbytkem ve zlomku
32. Slovní úlohy - na násobení
33. Slovní úlohy - urči myšlené číslo
34. Slovní úlohy - kupujeme stejný počet
35. Slovní úlohy - umíš bezchybně počítat
36. Příklady na sčítání
37. Příklady na odčítání
38. Příklady na násobení
39. Příklady na dělení
40. Obrázkové rovnice 2
41. Kombinace písmen a čísel - logické úlohy 1
42. Kombinace písmen a čísel - logické úlohy 2
43. Seřaď podle velikosti