Informace o přijímacích zkouškách na střední školy

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o.

Pocestný26. 6. 2017 0.30
Této škole se velkým obloukem vyhněte, jak už ostatní hodnocení naznačují je to naprostý odpad, dodnes nezapomenu na šikanu ze strany profesorů ale nejlepší zážitek byl, když mi třídní přišel do třídy opilý..
Anonym23. 6. 2017 14.43
A mně se zase zdá, že normální student nepíše obhajobu školy ve 22:24. V každém případě jsem jako rodič dítěte, které zkoušky na tuto školu zvládlo, rád, že jsme se rozhodli pro jinou školu. I kdyby bylo pouze 50 % recenzí pravdivých, nedovedu si představit, že bychom dali dceru na tuto školu a pak si to 8 let vyčítali. Poslední školní časopis je super, třeba slovo "kompresy" dat nebo překlepy v závěrečném slově paní ředitelky při chválení její školy.
Anonym11. 6. 2017 22.24
Předchozí komentáře na mě působí velmi neobjektivně, spíše stylem neúspěšného studenta, a mají asi za cíl školu poškodit. Na gymnázium chodím delší dobu a s většinou negativ, o kterých se píše, jsem se nesetkal. Na škole jsme spokojen a nemám pocit, že jsem méně připraven než studenti na ostatních gymnáziích. Školu bych neměnil a chodím sem rád.
Anonym31. 5. 2017 19.33
Neskutečný. Tahle škola je peklo. Nic se zde studenti pořádně nenaučí, ředitelku zajímá jedině zisk (proto si sem píše falešné pozitivní recenze), ale to, jak se dětem a zaměstnancům líbí na GMVV jí vůbec nezajímá. Ve školním měsíčníku FRESH opěvuje tento ,,vzdělávací ústav,' a se studenty jedná arogantně. Tato škola je velmi špatná, a doporučuji České školní ispekci, aby tuto ,,školu' hned zavřela, protože to je děs a hrůza na této ,,škole.'
Anonym31. 5. 2017 13.04
Úroveň přírodovědných předmětů na škole je opravdu tristní. Je normální, aby vyučující předem žákům na webu Bakalář sděloval konkrétní otázky z testu (konkrétně z fyziky?). Asi aby nebyly výsledky testů úměrné kvalitě výuky. Škola nemá laboratoř pro chemii. Z dvouhodinové exkurze na přírodovědné fakultě UK se udělá akce třídy s názvem "motivační pokusy z chemie". Na provedení jednoduchých pokusů přece není potřeba složité vybavení a opravdu dobrý učitel by je měl být schopen předvést v hodině.
Anonym26. 5. 2017 17.53
Tato škola je na velmi špatné úrovni. Vládne tu šikana a to jak studentů, tak kantorů. Kvalita vzdělávání je velmi nízká (např. na této škole se vůbec náručí radiány) a nahrazuje se to takovými paskvil jako mezinárodní kuchyně nebo celoroční projekty. Vybavení - hrůza, ředitelka - katastrofa a škola navíc otravuje studenty nesmysly typu soft skills nebo kritické myšlení. Věřte negativním komentářům - jsou pravdivé
Šárka Schusterová (e-mail)26. 5. 2017 10.56
Když naše děti na školu nastoupily,bylo aktivit pro rodiče tolik, že nám to až nebylo milé.Podstatné je, že několikrát do roka jsou obsáhlé konzultace s jednotlivými profesory a na každého rodiče i studenta je vymezen dostatečný čas -ano, na konzultacích jsou vítáni i studenti a dochází k přímému řešení - to je skvělé - nikdo se nemůže vymlouvat. Škola nenechá žádného studenta tzv. padnout - nedostatky řeší se studenty i s rodiči individuelně a rychle. Projekty jsou zajímavé a je zde prostor pro kreativitu. Na internetu okamžitě vidíte všechny známky vašeho dítěte i jak si celkově stojí. Na školu chodí dvě naše děti-do primy a do kvarty.Nejzajímavější je pro nás počet studentů přijatých na VŠ a úspěšně odmaturovaných. To jsou pro nás hlavní parametry jakékoliv školy a proto jsme v GMVV. Škola je zaměřena spíše jazykově než přírodovědně, ale my jsme tu moc spokojení.Ta záchranná síť je skvělá, je prima vědět, že vašemu dítěti nenechají ujet vlak. Ano, lze si tu opravovat známky - ale to je spíše motivující a dítě se látku i naučí, pokud je ale někdo skutečný flink, šanci nemá jako kdekoliv jinde.
Anonym23. 5. 2017 13.04
Na této škole převládá forma nad obsahem. V čem? Například v tom, že se škola pyšní nápisem "Rodiče vítání", ale ve prospěch rodičů a jejich dětí škola nic nedělá. Rada rodičů již více než dva roky nepracuje (část Kuncova). Zástupci rodičů předali cestou svého reprezentanta pana P.B. podněty ředitelce školy a kromě minimálního ústupku ve váze vstupních testů po prázdninách nedošlo k žádné reflexi ze strany školy. Naopak, ředitelka školy si nechala zástupci rodičů před dvěma lety zpracovat SWOT analýzu, kterou se chlubí na stránkách školy (samozřejmě tou pozitivní polovinou). Škola učí špatně, zejména přírodovědné předměty. Při srovnání stejných ročníků s jinými gymnázii, opravdu zoufalé nedostatky - učivo není vůbec probráno. Dále se ve škole vyskytuje šikana, jak mezi žáky, tak učitelky (S.H.) ze strany žáků. Ředitelka školy i přes upozornění tyto problémy neřeší, pedagogicko-psychologickou poradnu do školy nepustí. Škola nemá tělocvičnu (ani na Klamovce), ve Stodůlkách - kdo nehraje basket (v GBA), jakoby nebyl. Tělocvikář je navíc hulvát, je na děti sprostý. Projektová výuka je opravdu vedená nesmyslně. Dlouhodobý klid v projektech je střídán smrští úkolů v několika předmětech najednou, od zdi ke zdi. Navíc, projekty vedou děti k papouškování a póze, nikoli k tomu, aby projekt měl nějakou originalitu. Skupinová práce na projektech ve skupinách žáků, kteří nejsou schopní spolu vyjít (z nejrůznějších důvodů) je také nesmysl. Na školu není těžké se dostat - viz procento úspěšných žadatelů. Je to ale opravdu velmi špatná škola a pokud můžete, vyhněte se jí velikým obloukem.
matka žákyň (e-mail)9. 12. 2016 16.02
Na toto gymnázium chodí obě naše dcery a jsou spokojené až na nějaké maličkosti, ale po určitém incidentu konstatujeme, že škola je spravedlivá a umí se i omluvit, když byl nějaký problémek se spolužačkou.Nechápu některé komentáře, asi jednak proto, že máme rádi pana prezidenta Zemana a Čínu bereme jako skvělou příležitost seznámit se s jednou z největších světových ekonomik a její kulturou /naše děti tam také nejely - nemohou jet všichni/- ale není to jen Čína, byly i j"Japonské dny", spolupracuje se se státy EU a děti hodně jezdí do zahraničí poznávat svět.Pokud se vlastního vzdělání týká, myslím je hlavním parametrem: "Jaké procento dětí udělá maturitu" - a to má GMVV výborné výsledky, také je tu úspěšnost při přijetí na VŠ a to i zahraniční. Uvidíme na Klamovce, ale zatím můžeme jen doporučit.
matka (e-mail)30. 11. 2016 16.02
Dobrý den, tuto školu navštěvovala dcera 4 a půl roku. Úroveň nám nevyhovovala. Proč, to je jasné z ostatních negativních příspěvků. Dcera tedy přešla na státní gymnázium. Teprve zde se ukázaly fatální nedostatky ve znalostech. První půlrok na státní škole byl teda mazec. Mysleli jsme, že to snad ani nezvládne, ale vše za cenu obrovského úsilí dohnala. Bylo to ale nejlepší rozhodnutí v jejím životě, že přešla na státní gymnázium. Úroveň je naprosto neporovnatelná, věřte mi. Tyto soukromé školy jsou lidově řečeno "z nouze ctnost". Je to každého věc, kde studuje a nechci hodnotit. Jen mám osobní zkušenost s úrovní soukromé a státní školy, konkrétně gymnázia.
Anonym29. 11. 2016 20.38
Toto gymnazium studují už třetí rok a musím říct, že je moc fajn a doporučuji. Je placené, takže spousta lidí si.mysli, že je na nic. Ale je to tam opravdu dobře vedeno a jsem spokojena
Anonym (e-mail)18. 11. 2016 16.35
Tato škola stojí za ***** *****. Polovina učitelů je **** nebo *****. Nekteri jsou fajn. Ale ty projekty takový ****. Řída si jezdí do Číny za naše prachy a vodí si je sem. Asi se inspiruje Zmanem nebo co. Prostě děs bes hodnotím celkově za 4.
Anonym11. 10. 2016 19.51
Škola je špatné místo pro nadřazené ******. Doopravdy, lepší vzdělání najdete na jiných gymnáziích.
Anonym11. 10. 2016 17.47
Já jsem sama nyní studentkou a myslím, že je to výborná škola. Naše celoroční projekty jsou super a navíc díky nim vím, co budu dělat se životem po škole. Někteří učitelé nejsou nejlepší, ale většina je dobrá. Máme také spoustu výměných pobytů a celkově jazyky se tu učí skvěle. Stejně i přes zaměření na jazyky, se tu dává velký důraz i na všechny další předměty, jako např. matematika.
Rodič24. 8. 2016 13.35
Hezký den všem. Moje dcera navštěvuje školu již 3 rok. Často se na hodiny připravuje dlouho do noci, vidím na některých předmětech vysoké nároky. Hodnotím to pozitivně. Myslím, že je to o přístupu. Pokud se chcete vzdělávat, škola vám to umožní, pokud se chcete flákat, nikdo vás za to nepotrestá. Je to svoboda vůle, které mimochodem učí děti zodpovědnosti za vlastní život. Jasně, jsou ve třídě i rozmazlené odložené dětičky, ale o jejich budoucnost je již dávno postaráno rodiči, tak jenom "chodí do školy" a stěžují si na kantory, protože požadují, aby se učili:-( Ti, kteří se chtějí někam dostat na dobrou vysokou školu a uvědomují si nároky, učí se... Není to o škole, ale i o rodičích a motivaci. Dcera je spokojena, já vidím pokroky, tedy školu doporučuji. Možná jenom to střídání a zástupy učitelů jsou moc časté.
Anonym18. 7. 2016 13.30
Na tohle gymnázium chodím tři roky a máme dobrou třídu i dobré učitele. Hlavně naší třídní, která nás toho hodně naučí. Některý učitelé jsou horší, ale pořád něco děláme a musíme se učit.
Anonym12. 7. 2016 20.04
Víceleté zkušenosti zklamaného rodiče: + výborné PR školy, včetně líbivých webových stránek + dostatek zajímavých výletů a akcí pro děti + dobrý anděl školy, milá a vždy ochotná paní Jindřichová - dobří a oblíbení profesoři odcházejí (jsou odejiti?) trvale a ve velkém počtu a jsou často nahrazování zcela nekompetentními, to je lepší případ, někdy i delší dobu prostě učitel není - dobří studenti odcházejí po kvartě - koncepce projektové vyuky je principiálně skvělá, bohužel kvalita provedení je zoufalá - většina profesorů "vaří z vody" pojem PŘÍPRAVY neznají ani ze starých filmů - někteří profesoři si nejsou schopni udržet elementární pořádek v průběhu vyuky - kvalita zajišteného stravování ve vedlejší škole je tristní - škola si hraje na něco co není - na přátelskou instituci, která probouzí v dětech radost ze vzdělání, místo toho je to "od zdi ke zdi" většinou lehké a o ničem a občas nesmyslně složité a nacpané do krátkého období (velké písemky a zkoušení) - ředitelka (nemyslím si, že to má jednoduché), ale bohužel se snaží o manažerskou práci, na kterou nemá, pokud by si nechala vize a PR a nakoupila zkušeného ředitele, dala mu pravomoc a odpovídající rozpočet na nákup kvalitních učitelů, byla by to perfektní škola :)
Anonym25. 6. 2016 12.28
průměrný (možná i lehce nadprůměrný) gympl.. stěžují si na něj jen rozmazlení, kteří maj max na obchodku :)
Anonym17. 5. 2016 17.32
:D výborně řečeno
Anonym17. 5. 2016 10.44
Dle všeho se tedy jedná o školu, kde nejtěžší je zaplatit, hm to musí být vážně kvalita
anonym26. 4. 2016 12.34
Paní řídí si sama píše hodnoceni , samozřejmé pozitivní..jak jinak...je to průhledné, a hlavně neprofesionální.
student4. 4. 2016 13.29
Tato škola je špatná, byl jsem student a vím o čem mluvim!
Leo1. 3. 2016 9.50
Škola mě ničemu nenaučila, a tak jsem odešel na jinou, mnohem lepší, a nelituji toho. Bohužel, kvůli GMVV nemám tolik znalostí jako někteří mí spolužáci ze základek.
Anonym14. 2. 2016 12.26
Souhlasím,já jsem v kvartě a i od nás jdou pryč jen ti, co nestíhají. Škola je normální gympl.
Anonym6. 2. 2016 7.20
Na školu tu nadávají akorát ti,co nezvládali a museli odejít. Jsem v septimě a všechno je jako u kámošů na jiných gymplech. Škola je dobrá.
Štětkovač 3000 (e-mail)20. 1. 2016 20.40
Nejhorší škola na jakou jsem kdy chodil. Děti dělají hluk, ničí vám věci a vyhazují je do koše i když jsou ještě k použití. Učitelé na vás řvou, ale někdy jsou hodní. Ale říkám vám: Jestli si vybrat mezi touto školou a olíznout celou benzínku, tak berte tu benzínku.
Anonym18. 1. 2016 8.35
studenti se tady nic nenaučí, dostat se po tomto gymnáziu na vysokou školu je scifi!!!
anonim13. 1. 2016 10.55
Nedávejte děti do tyto školy!!!!
naty paty13. 11. 2015 15.32
Chodím na tuhle školu už nějaký ten pátek. A né každý pátek je super a povedený z mé strany, ale nenadávám za to učitelům.Učitelé tu jsou fajn a umí něco naučit, i když mě někdy naštvou. a vím, že na této škole jsou i studenti, kteří nemají dobré zkušenosti s učitelama a nadávají na ně, ale ve většině případů jsou na ně jen naštvaný ,za nějakou špatnou známku z testu, na který se nenaučili. Každý někdy dostane špatnou známku, ale né každý je *****, aby na ně za to nadával. Myslím, že tahle škola je dobrá a ostatní hodnoceni jsou jen od lidí, kteří se tu neučí úplně nejlíp. JSEM NA TÝHLE ŠKOLE SPOKOJENÁ A DOPORUČUJI JI ÚPLNĚ VŠEM. :D:D:D:D:D
Anonym1. 10. 2015 20.40
Špatná škola, reklama vypadá dobře, řeknete si: Pěkná škola, ale pak tam přijdete a bum za dva roky zase odejít.
Anonym1. 10. 2015 12.28
To snad není možný. Ředitelka si musela dát velkou práci s tím napsat tady všechny ty komentáře. Ta škola je prostě hrozná. Veřím, že tam jsou někteří dobří učitelé, ale ty stejně po čase odejdou, nebo je ředitelka vyhodí. Profesoři. se tam mění každým rokem. Já jsem měla na angličtinu snad 8 profesorů. Taky tak není žádná autorita žákům k profesorům. Prostě si tam každý dovoluje a říká si o hodinách, co chce. Znalosti sice stačí na to, aby člověk udělal maturitu, ale nevím jestli stačí i na vysokou školu. Samozřejmě zaleží i na tom, jaké má vaše dítě cíle a jak je ctižádostivé. Mně vadilo, jak se tam nikdo nesnažil a všichni měli všechno zadarmo. Prostě tohle už přesahuje tu jejich "přátelskou atmosféru". Paní ředitelka by se prostě měla zamyslet nad tím, kam to se školou "dotáhla". Řada studentů která na tuhle školu chodila rozhodně nepočítala s tím, že odejde a že těch lidí bylo mnoho. Jenže to ředitelku nezajímá a nezáleží jí na tom. Jediný o co se snaží je udělat správnou reklamu pro nový studenty a děti. Ale já vím, že se na tý škole stejně nic nezměnilo. Poslední věc která mi přijde až ponižujíci je ta, že si tu píše falešné pozitivní recenze. Uvědom te si, že vaší studenti nikdy 100% spokojeni na škole nebudou. Zůstávají jen z toho důvodu, že není jednoduché přecházet na jinou školu...
Anonym2. 9. 2015 12.00
Dobrý den, dcera chodila na tuto školu tři roky. Musím napsat, že já jako rodič jsem byla spokojená, výborná komunikace s profesory, kladná přístup jak k nám rodičům, tak k žákům, vstřícné, přátelské prostředí.Znalosti- pokud se dítě učí a dává ve škole pozor srovnatelné s "lepšími gymnázii", ale bez většího stresu. Častěji se zde mění profesoři, což je někdy nepříjemné, ale asi je to nyní obvyklé i v jiných školách. Jinak malý kolektiv dětí, skoro všichni se navzájem znají. Pokud navštívíte školu běhěm výuky, v recepci se vám věnují a pomohou vám, Děti i dospělí v budově zdraví a sami se táží zda mohou pomoci. Škola je čistá, barevná.
Anonym27. 8. 2015 22.16
Někdo mi vymazal můj komentář. Z toho usuzuju, že je na tom škola opravdu špatně, když si nemůže dovolit další "špínu". Je mi líto lidí, kteří jsou tak **** a věří těm pozitivním komentářům. Ty jsou totiž jasně napsané apní ředitelkou. Čtěte negativní a pochopíte systém "gymnázia". Už nemám co dodávat
Anonym 25. 8. 2015 11.39
Při srovnávání škol velmi záleží na úhlu pohledu. Srovnávám se vždy s lepším a ne s horším. Kdo z nás chce mít horší výsledky, být horší? Ne celá Praha by chtěla studovat na německé škole, proč? Tak jako ne všichni se chtějí přestěhovat do Německa. Když žiji v Praze, chci mít to nejlepší v Praze. Jistě je v Praze spousta lepších škol, dobrých škol, nebudu vždy poukazovat na to, co bylo a na to horší, ale na to, co se v životě dá zlepšit. Vždy v životě může být něco lepšího a ještě lepšího. Někomu stačí málo, nebo průměr, opravdu jen záleží na tom, komu co stačí. Proto jeden hodnotí tak a druhý onak. Co jednomu stačí a víc nechce, je druhému málo, nebo skoro nic. A jestli dítě umí srovnatelně s ostatními špičkovými školami, ukáže jen čas. A jazyky nejlépe naučí jen jazyková škola, soukromý učitel, obyčejná škola není schopna vysvětlit gramatiku, procvičit ji a naučit mluvit. Nemá na to čas a prostor, těch pár minut týdně, co věnuje davu (myšleno třídě), nemůže žádného jednotlivce nic naučit. A pokud si na to hraje, že je jazykovou a nebo lepší, či horší, to jsou jen akademické debaty bez výstupu k jedinci, který se chce něco naučit. Jediná rada do života je, zajistit si zdroje vzdělání z více stran, nespoléhat na to, že jedna škola něco naučí, naučí více, nebo méně, ale ne vše. Zajistit si doučování, více hlav víc ví, co na tom, že to stojí peníze, domovy důchodců jsou v Německu také dražší než u nás, doučování může být levnější od studentky, nebo dražší od pracovníka výzkumného ústavu, záleží na možnostech jedince. Pokud se někomu na nějaké škole líbí, ať tam zůstane, pokud ne, ať odejde, ale vykládat někomu, že někde je hůř, je zbytečné. Vždycky může být hůř. I ve vězení je hůř než na svobodě, pokud to zrovna není fešácký kriminál. Vůbec mne neuchvacují vymoženosti elektronické třídnice, abych se dozvěděl, jestli mé dítě šlo do školy, nebo jinam nebo jeho známky. Jestliže jako rodič zvládám výchovu svého dítě, známky či docházku se stejně dozvím. Jo a také souhlasím s názorem, že paní profesorka Suchomelová stojí vysoko v mých očích co se týče profesorského sboru. Výborně vysvětluje, nepodvrhuje věci, které se neučí a najdou se maximálně na internetu. Vrchol ubohosti je chtít v poslední chvíli něco latinsky, když se to oficiálně nepožadovalo. Za ty peníze, které se do této školy ročně investují bez ohledu je-li to moc, či málo, vyžaduji maximum, možná je to více, než je mi schopna dát.
Anonym19. 6. 2015 2.27
Nejhorší jsou změny učitele ke kterým dochází uprostřed roku. Teď máme učitele, se kterým je stres se jenom potkat na chodbě, testy často ani nevidíme, hodiny s učitelem příšerný stres, ústní zkoušení s ponižováním a testy většinou na počítači abcd....A to jsme měli na češtinu nejlepší učitelku na škole, která toho spoustu naučila. A k takovým změnám uprostřed roku dochází pravidelně...
Šáruška11. 6. 2015 15.42
Moje dcera chodí do druhého ročníku nižšího gymnásia /jako 7.třída/,kam přestoupila z Německé školy Praha /DSP/, kde byla šikanovaná žáky i učiteli. Ti, co si stěžují a píší zde nesmysly by si měli zažít to, co my na DSP. Učitel na matematiku tvrdil, že není učitel, ale manažer.Vůbec neučil a neměl ani učebnici a pak testy 4X DO ROKA dělal jen tak z hlavy - příprava nulová,všichni platili doučování jako šílení 20 Euro na hodinu!!Učitelka na němčinu běžně říkala při hodině "Scheisse"...když se Vám nepovedly ty 2 testy, za půl roku, měli jste smůlu, protože více známek nebylo.Nebylo vše špatné, ale když má dcera přišla na GMVV, myslela si, že je v ráji. Profesorka na matematiku pořádá neustále doučování a to zcela ZDARMA, profesorka na ČJ a dějepis je prostě úžasná - trénují komunikaci, dělají reportáže, píší historické detektivky, zajímavé slohy, je tu literatura, to v DSP nebylo vůbec a to ani u NJ - prostě skvělé. Je pravda, že GMVV je jazykové gymnásium a myslím na Česko dost dobré, i když výuka jazyků je samozřejmě třeba právě na DSP lepší - z hlediska toho, že v AJ se opravdu mluví jen AJ,nikdy jinak - to nutno doznat, že jsou úplně nekompromisní. Ani jazykový kurz pořádaný GMVV nebyl- asi úplně top, byl tak nějak spíše sportovně-jazykový a autobus, kterým odjížděli měl už hodně za sebou..Nicméně, jazyková výuka je v porovnání s obdobnými školami na mnohem lepší úrovni - alespoň dle srovnání co umí má dcera a co jiní gymnazisté v AJ. NJ samozřejmě nemohu posoudit, když je poloviční Němka.Naproti tomu skvělý lyžařský výcvik v Alpách za dobrou cenu a i autobus byl v pořádku /moc se bojím, s dcerou kamarádky autobus boural/. My jsme na GMVV zatím po roce moc spokojení, dcera má mnohem širší všeobecný rozhled, je zde velký posun v komunikaci, neuvěřitelné zlepšení v matematice - škola komunikuje s rodiči a ti mají absolutní přehled o všem, jak se dítě učí i chová prostřednictvím internetu.Zatím jsme nenarazili na žádného nekompetentního vyučujícího. Já tuto školu mohu jen doporučit všem rodičům, kteří chtějí mít o svém dítěti přehled a chtějí okamžitě řešit nějaký problém doučováním.Finance jsou proti DSP mnohem nižší, ale je pravda, že zájezdy a kurzy, kam děti prostě jet chtějí, levné nejsou.Právě "lyžák" byl stejně drahý jako u DSP, ale DSP byla v Krkonoších a GMVV v Alpách. Zájezd do Skotska je ještě dražší - a to není sezóna, jako lyžák v Alpách. Vše má své pro a proti - trochu problém jsou třeba obědy, kam mohou gymnazistéjen v přesně stanovenou hodinu a když odpadne vyučování, musí stejně čekat. Obědy pak nejsou dotované jako na ZŠ, ale méně. To jsou ale maličkosti. Celkově vidím obraz této školy velmi pozitivně. Hlavně zde není potírána individualita a pokud vím, nám se moc ulevilo. Dcera skvěle zapadla a o šikaně se nedá mluvit. Myslím toto gymnázium vyhoví tedy i úzkostlivějším rodičům, jako jsme my.
Student9. 6. 2015 19.09
Hlavne nematurujte z matiky,to kazdy da a pak je to na nic,protoze proti jinym skolam nic neumite. Jako ja proti jinym. Zabitej cas.
Anonym2. 6. 2015 7.45
Ňevjem uš
Rodič studenta29. 5. 2015 11.31
Dobrý den, mé dítě má na GMVV již 5 let studia za sebou a nemohu souhlasit s většinou negativních hodnocení, která se zde objevují. Musím se zastat nadprůměrně kvalitní výuky jazyků. Děti mají od 4. ročníku povinnou četbu v AJ, od 5. ročníku ji mají i v NJ. Úrovně FCE v AJ dosahují již v 5. ročníku (ti, co na to kašlou pochopitelně nikoliv), v zahraničí se již po 4. ročníku (tj. pro srovnání po 9. třídě ZŠ) bezproblémů domluví. Anonymům, kteří lkají nad špatnou výukou NJ si dovolím vzkázat, ať se zamyslí nad tím, co pro své výsledky udělali. Pokud se student NJ prvních několik let systematicky neučí slovíčka a základní gramatické vazby, nikdy nemůže v NJ dosáhnout kvalitních výsledků (bez ohledu na školu); stejně jako když se v MAT nenaučí násobilku a vzorečky, stejně jako když se v CHEM nenaučí názvosloví, apod. Dále musím vyzdvihnout komunikaci profesorského sboru s rodiči; vyskytnou-li se nějaké problémy se studentem, profesoři okamžitě komunikují s rodinou. Studentům, kteří v některých předmětech zaostávají, nabízejí konzultace/doučování nad rámec svých povinností. Rovněž vyjadřuji spokojenost s elektronickou třídnicí, kde (až na výjimky) se okamžitě objevují informace týkající se docházky, známek, úkolů, testů, změn v rozvrhu, apod., což stále ještě není zvykem u všech gymnázií. Fluktuace vyučujících mne bohužel netěší, ale z vlastní zkušenosti vím, že vedení školy se tento problém snaží řešit a za poslední 2 roky se to již zlepšilo. Tak jako na každé škole, tak i zde je výuka některých předmětů kvalitnější a některých horší. Jelikož se GMVV profiluje jako jazykové gymnázium, tak si dovolím říci, že svoji profilaci dostatečně naplňuje. Nezaostává ani výuka přírodovědných předmětů.
Anonym26. 5. 2015 10.06
Jak můžete vědět, že Váš syn má více znalostí? Dali ste snad ostatním nějaké testy.. Podle je tato skola podprůměr mezi placenými..
Anonym24. 5. 2015 19.55
Jako všude i zde jsou dobří a špatní učitelé, ale dobří převládají. Jsem překvapen, že v zeměpisu máte stále špatného učitele, který neumí žáky zajímavě přitáhnout k tomuto oboru a neprofesiálně požaduje jen např. Vyjmenovávat města, jako za Habsburků.
Anonym12. 5. 2015 9.29
Můj syn chodí také na tuto školu, ve srovnání se svými vrstevníky, kteří studují státní gymnázia má rozhodně víc znalostí. Škola je na velice dobré úrovni. Mám ve svém okolí několik středoškolských profesorů a Ti mi můj názor potvrdili. Při tom se zde setkávám s lidským přístupem ke studentům i rodičům. Všechny nastalé problémy se dají řešit, nikdo před Vámi nezavře dveře. Škola učí moderním způsobem, klade důraz na projektovou výuku, což nutí studenty ke spolupráci a odpovědnosti. Jazyky na této škole jsou také na vysoké úrovni. Syn letos dělal přijímací testy na studium v zahraničí a udělal je na 88% a to nepatří ve škole mezi nejlepší. Testy měly 3 části a dohromady 250 otázek, takže podle mého názoru dostatečně vypovídající. Na této škole se studentům věnují a pořádají spoustu akcí, což zlepšuje vztahy nejen mezi studenty, ale i mezi profesory a studenty. Jsem ráda, že syn studuje právě na této škole a nebojím se, že by nebyl dobře připraven k dalšímu studiu.
Rodič studenta8. 5. 2015 13.32
Dobrý den, dovolte mi se vyjádřit k příspěvkům, které jsem četla na těchto stránkách. Ráda bych napsala tedy také pár vět. Jsem rodič studenta třetího ročníku nižšího gymnázia a musím z vlastní zkušenosti vyvrátit negativní hodnocení o této škole. Se školou jsme po všech stránkách spokojeni, ať už se jedná o výuku, mimoškolní akce nebo aktivity školy, ale také přístup a jednání pedagogů v neposlední řadě s milou a za všech okolností vždy velmi ochotnou a vstřícnou paní Jindřichovou, která je opravdu ženou na svém místě. Ke kritizovanému projektovému vyučování bych se vyjádřila také v pozitivním slova smyslu. Dle mého názoru je to příjemné zpestření všedního vyučování, které je pro studenty nejen zábavné ale především naučné. Mluvím opět za nás, každý to samozřejmě může vnímat jinak. Určitě bych tedy případným budoucím studentům a jejich rodičům školu doporučila.
Anonym5. 5. 2015 21.43
U nas ve tride vzniklo,ze mame odejit,ale vede to par fiflen,kterym se nemuze nic rict. Nektery ucitele jsou super. A spis nas trestaj, cirkus fakt ne.
Anonym (e-mail)3. 5. 2015 15.06
Tato škola je příšerná . Vypadá jako tu jak v zoologicke zahradě. Nikdo nic nenaučí kromě pár vyjímek. Třeba učitelé dávají do testu co nebereme furt ne ohlášené testy a blbá proj. Výuka která je k ničemu sem rozhodne nechodˇte za těch 40 tisíc ročně to nestoji
Anonym17. 4. 2015 22.58
Některé příspěvky jsou tady úplně mimo. Píšou je podle mě ty,kdo měli na škole problémy a tady si to vylejvají.
pepsoušek (e-mail)17. 4. 2015 17.54
Nevím jak to cítíte vy, ale já jsem v primě a tato škola se mi velmi líbí. Jak jste tu někdo psal tak aspoň ti učitelé co učí mě se vůbec nemění. Učitel látku vysvětlí když je potřeba a já si myslím že ve většině případů to potřeba není. Zdá se mi že tahle škola a její výuka má kvalitu. A tuto školu DOPORUČUJI. :)
Anonym10. 3. 2015 14.29
Školám, které spadají pod toto "gymnázium" se vyhněte velkým obloukem! Vše je zde pouze o penězích. Budou vám slibovat hory doly, budou vás lákat na roztodivné akce a ve finále z vás budou jenom tahat peníze. Za všechny akce, které škola nabízí se platí vysoké poplatky (jazykové pseudokurzy apod.), školné se neustále zvyšuje, ale kvalita školy upadá.
Anonym3. 3. 2015 18.50
Ale kdy jsi chodila na tuto školu to už je hodně dávno. Za celou dobu se to hodně změnilo a nevíš, jaké to tam je teď. Já jsem tu školu navštěvovala 6 let a za tu dobu se strašně změnila - negativně.
Anonym21. 1. 2015 20.16
Musím říct,že věčina příspěvků ohledně této školy jsou přehnané a nepravdivé.Do školy jsem chodila,chodil tam i můj bratr.Oba máme slušné povolání,bratr je právník a já ředitelkou firmy.Vyuka jazyků je výborná,velice mi v životě pomohla.Co se týče kvality výuky ostatních předmětů,je táké velice dobrá.Profesoři žákovi předmět vysvětlí dobře.ŠKOLU DOPORUČUJI VŠEM RODIČŮM!!!
Anonym1. 12. 2014 23.19
Příjde mi, že většina příspěvků je naprosto zavádějící a celou situaci naprosto nevystihuje. Stále na tuto školu chodím a nemohu říct, že by mi styl výuky vadil, rozhodně to není tak, že bychom si mohli hodit nohy nahory a nedělat absolutně nic. Možná se toho učíme míň než na ostatních školách, ale to se poměrně těžko zjištuje, protože každý říká něco jiného. Co se týče výuky jazyků, nemůžeme říct, že bychom se nenaučili vůbec nic, ale co nám všem vadí, je neustálé střídání kantorů. Je to problém hlavně angličtiny. Věc, která mi skutečně vadí je jýkým přístupem se s námi jedná nejen se studenty, ale hlavně s rodiči. Nechci a nebudu paní ředitelku hanit, ale myslím, že kdyby se přestala zaměřovat na to, aby přilákala, co nejvíce nových žáků, ale na to, aby byli její studenti, které už na škole má co nejspokojenější. Není třeba dělat promo video, instagram, nové webové stránky apod., kdyby její žáci byli spokojení, dělali by přece reklamu sami. Na téhle škole se mi líbí, ale tolik spokojená, jak nám p.ředitelka slibuje zase nejsem.
NW20. 10. 2014 23.38
Velmi výrazně žádnou z těchto škol- ŠMVV, Gymnázium a ani VIP VŠ NEDOPORUČUJI. Příšerný přístup téměř ve všech předmětech, tato škola se z dobré stala naprosto otřesnou. A to jak pedagogy, tak jejich přístupem, taháním peněz z studentů a hledání problémů tam, kde nejsou. Než některé učitele tam, to raděj inkvizici!
Anonym6. 10. 2014 10.41
Myslim,ze stres ke studiu patri. A nejen k nemu. Pokud chceme neco dokazat, tak musime umet prekonavat prekazky. Kvalita studia je tedy podle meho nazoru primo umerna narocnosti vyucujiciho. Pristup tohoto gymnazia takova kriteria nasplnuje. Pro toho, kdo ma nejake ambice, volba teto skoly neni ta spravna cesta....
Anonym5. 10. 2014 14.31
Chci se taky vyjádřit ke škole, kam chodím už pět let. Některé příspěvky se mi zdají zlé a přehnané. Můžu říct, že většinu předmětů zvládám líp než všichni moji kamarádi z jiných škol. Matika, zeměpis, dějepis a další předměty jsou v naprosté pohodě, žádný stres. Když se něco nepovede, můžu přijít za každým učitelem a domluvit se. To co se někdy o škole píše mi přijde spíš jakoby to psali dospělí,protože my ve třídě moc takové věci neřešíme.
Eliška5. 10. 2014 14.18
Jsem na této škole třetí rok, oproti základce je to tu super a jsem ráda, že jsem se sem dostala. Vůbec na žádný předmět se nebojím, i když jsou učitelé přísní a nároční, ale jsou spravedliví a můžu za nimi vždy přijít.Máme plno akcí ve škole i mimo školu. Hodně pracujeme na projektech, které jsou zábavné a není to pořád jen učení. Moc mě baví angličtina, naučila jsme se jí tak,že už si čtu i knížky v angličtině.Jsem tu moc ráda.
Anonym3. 9. 2014 14.01
Dobrý den, předchozí příspěvek je naprosto pravdivý a vystihuje situaci na této škole. Vše je jen krásně prezentováno, ale realita je úplně jiná. Dcera sem nastoupila v roce 2009 z páté třídy, když se nedostala na státní gymnázium. Zpočátku se nám škola jevila celkem dobrá a hlavně byla všude prezentována jako škola rodinného typu. Postupně se vše zhoršovalo, škola se rozšiřovala, takže již žádný rodinný typ (byznys je byznys...že) a to vše, bohužel, na úkor kvality. Stálé suply, změny profesorů i během školního roku, úroveň výuky v některých předmětech opravdu pod psa, profesoři, kteří si neumí udržet v hodinách kázeň, neochota pomoci studentům nad rámec povinnosti. Opravdu o erudici a profesionalitě některých profesorů jsem měla značné pochybnosti. Nesmyslné skupinové projekty, které byly více zátěží než přínosem a na úkor přípravy do školy. K osobě paní ředitelky se nechci vyjadřovat. Nad spoustou dalších nedostatků bych přimhouřila oko, ale ne nad špatnou kvalitou výuky. Proto dcera přestoupila a potvrdily se katastrofální nedostatky ve znalostech.Zaplacené školné nám také nebylo vráceno. Soudě podle předchozího příspěvku je to asi běžná praxe a paní ředitelka na to má nárok v rámci pro ní výhodně sepsané smlouvy, ale považuji to za nemorální.
Anonym1. 9. 2014 22.22
Rozhoduji se. Můžeta doporučit, který gympl tedy stojí za úvahu? Díky
Anonym1. 9. 2014 22.02
Gymnázium, které je opravdu lehké(i v porovnání mezi soukromými g.). Já jsem se nemusela vůbec učit a až když jsem přešla na státní, zjistila jsem jaké mám nedostatky z mnoha předmětů. Možná vás to připraví na maturitu, ale co bude dál.. Rozhodně to není dobrá příprava na vysokou. Vše je jen na oko - krásně udělané stránky, body které škola plní, vybavení. Ale na tom naše vědomosti nestojí. Paní ředitelka je strašně nesympatická dáma, která je možná milá na rodiče. Jinak je nepříjemná a když mají studenti/rodiče s něčím problém tak je strašně neférová. Moje kamarádka odešla v pololetí a ředitelka ji nevrátila školné. Ano sice je ve smlouvě, že to není povinnost jen za jistých podmínek. Ale je tohle férové jednání? Nemyslím si. Mně se furt měnili učitelé.. Každý rok jiný učitel na anglický jazyk. A furt si zvykat a přecházet na styl učení jiného učitele, také není jednoduché. Pak jak jsem zmíníla extrémní mezery v předmětech- chemie, fyzika, matika, biologie. Ani se mi to nechtělo psát, ale zase jsem si řekla, že vám to může pomoct. Opravdu tu školu výborně prezentují, ale jinak stojí za prd... A ty děti co tu píšou, že jsou Stodůlky dobrá škola, nepoznaly výuku, obtížnost na jiných gymnáziích. Jestli to chcete mít jednoduché tak to je pro vás. Ale upřímně.. Už přemýšlíte o gymnáziu tak si vyberte aspoň kvalitní. Přeju vám hodně štěstí :) a ať se dobře rozhodnete
Anonym14. 6. 2014 21.26
K Vašemu příspěvku mám jedinou poznámku- 30 000 Kč s ohledem na průměrný příjem v tomto státě není tak málo, tak proč se za každou cenu snažíte vyvyšovat nad ostatní. Buďte ráda, že Vy na to máte...
šárka schusterová (e-mail)12. 6. 2014 20.05
Promiňte, ale to je legrace, co tu píšete? ráda bych sem dala svou dcerku, aby přestoupila z Německé školy - DSP Prag a to byste se teprve divili - platí se tu školné 140 000,-Kč - ne nějakých krásných 30.000,- a učitelé se střídají o stošest, i na základce - 1. do 5.třídy 4 třídní učitelé - mění se pořád, projektová škola - toto také a problémy to nedělá,výuka je ok i zde, ale úplně všechno se tvrdě platí a učebnice a sešity seženete jen v Německu, vše platíte a nejlacinější oběd tu pro dítě stojí 85,-Kč. Na výlety 1x do roka pořád na stejné osvědčené místo - cena kolem 2.000,- za výlet, do divadla vůbec ne a na exkurse také ne, tak 2x za rok něco sportovního, jinak jen ve škole pod skleněným poklopem.Tak aby bylo srovnání šikana je tu také,učitelé různí a žáci?? nejchytřejší jsou vietnamci a rusové, kterých je tu opravdu hodně a ti jsou alespoň slušní. Tak jsem také zvědavá. Nepotřebuji být anonym. Zatím?!
Anonym5. 6. 2014 18.02
dá se to snad vydržet
Anonym14. 5. 2014 8.54
Systém funguje na základě "Nelíbí se vám tu? Tak vypadněte", už je to jen o penězích
Anonym29. 4. 2014 18.25
Já jdu od září na Zatlanku a jsem rád. Chodil jsem sem čtyři roky, ředitelka udělá za prachy cokoli, vlastně si tu můžete dělat co chcete, maximálně dostanete důtku:-)
Anonym (e-mail)25. 4. 2014 17.30
Škola se prezentuje lépe, než jak to je ve skutečnosti. Ředitelka je absolutně neschopná, a je jen milá v případě doprovodu s rodiči, jinak se k žákům chová arogantně (viz. Primáni, kteří jí mají na VOB)
jana20. 4. 2014 16.14
Hezký den. Letos se připravuji na přijímací zkoušky na 6-ti obor. Tady čtu samé špatné hodnocení. Je to opravdu takový průser? Úplně jsem z toho rozladěná, ještě jsem nenastoupila, už se bojím. Je tu někdo, kdo může napsat i něco pozitivního. Obracím se zejména na současné studenty školy. Děkuji
Anonym15. 4. 2014 18.13
Na školu už pár let chodím, není špatná, většina učitelů je dobrá, spolužáci taky, učit se musíme asi tak normálně. Blbý jsou jenom jazyky - pořád noví učitelé. Taky nesmyslně učitele střídají, i když neodejdou tak vám je seberou a dají jiný a to není moc dobrý. Ředitelka tvrdí jak máme skvělý vybavení, ale je hrůza. My nemáme ani repráky:-)
Kryštof13. 4. 2014 22.40
chtěl jsem vědět,jak naučí? jak je na škole dlouho?
Anonym13. 4. 2014 16.52
Pokud anonymně píšete o někom nelichotivé poznámky, tak to něco svědčí o vás a ne o paní Jaklové. Sebral(a) by si odvahu a řekl(a) to paní profesorce do očí?
Anonym3. 4. 2014 22.49
Jaká je Jaklová?
Anonym3. 4. 2014 15.38
Vymente Zajickovou a bude to nejlepsi skola v okoli
Anonym29. 3. 2014 19.33
Chtěla bych říci, že to hodnocení které je pár dalších pode mnou je jasně napsané paní ředitelkou. Kdyby nějaký jazykář chtěl napsat, že úroveň jazyků je dobrá tak nenapíše a neprobírá dalších milion věci o kterých by ani nemohl vědět... Tohle gymnázium bylo dobré, kdy tam moje dítě chodilo a paní ředitelka nedělala s malého soukromého gymnazia, kde se všichni znají to co je to teď..že Gymnázium strašně upadá, neustále se mění učitelé, což dětem nepřispívá a suplování je tady na denním pořádku. Znám spoustu lidí, kteří s tímto a dalšími problémy chtěli něco udělat, ale paní ředitelka to prostě nezvládá. Jazyku tady prý nejsou tak špatné, ale z další předmětů to vůbec neoodpovída úrovni gymnázia. Na jiných děti připravují na vysokou a na tyto poměry, ale tady je to opravdu opravdu lehké.... A to neznám děti a moje dítě není nějaký génius..Chci jen aby tedy placené gymnazium SOUKROMÉ za něco stálo a po přečtění mého zhodnocení, víte můj názor
Petr22. 3. 2014 22.36
Jak jste spokojeni s výukou AJ? Kteří učitelé vyučují a na jaké úrovni?
Anonym11. 2. 2014 21.29
super škola ale za luxus se platí
Anonym7. 2. 2014 17.04
Náhodou jsem narazila na tento web a zvažovala, zda se vyjádřit. Jako bývalý učitel zmíněné školy nemám důvod být nějak přehnaně loajální ani být extrémně kritická; přesto všechno bych ráda okomentovala některé z věcí, zda citovaných: Ad úroveň výuky: výuka na GMVV je profesionální; erudice a profesionalita je vyžadována jak ze strany vedení, tak mezi pedagogy všeobecně, vzdělávání – které je na této škole poskytováno, je zcela jistě srovnatelné s jinými školami (gymnázii) tohoto zaměření. Naopak mi (z pohledu zaměstnance) přišlo, že ona „péče“ o kvalitu je vyšší než je běžné na ostatních školách (pravidelné kontroly (hospitace) v hodinách jak nahlášené i nenahlášené, pravidelné besedy se studenty, dotazníková šetření apod… by rozhodně odhalily, pokud by probíhalo cokoliv nekalého. Naopak – jsem přesvědčena, právě díky rozhodnosti vedení je snaha vše napravit ihned. Jakékoliv diskrepance, nedorozumění, třenice, byť jen náznak něčeho takového, se řešily hned „za tepla“ … Ad zmiňovaná projektová výuka – příliš nevím, na co si kolega/yně stěžuje, to že škola vychází z projektové výuky není tajemstvím, je to profilace školy zmiňovaná na webu školy mnohokrát. Naopak spatřuji jako velké plus snahu spojit získané informace teoretické s využitím praktickým, ano - je to náročné jak pro studenty tak pro profesorský sbor a bezesporu se to nedá „přečurat“ prostě – pokud se jedná o celoroční projekt a student se na něj vykašle, pak opravdu vše nemá šanci dohnat poslední týden…. Naopak jsem přesvědčena, že většina studentů školy právě zmiňované propojení teorie a praxe (byť uměle navozené) více než vítá a často na můj dotaz, co děti vnímají pozitivně – odpovědí byly právě „smysluplné“ projekty s propracovanými výstupy. Ad úroveň studentů: Příliš nechápu stížnost týkající se úrovně studentů – tj. někdo, jehož dítko se nedostalo na státní gymnázium (tj. ať už z důvodu trémy nebo prostě jen nemělo štěstí, nebo upřímně – prostě tam byli lepší) vzal tedy „zavděk“ touto školou a byl uražen, že ostatní nejsou dostatečně na úrovni? Škola rozhodně je otevřenější než státní elitní výběrová gymnázia, ale to z ní ještě nedělá školu podřadnou; hodně studentů má nějaký důvod, proč by na klasické jiné škole hned neuspělo (př. odlišná národnost, zdravotní problémy, hyperaktivita popř. různé specif. poruchy učení – dys….) – ale to neznamená, že tito studenti nemají mít šanci studovat kvalitní školu gymnaziálního typu, která je jistě více než dostatečně připraví na další studium na VŠ (což je povětšinou důvod, proč tito studenti – popř. jejich rodiče- tuto školu volí). Navíc obrovské množství dětí dnes má tzv. „pozdější nástup“ – tj. prostě se chytnou později, tato škola jim dá možnost. Ad rozrůstání školy: Kvalitní a úspěšná škola se rozrůstat musí, jako kvalitní obchod dříve či později otevírá další pobočky. To, že nyní jedna část je v jiné budově, než ostatní - jistě není na překážku, však nejedna fakulta vysokých škol sídlí v několika mnoha budovách… Klamovka vypadá z obrázků velmi dobře vybavená a je blízko centru, co více si mohou mladí lidé přát? …Argument, proč že škola nemůže být tak malá jako v začátcích považuji za lichý; pokud by škola nerostla.. tak by se do současných prostor nevešla, pak by to ale znamenalo, že se jeden nebo několik let neotevře žádná třída.. a vy byste dali své dítko do školy, kde chybí některé třídy? Dříve nebo později takováto škola bojuje o přežití.. na jednu stranu se vám může zdát, že to je jedno, že vaše dítko již bude mít maturitní diplom v kapse… jenže –budete chtít později opravdu uvádět, že jste studovali gymnázium, ale ono už vlastně neexistuje? .. to je přeci nesmysl, já jsem i po 20 letech hrdá na svoje gymnázium, jehož tradice sahá zpět do 19 stol, a stále je zde. Ad změna šatny na třídu: tak přesně v této třídě jsem také učila, kolega/yně zapomněla sdělit, že je to třída pro nějakých max 12 -1 4dětí – je tam snad 6 nebo možná 7 lavic, díky tomu to vypadá spíše jako pokojík; sami studenti této třídy hodnotili veskrze pozitivně, že jsou takto malým kolektivem a malá třída jim rozhodně nevadila. Ano – je to tam malé, ale bylo to fakt v pohodě. Ad vedení školy: Každý z nás je nějaký – má jiné vnímání téhož; já osobně jsem přesvědčená, že paní profesorka Zajíčková, je schopným manažerem, náročným nadřízeným a výborným ředitelem. Nemám důvod jí mazat med kolem pusy, absolutně s ní ani nikým jiným nejsem v kontaktu. Fakt, že je zároveň zřizovatelem školy, bych shledávala jako neskutečné „pozitivum“, neboť kdo jiný by věděl, co vlastně škola potřebuje, jak hodnotit ostatní pedagogy, měl přesnou ideu, kam škola směřuje.. než právě profesor a ve stejné osobě majitel? Opět se ukazuje, že „není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všem“. Nicméně, je člověk na svém místě, komunikuje s rodiči i studenty (toto věru není běžné na státních školách!!!), a její vizí beze sporu je, aby vybudovala kvalitní výběrové gymnázium s velkou tradicí a „ dobrým jménem“. Na závěr tohoto (slohového?) cvičení bych dodala, že pokud bychom nebydleli na přesně opačném konci Prahy, klidně bych pro své děti volila právě toto gymnázium. Učitelé jsou vstřícní, škola je pěkná a na rozdíl od mnoha státních škol, vy a vaše dítě nebudete pouze nedůležitým pořadovým číslem. Omlouvám se za délku příspěvku.
Anonym11. 1. 2014 16.08
Ahoj :) ptala se na normalní vyjadreni na tuto skolu tak ti ho reknu. Bohuzel bude taktéž negativní. Na tohle gymnazium jsme nastupovala s tím, že je to soukromé gymnazium, kde se mi budou učitelé věnovat a můžu za nimi přjít kdykoliv potřebuji. HA musím se smát 10, nebo osmi bodů paní ředitelky. Prý erudovaný a přátelský tým učitelů. Tak s tím fakt nesouhlasím, kdykoliv zatukate na sborovnu tak za vámi přijdou otrávení s čím je vůbec oprozujete. Když chcete něco vysvštlit chybíte, nebo tak... to vám vůbec nepomůžou další obrovské mínus- neustále noví učitelé na angličtinu především. Někteří učitelé odešli i sami díky milé paní ředitelce... Velmi se bojím, abych měla dobré znalosti např. z čestiny a z němčiny z které neumím nic! Velmi se snažím, ale tahle škola si hraje na to čím není. Rozhodně to není to gymnázium co pro mě možná tak bylo v primě. Paní ředitelka tam chce nacpat co nejvíc dětí, dokonce zrušila šatnu a udělala tam třídu. Chci odejít, věřte tomu že tahle škola opravdu není dobrá
Chci tam10. 1. 2014 13.42
Jsou přestupové zkoušky tězké? Jak moc je poťreba se na ně učit? Co v nich bylo?
Student9. 1. 2014 22.41
Ja jsem na teto skole naprosto spokojena! Chodim do školy na klamovce a musim rict ze prostredi je naaadherne. Ucitele jsou nekteri prisni a nekteri zase ne. Jsou tu mily a hodni. Vubec nechapu oc em to tady ostatni mluvite? Ja jsem spokojena. A rozhodne DOPORUCUJI !
Zmatene dite9. 1. 2014 22.39
Čtu si tady to hodnocení a opravdu se nestacim divit! Moc se na skolu tesim ale to co si tady ctu?! Achjo docela jsem zklamana touto skolou ale stale to mu nechci verit. Muzete mi prosim tady nekdo slusne a pravdive vysvetlit jake je to na teto skole? Opravdu bych byla vdecna. Dekuji :)
tercian (e-mail)9. 1. 2014 13.09
,,Tato škola je určitě úcty hodná. Už jen díky velice vysoké úrovni jazyků. Kolektiv úžásný a ucitle vysoce praktikovaní´´. Pokud si neco podobneho prectete o tehle skole je to *****. Jazyky stoji za ***** za cele tri roky sem se s nemciny naucil ******!!! slychavam ze o rok starsi zayi postradali vyuku 1 a pul roku ze 4 roku na teto skole. co se tyce hodnoceni chovani.. za kazdou ***** vam daji poznamku.. za to ze nemate atlas.. za to ze nemate spravne prezuvky... ALE na vyletech vas tahaji nebezpecnymi cestami, na vyjezdech se kazdy schlasta jako nemocny.... slysel jsem ze v sexte si berou alkohol na vylety v puvodnim obalu a s kocovinou se bavi s uciteli. na skole take dochazi k stridani ucitelu a nekteri lepsi ney prumer skolu opousti a nebo kvuli nebojacnosti rici ze na skole je neco spatne reditelka rozdava vypovedi jako karticky poémonů... na skole dochazi k sikne ze strany ucitelu. nektere tridy drzi pri sobe a nektere jsou podplaceny lepsim chovani k zakum za donaseni.. pres prijmacky by se dostal i hovnival pokud by predal dost ***** co nasbiral a jeste by mu reditelka podekovala... pokud chcete dat na skolu nekoho blizkeho tak pouze holciny s peknym usmevem velkymi prsy a velkym mozkem a budou v pohode... jinak na skole se naucite byti odolny vuci nespravedlnostem a jinak uplne nesmyslne *****.....
Anonym23. 12. 2013 13.24
Když si pročítám příspěvky (většinou negativní), opravdu se nestačím divit. Ano, vystřídalo se zde mnoho učitelů a udály se podobné nepříjemné věci. Ale zamyslel se také někdo nad tím, proč tomu tak asi je? Tato škola je dle mého názoru stále začínající, snaží se prorazit a to je velmi těžké. Chodím na toto gymnázium poměrně dlouho a musím říci, že jsem se zde naučila neuvěřitelné množství věcí. A že tato škola není vhodná pro jedničkáře a děti, které mají zájem studovat? Tak o tom velmi silně pochybuji. Musím říci, že tato škola je těžká. Ano, bylo poměrně lehké se sem dostat, avšak kvalita výuky je opravdu vysoká. Profesoři vás jen tak projít nenechají, musíte se snažit. Připravují vás tu na život. Díky různým exkurzím a projektům získáváte nespočet nových poznatků a vědomostí. Naši paní ředitelku sice také nemám v lásce a souhlasím s jedním z předchozích hodnocení, že peníze nejsou vše, ale snaží se. Zkrátka mé hodnocení této školy je kladné a jen se pousmívám nad lidmi, kteří sem píší takové nesmysly, jako třeba, že vaše dítě nikam kvůli této škole nevezmou nebo že dokonce neodmaturuje. Škola je náročná a po několikáté opakuji, že jinde vás podobným věcem nenaučí.
Anonym23. 12. 2013 13.20
Když si pročítám příspěvky (většinou negativní), opravdu se nestačím divit. Ano, vystřídalo se zde mnoho učitelů a udály se podobné nepříjemné věci. Ale zamyslel se také někdo nad tím, proč tomu tak asi je? Tato škola je dle mého názoru stále začínající, snaží se prorazit a to je velmi těžké. Chodím na toto gymnázium poměrně dlouho a musím říci, že jsem se zde naučila neuvěřitelné množství věcí. A že tato škola není vhodná pro jedničkáře a děti, které mají zájem studovat? Tak o tom velmi silně pochybuji. Musím říci, že tato škola je těžká. Ano, bylo poměrně lehké se sem dostat, avšak kvalita výuky je opravdu vysoká. Profesoři vás jen tak projít nenechají, musíte se snažit. Připravují vás tu na život. Díky různým exkurzím a projektům získáváte nespočet nových poznatků a vědomostí. Naši paní ředitelku sice také nemám v lásce a souhlasím s jedním z předchozích hodnocení, že peníze nejsou vše, ale snaží se. Zkrátka mé hodnocení této školy je kladné a jen se pousmívám nad lidmi, kteří sem píší takové nesmysly, jako třeba, že vaše dítě nikam kvůli této škole nevezmou nebo že dokonce neodmaturuje. Škola je náročná a po několikáté opakuji, že jinde vás podobným věcem nenaučí.
Anonym13. 12. 2013 17.43
Chodím na GMVV už nějaký ten rok a musím říct, že mě opravdu velmi mrzí, jak mvv upadá.. V primě a sekundě, tedy v prvním a druhém ročníku, to bylo naprosto perfektní. Avšak následovala vlna OBŘÍHO množství výměny učitelů - a to zkušenějších za mladé a naprosto nezkušené, kteří však vydrželi max jeden školní rok, mnohdy ani to ne. Na počátku tohoto gymnázia jsme se všichni znali, bylo to opravdu jako "doma".. Nyní nikdo neví s kým to vlastně chodí den co den do stejné budovy, či, že ten pán s brýlemi je vlastně učitel v paralelce. Chybí mi to. Paní Zajíčková, zamyslete se prosím nad tím, že peníze nejsou všechno.. Nechte Klamovku, nebo Stodůlky, udělejte těžší přijímačky, nebo alespoň nepříjímejte pouze na základě mzdy rodičů. V roce 2009 bylo na (tehdy ještě) ŠMVV (asi) 6 tříd, všem nám to moc chybí.
Anonym10. 12. 2013 12.22
Dobrý den, musím se určitě přiklonit k negativnímu hodnocení tohoto gymnázia a situace se dle mého názoru ještě rok od roku zhoršuje a to zřejmě v souvislosti s tím, jak paní ředitelka rozšiřuje pole působnosti. Gymnázium dávno ztratilo poslání rodinného gymnázia, kdy se vedení školy zná s každým rodičem a přístup profesorů ke studentům je individuální. Na to nás před lety paní ředitelka nalákala. Je mi do smíchu nebo spíše do pláče, když si na stránkách školy přečtu 10 důvodů, proč studovat na této škole. Když bych probrala jeden důvod za druhým, tak snad jedině s výjimkou kvalitní výuky cizích jazyků není jediný pravdivý. Nezájem profesorů o kvalitní výuku, namísto přátelského přístupu leckdy zesměšňování. Prý propracovaná projektová výuka - no to je kapitola sama pro sebe, hlavně co se týče celoročních projektů ve skupinách, které nefungují a jsou to pak jen nervy. Dále zadávání dílčích nesmyslných projektů na úkor daleko potřebnějšího jiného studia. Když na to upozorníte, stejně nic nezmůžete. Někteří profesoři si neumí absolutně udržet morálku ve třídě a podle toho vypadá studium příslušného předmětu. Za další negativum považuji časté střídání profesorů i během školního roku. Rozšiřování školy, které paní ředitelka nastolila bez ohledu na studenty, kteří na tuto školu nastupovali za úplně jiných podmínek, má zřejmě za následek výrazné zhoršení kvality studia. Pravděpodobně nízký počet profesorů, kteří pendlují mezi Stodůlkami a Klamovkou má za následek vysoký počet odpoledních hodin a předmětů, které rozhodně nejsou odpočinkové, a na které se už studenti pak těžko soustředí. Za školné, které se zde platí, bych si rozhodně představovala daleko kvalitnější služby. Nevěřte sladkým řečem paní ředitelky, je to nadaná řečnice a manipulátorka. Kdybyste ji pak zažili bez přítomnosti rodičů, její aroganci vůči studentům, asi byste se divili. Ale to bych všechno skousla, kdybych měla jistotu kvalitní výuky. Naopak mám obavy, aby moje dítě vůbec odmaturovalo, a to patří k velmi dobrým studentům (ovšem na této škole) Tuto školu rozhodně NEDOPORUČUJI!!!
Anonym11. 11. 2013 23.14
Minulý rok jsem úspěšně odmaturoval (1,1,2,2) a nelituji jediného dne na této škole. Rád bych se tam vrátil a s naší partou si to celé znovu užil. Ano, v průběhu celých osmi let, které jsem na tomto gymnáziu strávil, jsme měli relativně dost nových učitelů, ale to je pouze díky tomu, že fluktuace "jazykářů" je obecně dosti vysoká. A jelikož je tato škola pořád velmi mladá, stabilní učitelský sbor se teprve formuje. Co se týče individuálního přístupu ke studentům, byl jsem nad míru spokojen. Jelikož jsem velmi sportoval, paní ředitelka mi vyšla vstříc s řešením této otázky a proto jsem mohl občas jet i na nějaký turnaj během školy. Samozřejmě jsem si pak vše musel pečlivě dodělat. Ale dnes už s nadhledem říkám, záleží ze 70% na studentovi, jestli mu škola přinese to co potřebuje nebo jestli ji bude negativně kritizovat, protože je líný a "moc chytrý." A na konec slova génia "Jaké si to uděláš, takové to máš." :-) hezký den
Anonym11. 11. 2013 16.14
Na tuto školu chodím už nějakou dobu a musím říct, že mám jiný názor. Na dobré úrovni jsou tu především jazyky, ale i další předměty. Ve vyšších ročnících jsou předměty a semináře, které se mezinárodních vztahům věnují. Ve třídě máme dobrý kolektiv, neříkám, že se každý baví s každým, ale navzájem spolu dobře vycházíme. Učitelé jsou fajn, někteří přísnější, někteří mírnější tak, jako asi na každé škole. Za mě DOPORUČUJI!
Anonym2. 9. 2013 14.53
Nebudu chodit kolem horké kaše a řeknu to rovnou. NIKDY SE NESNAŽTE NA TUTO ŠKOLU JÍT! Dneska jsem se stal terciánem, tudíž už chodím na tuto školu třetím rokem. Když se ohlédnu zpět na vše, co se událo na naší škole, je to hrůza si na to pomyslet. Přijímací testy byly primitivní, takže se sem mohl dostat i ten, který se vůbec nehodí na gymnázium, to znamená, že je mnohem horší kolektiv ve třídách. Učitelé neví vůbec nic. Na to, že se toto gymnázium jmenuje Mezinárodní a veřejné vztahy, nic se tu neprobírá na toto téma. Místo toho se tu spíš setkáte s rasistickými narážkami od hloupých spolužáků, že nejste např. "normální" barvy nebo že jste jiné národnosti. Ředitelka se moc ani nestará o školu nebo o to, jak se studentům zde líbí, ale spíš se jí zamlouvají nejvíce peníze. Proto si raději koupila iPhone 5 a každý den má brýle v jiné barvě (pevně věřím, že asi sbírka 30 brýlí něco stála) a také vždy má jiné drahé oblečení, na které si získala peníze od studentů. Zmiňoval jsem také špatný kolektiv... ten je na nejhorší úrovni a změnil mě psychicky. Nadávky, pomluvy a spousta dalších věcí, které jsem dostával od hloupých spolužáků, kteří se díky lehkým zkouškám sem dostali. Je zde mnohem více věcí, které mi vadí, ale to je na dlouho. Snad jsem vás odradil od této velice špatné školy a doufám, že si najdete lepší.
Anonym5. 7. 2013 16.17
Ahoj jaká je Hájková?
Student29. 5. 2013 17.29
Anonymous :: hrůza
Anonymus (e-mail)11. 5. 2013 11.09
Ahoj chci se zeptat jaky to tam bude ?
Anonym28. 2. 2013 19.36
Pokud se chystáte jít na tuto školu, OPRAVDU NA NI NECHOĎTE . Raději si pozorně prostudujte jestli je ve vašem blízkém oklí i jiná škola než tato. Chodím na toto ,, gymnázium,, druhým rokem a musím říct, že první rok byl docela ,, v pohodě,,. Na této škole se na vás neklade moc velký nárok - ale pozor rozhodně není odpočinková - většinou každou hodinu trávíte vyráběním plagátů,mluvních cvičení a zabívání se neužitečnými věcmi. Na této škole je katastorfická zvláště čeština. Mluvnici máte mít jednou týdně a ani to ne. V našem případe jsme rádi, když máme mluvnici 1 za 3 týdny. Stejně tak je to i s němčinou . Na matematiku se zde neklade velký důraz ( je to jazyková škola) , tak zde měly být jazyky o něco náročnější než na základní škole, bohužel k tomu nedochází. Jediné co je dobré je výuka zeměpisu ( ale s příšerným profesorem) . Pokud na tuto školu chcete jít, musíte počítat s tím, že se vám každý měsíc bude měnit rozvrh a každé 3 měsíci noví špatní ( mladí) učitelé, kteří neumí učit. Myslím , že velkým problémem je paní ředitelka, která je naprosto neschopná. TUTO ŠKOLU NEDOPORUČUJI!!!! JE LEPŠÍ ZŮSTAT NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Anonym16. 2. 2013 17.28
tato škola stojí za nic
Studentka (e-mail)2. 2. 2013 11.27
Toto gymnázium je o ničem..plánuju odejít stejně jako polovina mé třídy
Studentka222. 2. 2011 13.06
Chodím sem a moc spokojená nejsem. Líbí semi prostředí, uvnitř je to hezké, vybavení fakt skvělé, interaktivní tabule apod. Ale učitelé dobří nejsou, hodně se nám měněj, skoro každej rok odchází víc jak půlka učitelů a zas přijdou noví. Nejhorší je to u jazyků. Ael i fyziky nebo matiky. Školu doporučuji těm, který chtěj jenom projít gymplem a moc se neučit. Pak je to škola pro ně. Pokud ale chcete něco umět, jděte jinam. Tady je to prostě pohoda a klídek.
Rodic116. 10. 2010 12.04
Dlouho jsme vahali ,jestli neco napsat. Uz je to za nami. Pred rokem a pul jsme stali pred problemem co dal.Chteli jsme pro dceru to nejlepsi.Neuspela na statnim gymn.u prijimacek.No neuspela,vykon solidni,ale pri pretlaku na osmiletky-nestacil.A tak jsme se upjali k dalsi alternative-soukrome sfere skolstvi. Nase dosavadni reference byly vseobecne negativni co se tyce privatnich skol v Cechach.O to vic jsme se snazili najit reference na soukrome gymn. v Praze.Vetsinou negativni.Dovedeli jsme se pres internet o gymn. Stodulky.Reference zadne.A tak jsme se sami falesne ukajeli,ze snad to bude dobry. Prijimacky-zadny problem -spis sranda nez selekce.Jednoduse kdo prijde, bude prijat.Pani reditelka se s nami setkala.Podala nam solidni a sebevedomy vyklad o skole. Skolni rok zacal"team-buildingovym" vyletem v prirode zvanym adaptacni kurz.Stale dobry.Pak to, ale zacalo.Zacali jsme pozorovat podivne zpusoby vyuky matematiky.Dcera se nam sverovala se systemem vyuky ucitele matematiky.On to zadny system nebyl, ucitel byl bez praxe i bez prislusneho vzdelani.Slusne jsme dosli za pani reditelkou o pomoc pri reseni problemu.Opet slusne s nami jednala,ale opet podotykam velice sebevedome.A poprve jsme si vyslechli jeji (jeste mnohokrat pozdeji opakovanou)vetu "MUSITE MI DUVEROVAT".Pri nahodne navsteve hodiny matematiky jsme byli naprosto sokovani.Pan ucitel nezvladal vyuku.Pak nasledovalo zjisteni o pochybnem hodnoceni zaku. Kazdy ucitel si to vykladal po svem Nejdu zachazet do detailu.Zakovi stacilo nedochazet na pisemky, treba ze zdravotnich duvodu a to naprosto programove a hned jste si zlepsili hodnoceni.Zkratka jste se celkem elegantne vyhli prip.spatnemu hodnoceni.Nepodstatne znamky(napr. za dom.ukol.)se staly podstatnymi.Prekvapene konstatovani rodice,ze zaci nemusi vyuce venovat doma az tolik usili,vyresili pokrivenym a neprofesionalnim hodnocenim pedagogu, a to tak aby vsichni skoncili s dvojkama a max, trojkama.Na druhe strane minimum zaku se samymi jednickami vyresil i problem s urovni.Tak aby to tak trochu vypadalo jako na gymn.A nikoho neodradite pro velkou narocnost.Vysledky pak jsou "ZGLAJCHOVANY" do hodnoceni "2"i kdyz jsou mezi zaky zasadni rozdily.Prioritou proste je platce skolneho, aby platil.Proc tomu tak je?Domnivam se ,ze problem zacina u pani reditelky a zaroven majitelky skoly.Tzv. "one-man show". Neschopny ucitel zustava, zatimco schopny je pro svuj nazor vyhozen.Jednoznacna nestabilita ucitelskeho sboru,nekvalifikovanost ucitelu i osoba pani reditelky samotne je pro nas jakousi prapricinou problemu teto skoly. Takze jsme volili odchod.Pro dite je to stresujici, o to vic nas volba teto skoly mrzela.Nase dite nepatrilo ke spatnym zakum, naopak k te nejlepsi casti tridy.Takze to nebylo reseni zhrzenych rodicu a jejich naprosto neschopneho potomka.Opak je pravdou.Nasledne odesel i nejlepsi zak tridy a dnes uz oba navstevuji solidni zakladni skolu v Praze.Je to vsechno jeste na dlouhe vypraveni.Pohled samozrejme subjektivni.Ovsem se snahou argumentovat a tak to zobjektivizovat.Na vsechno tady neni prostor.Na zaver jen jedna perlicka.Sve dite sem muzete prihlasit kdykoliv.A to v 6,7,nebo v osme tride ZŠ atd.Takze je to 8,7,6,5 i 4lete gymnazium ostatne tak jako i na jinych soukromych gymnaziich.Osobne jsme se o tom presvedcili.Jak v Stodulkach tak i jinde.Shrnuti- zkusenost absolutne negativni.NEDOPORUCUJEME na zaklade osobnich zkusenosti.

Informace o škole

Název:Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o.
Adresa:Kuncova 1580
155 00 Praha 5 - Stodůlky
web:oficiální stránky
e-mail:info@gmvv.cz
tel:Stodůlky (osmiletý a šestiletý obor) + 420 251 550 846
Klamovka (čtyřletý obor) +420 224 262 286

Hodnocení

počet hodnocení: 94
Ohodnoťte tuto školu! 

Vyřešené přijímací testy

Nabízíme vyřešené přijímací zkoušky z minulých let z této střední školy. Součástí je zadaní a podrobné řešení celé písemné práce s hodnocením obtížnosti jednotlivých příkladů a celého testu v porovnání s ostatními SŠ.

Pro žáky 9. tříd a žáky 5. tříd

e-matematika.cz

Komplexní web o matematice: www.e-matematika.cz

Zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5., 7. a 9. tříd.

Maturita

Učebnice maturitních otázek z matematiky, ukázkové kapitoly, 55 vypracovaných otázek.

Stránky studentů a tříd

Pošlete nám odkazy (podpora@zkousky-nanecisto.cz) na vaše třídní stránky a my je v tomto prostoru uveřejníme.

Menu

TOPlist