Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

Jak si máte vybírat střední školu

 • Podle zájmu

  Má-li žák 9. třídy jasný a vyhraněný zájem, je pro něj výběr správné školy ulehčený. Pocházíte-li z rodiny stavařů a máte-li také o tento obor zájem, vyberete si stavební průmyslovou školu. Podobně další typy průmyslových škol: elektrotechnické, strojnické, dopravní, chemické apod.

  Trochu větší problém je s výběrem škol ekonomického typu. Žák 9. třídy zřejmě ještě nemůže mít vyhraněný zájem o ekonomii, navíc při zájmu o další vysokoškolské studium ekonomického zaměření je možná výhodnější podat přihlášku na gymnázium, kde bude student lépe připraven na přijímací zkoušky z matematiky.

  U volby gymnázia lze napsat, že touto volbou nic nezkazíte. Studentovi gymnázia se otevírají všechna možná další pomaturitní studia a přitom dnes po absolvování gymnázia najdete i přímé uplatnění v praxi (aspoň ve větších městech). Gymnázium minimálně naučí 2 světové jazyky a práci s počítačem, a přidáme-li aspoň minimální rozhled v dalších oblastech, neměl by být problém najít hned po střední škole zaměstnání.

 • Podle umístění a času dopravy

  Kritérium časové dostupnosti školy se mi jeví jako jedno z nejdůležitějších. Velmi dobře bych zvažoval dojíždění do daleké školy, pokud srovnatelné studium leží za rohem. Chodí-li student do školy přibližně 200 dní ve školním roce po dobu 4 let, tak časová úspora 1 hodiny denně představuje za dobu studia 800 hodin (33 celých dní). Navíc je z mnoha důvodů dobré, bydlí-li na blízku přímý spolužák ze stejné školy, a to se přihodí spíš tehdy, chodíte-li do školy ne příliš vzdálené od místa svého bydliště.
 • Podle šancí na přijetí

  Určitě platí, že velký je ten, kdo si dává velké cíle, a malý ten, kdo má jen malý cíl. Já osobně bych doporučoval usilovat o přijetí na zvolenou školu bez obav a strachu, ale každý jsme povahově jiný. Jen bych podotknul, že po prvním kole, na které je na některých školách opravdu nával, vždy existuje spousta středních škol s nenaplněným stavem a dychtících po studentech. Je mnohdy zbytečné z přílišného strachu už dopředu vzdát souboj o přijetí na vysněnou školu a spokojit se s přihláškou na školu, na kterou byste se dostali tak jako tak po prvním termínu.
 • Podle kvality školy

  Tak to je velmi neurčité kritérium. Školy, které se holedbají svou kvalitou, se mnohdy opravdu jen a jen holedbají. Při posuzování statistických informací je třeba mít na zřeteli slavný Churchillův výrok a věřit jen těm statistikám, které si sami zfalšujeme. Například statistika o přijetí na vysokou školu. Mnohé školy využívají toho, že velká část studentů se pro jistotu hlásí hned na celou řadu vysokých škol a na některé (hlavně technické) se dostávají bez přijímaček. Zahrnou tak od jednoho studenta hned několik přijetí na VŠ a tím celkové procento stoupne, mnohdy se blíží ke 100 %. Bohužel máme ve státním systému školství téměř socialistické vztahy, ředitel školy nemá finanční páky jak zvýhodnit nejschopnější pedagogy a existuje velmi malá možnost výběru pedagogických pracovníků na opravdovém trhu. Určitě neexistuje stav, že by nějaký ředitel tady stáhl 2 nejlepší matikáře ze širokého okolí, tady 4 jazykáře, tamhle chemika a bioložku atd. Většinou se středoškolští učitelé snaží umístit nejblíže svému bydlišti, jelikož platově se škola od školy téměř neliší. A státní systém financování škol také neumožňuje výrazné technické rozdíly mezi školami. Vybavení škol je tak spíše určeno rokem vybudování dané školy. Novější školy mají lepší tělocvičny, mohou mít venkovní sportoviště a modernější učebny. Starší školy mají zase obsáhlejší sbírky a knihovny.
 • Podle dne otevřených dveří

  Jeden můj kolega řekl, že když jde vybírat pro syna školu na den otevřených dveří, zkoumá, jak o sobě daná škola lže s vědomím toho, že ví, jak o sobě lžou školy, na kterých učil. Je na tom kus pravdy. Mějte na paměti, že den otevřených dveří je návštěva takové Potěmkinovy vesnice. Škola předvede a ukáže jen to, čím se umí a chce chlubit. Odvrácenou stranu Měsíce na dni otevřených dveří zkrátka nenajdete. Přesto mají dny otevřených dveří svůj velký význam. Můžete nasát atmosféru školy, rozpoznat vztahy v pedagogickém sboru, prohlédnout si učebny a posoudit, zda by Vás půldenní vysedávání ve zdejších lavicích nepřivádělo do depresí.
 • Podle internetových stránek

  Opět jen pomocné kritérium. Škola, která má lepšího a šikovnějšího vývojáře www, nemusí být nutně lepší. Na internetových stránkách školy spíše rozpoznáte možnost mimoškolních aktivit. Je důležité vědět, že u mnohých škol existují také paralelní internetové stránky, které si vedou studenti, mnohdy ti nejvíce opoziční. Tam se často dozvíte více než na oficiálních stránkách školy.
 • Podle atmosféry pedagogického sboru

  Na velkých školách, které přibírají každoročně 3 až 4 nové třídy a více, pracuje několik desítek pedagogů. I když máte skvělé reference na některé z nich, nikde není psáno, že Vaše dítě (Vás) nebudou učit právě ti, kteří zas až tak skvělí nejsou. Přesto je na školách, kde kantoři tvoří „partu“ a dobrý pracovní kolektiv, lepší tvůrčí atmosféra než na školách, kde vládne ve sboru ponurá, nekamarádská nálada.
 • Podle informací od studentů nebo absolventů školy

  Důležité kritérium s tím, že je nezbytné každou informaci prověřovat se zřetelem na to, že jednotlivé názory jsou nutně subjektivní. Tady je určitě potřebné nespolehnout se na informaci z jedné ruky, ale obstarat si hned celou síť informací od většího počtu studentů spojených s danou školou.
 • Podle důrazu na kázeň, nebo naopak uvolněnost

  Některé školy jsou známé tvrdším přístupem, přesnými a nepřestupitelnými pravidly. Jiné dávají důraz na individuální přístup. Některé školy se samy profilují přísným přístupem ke kázeňským prohřeškům, jiné naopak předem referují o své ochotě pracovat s problémovými žáky. Nevybírejte školu, která by Vám tímto přístupem nevyhovovala.
 • Neexistuje špatný výběr

  Tento odstavec berte tak trochu s rezervou. Ale na druhé straně určitě platí, že i výběr špatné školy není tragédií. Kdykoli se dá usilovat o změnu, o přestup na jiný typ školy nebo stejný typ, ale blíže, jinak vyprofilovanou školu atd. Každá škola poskytuje ucelené středoškolské vzdělání, a zjistíte-li v průběhu docházky, že by Vám vyhovovalo trochu jiné nasměrování, můžete formou samostudia nebo různých kurzů své vzdělání doplňovat. Jsou známy mnohé případy, kdy student učiliště později exceloval na matematicko-fyzikální fakultě, studentka obchodní akademie patřila k nejlepším na medicíně, student stavební průmyslovky se stal úspěšným právníkem atd.

Aktuálně

Právě zahajujeme přihlašování do jazykových kurzů na druhé pololetí.

Menu

TOPlist