Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2015/2016

Přijímací řízení na střední školy v roce 2015/2016
5. TŘÍDA 7. TŘÍDA 9. TŘÍDA
Do kdy podat přihlášku do 15. března 2016 do 15. března 2016 do 15. března 2016
Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015
Kam podat přihlášku Přímo řediteli příslušné střední školy
Počet přihlášek na střední školy 2 2 2
Termín 1. kola přijímacích zkoušek 2. polovina dubna 2. polovina dubna 2. polovina dubna
Termín 2. kola přijímacích zkoušek určí ředitel střední školy

Pozn.: Přijímací zkoušky se budou konat v rozmezí od 22. do 30. dubna 2016. Přesné datum si zvolí sám ředitel školy. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna 2016 a u konzervatoří od 15. do 31. ledna 2016.


OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 • Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

  • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
  • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
  • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz
  • V informačních centrech mládeže (ICM)
  • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
  • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
  • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2015, pro ostatní obory do 31. ledna 2016 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.
 • Jak si přihlášku opatřit?

  • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).
 • Do kdy přihlášku podat?

  • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 15. března 2016.
  • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2015.
  • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
  • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
  • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání.
 • Jak probíhá přijímací řízení?

  • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy (od 22. do 30. dubna 2016).
  • Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. 1. 2016, talentová zkouška na konzervatoř od 15. do 31. ledna 2016.
 • Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

  • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • Do kdy lze podat odvolání?

  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

  • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.
 • Co je to zápisový lístek?

  • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
  • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Začátek školního roku 1. září 2015
Podzimní prázdniny 29. – 30. října 2015
Vánoční prázdniny 23. prosince 2015 – 3. ledna 2016
Pololetní prázdniny 29. ledna 2016
Jarní prázdniny 1. února až 13. března 2016 - podle okresu
Velikonoční prázdniny 24. – 25. března 2016
Hlavní prázdniny 1. července 2016 - 31. srpna 2016

SVÁTKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

DATUMDENUDÁLOST
28. září 2015 pondělí Den české státnosti
28. října 2015 středaDen vzniku samostatného českého státu
17. listopadu 2015 úterýDen boje za svobodu a demokracii
24. prosince 2015 čtvrtekŠtědrý den
25. prosince 2015 pátek1. svátek vánoční
26. prosinec 2015 sobota2. svátek vánoční
1. ledna 2016 pátekNový rok
28. března 2016 pondělíVelikonoční pondělí
1. května 2016 neděleSvátek práce
8. května 2016 neděleDen vítězství

Aktuálně

Právě zahajujeme přihlašování do jazykových kurzů na druhé pololetí.

Menu

TOPlist