Spustili jsme objednávky kurzů, Zkoušek nanečisto a materiálů pro školní rok 2024/2025.

SloUP (Slovní úlohy procvičovací)

Otevřené úlohy
ilustrační obrázek k časti webu

Slovní úlohy SloUP 3 pro žáky 5. a 7. tříd

Úloha je vhodná pro žáky 5. a 7. tříd - k přijímacím zkouškám na osmiletá a šestiletá gymnázia.

Zadání zveřejněno 25. března 2024.

Řešeni zveřejněno 28. března 2024.

Zadání slovní úlohy SloUP 3 pro žáky 5. a 7. tříd

Zadání Slovní úlohy SloUP 3 pro žáky 5. a 7. tříd ke stažení v PDF

1. Ve škole je celkem 400 žáků. Chlapců je o 100 méně než děvčat.

1.1 Kolik je ve škole chlapců?

1.2 Kolik je ve škole děvčat?

2. Na letním táboře je celkem 260 dětí. Chlapců je o 44 více než děvčat.

2.1 Kolik je na letním táboře chlapců?

2.2 Kolik je na letním táboře děvčat?

Řešení slovní úlohy SloUP 3 pro žáky 5. a 7. tříd

Řešení slovních úloh SloUP 3 pro žáky 5. a 7. tříd ke stažení v PDF