Příprava na zkoušky od Mgr. Petra Husara

     

Prosincové novinky

Přehled novinek ze Zkoušek nanečisto přináší informace o nové nabídce výuk, soutěží, akcí a materiálů.

Vánoční volno Zkoušek nanečisto

Ve Zkouškách nanečisto máme od 23. 12. do 3. 1. volno a neučíme.

Zkoušky nanečisto začínají 3. 1. 2020.

Dlouhodobé kurzy v týdnu začínají až 6. 1. 2020.

Podrobný rozpis výuk najdete v našem rozvrhu.

Konstrukční geometrie ke státním přijímacím zkouškám pro 5. třídu 1 - 2. rozšířené vydání

alt

Máme pro Vás druhé vydání, rozšířené o dalších dvacet geometrických úloh.

Tato sbírka konstrukčních úloh je určena Vám všem, kdo si chcete procvičit geometrii a připravit se tak k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Další informace a možnosti nákupu, naleznete v našem e-shopu.

Nedělní kurzy - Gymnázium Zatlanka, Praha 5

Matematiky a českého jazyka pro žáky 5. tříd

V nedělních dopoledních hodinách nabízíme dvouhodinový komplexní kurz matematiky a českého jazyka. Ve srovnání s dlouhodobými kurzy v týdnu je kurz kratší a tak dostanete více materiálů na přípravu doma. Okruh témat a probíraná látka je stejná. Kurz je vhodný hlavně pro ty, kteří nemohou chodit na kurzy přes týden. Přípravný cyklus bude zahájen v neděli  5. ledna 2020. Výuky probíhají v učebnách Gymnázia Na Zatlance.

Podrobnější informace zde.

Matematiky nebo českého jazyka pro žáky 9. tříd

V neděli odpoledne nabízíme kurzy matematiky nebo českého jazyka. Tyto kurzy jsou stejné jako kurzy v týdnu. Jen jsou zkrácené o prvních 10 lekcí. Kurzy z obou předmětů běží paralelně a je tedy možné chodit pouze na jeden.

Podrobnější informace zde

Jarní semestr v Jazykové škole Březinka

alt

Přijímáme objednávky na kurzy v jarním semestru. Semestr probíhá od února do června.

Nabídka jazyků je široká, vyučujeme všechny klasické jazyky (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština) a zároveň celou řadu jazyků exotických (nizozemština, svahilština, čínština, nebo japonština, korejština, finština, chorvatština, srbština). Jazyková škola Březinka je jeden ze vzdělávacích projektů Mgr. Petra Husara.

Zkoušky nanečisto pořádané v Praze - SPŠST Panská pro žáky 9. tříd

Vypsané termíny: 22. 1. 2020, 12. 2. 2020, 26. 2. 2020, 4. 3. 2020, 11. 3. 2020, 18. 3. 2020, 25. 3. 2020

Zkoušky nanečisto v Panské pořádáme ve spolupráci se Střední průmyslovou školou sdělovací techniky. Testy budou podobné typu Cermatu z minulých let a ilustračních verzí.

Zkoušky nanečisto v SPŠST Panská mají omezenou kapacitu a je potřeba si termíny rezervovat!

Podrobnější informace zde.

Zkoušky nanečisto přes internet

alt

Nejen pro ty co, se nemohou zúčastnit našich výuk v Praze, nabízíme alternativu zkoušek "přes internet". Nabízíme Vám možnost řešit každý týden jednu kompletní sadu přijímacích zkoušek. Jedná se vždy o tři testy (kombinace uzavřených a otevřených úloh), jeden z matematiky, jeden z českého jazyka a jeden ze všeobecného přehledu.

Odpovědi na úlohy žák zadává do webového formuláře. Test je následně vyhodnocen lektorem.

Podrobnější informace:

Zkoušky nanečisto pro žáky 5. tříd

Aktuálně můžete využít také páteční termíny zkoušek pro 5. třídu.

V učebnách Gymnázia na Zatlance probíhají sobotní i páteční Zkoušky nanečisto pro žáky pátých tříd. Vyzkoušejte si, jak byste na zkouškách dopadli ve srovnání s jinými žáky.

Podrobnější informace zde.

Státní maturita z českého jazyka nanečisto

alt

Vyzkoušejte si, jak byste dopadli u maturity z češtiny. Program je rozdělený na dvě části. V první část přestavuje vyučující studentům jednotlivé typy úloh didaktického testu a probíhá kolokvium o slohové práci. V druhé části si účastníci vyzkouší zkoušku ve stylu didaktického testu. Ten bude společně opraven a důkladně vysvětlen.

Více informací o státní maturitě nanečisto.

Online testy

Během volna můžete na procvičování využít online testy sestavené z uzavřených úloh.

Nabízíme testy z českého jazyka, matematiky a u některých tříd i z obecných studijních předpokladů.

Testy: 3. třída, 4. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída, 9. třída.

Matematická pohotovost

alt

Potřebujete se připravit na malou, střední nebo velkou písemku či vysokoškolskou zkoušku? Ztrácíte nit v probírané látce, hrozí vám špatná známka z matematiky nebo fyziky? Využijte služby matematické a fyzikální pohotovosti. Je to jednoduché. Jsme pro vás 3krát týdně v našich učebnách, stačí přijít a zazvonit.

Sobotní angličtina nejen pro rodiče

Každou sobotu v Gymnáziu na Zatlance od 14.00 do 17.30. Cena 200 Kč. Můžete přijít bez přihlášení.

Výuka angličtiny s českým lektorem nebo konverzace s rodilou mluvčí (dle termínu). Nabídka pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v angličtině. Nejen pro rodiče, kteří čekají na svoje děti během Zkoušek. Podrobné informace.

Language Cert - zkoušky z angličtiny z reálných dovedností

alt

Zkoušky z angličtiny, které testují vaše reálné komunikační dovednosti. Složením zkoušky získáte mezinárodní certifikát k profilové části maturity, dalšímu studiu nebo pro zaměstnavatele?

Podrobnější informace o Language Cert.

Matematické a další soutěže

Matematika XXL, soutěž pro žáky 5. tříd startuje začátkem února, přihlásit se ale můžete už nyní. Nabízíme také další matematické soutěže.

Podrobnější informace zde.Pokud si nepřejete dostávat další informační e-maily Zkoušek nanečisto, kontaktujte nás na data@zkousky-nanecisto.cz