Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - 20. století-2

UDÁLOSTI A FAKTA 2. – Z českých a československých dějin


Otázka číslo 1:

Která z uvedených měst již ležela v letech 1939-45 za hranicemi Protektorátu Čechy a Morava?
Možné odpovědi:
Plzeň
Česká Lípa
Nový Jičín
Náchod
Svitavy
Znojmo

Otázka číslo 2:

Signatáři Mnichovské dohody z r. 1938:
Možné odpovědi:
Československo a Německo
Británie, Francie, Sovětský svaz a Německo
Itálie, Německo, Francie, Československo
Británie, Francie Německo, Itálie

Otázka číslo 3:

Emanuel Moravec byl:
Možné odpovědi:
protektorátním ministrem pro kulturu , osvětu a výchovu
pilotem ve službách RAF
ministrem exilové vlády v Londýně
příslušníkem československých legií v Rusku

Otázka číslo 4:

Prvním předsedou vlády ČSR byl v r. 1918 jmenován:
Možné odpovědi:
Edvard Beneš
Karel Kramář
Tomáš Masaryk
Vlastimil Tusar

Otázka číslo 5:

Lidové milice byly:
Možné odpovědi:
ozbrojenými oddíly dělnictva letech 1948 – 1990 pod velením KSČ
ilegální protinacistickou organizací v Protektorátu Čechy a Morava
tělovýchovnou organizací zakázanou po únoru 1948

Otázka číslo 6:

21.8. 1968 vstoupila na území Československa vojska pěti států Varšavsko smlouvy. Který z jejích členů svá vojska nevyslal?
Možné odpovědi:
NDR
Maďarsko
Rumunsko
Bulharsko

Otázka číslo 7:

Vytvoř správné dvojice z politických představitelů 1. ČSR , kteří příslušeli k téže politické straně:

a) Antonín Švehla
b) Andrej Hlinka
c) Karel Kramář
d) Rudolf Bechyně
e) Klement Gottwald

1) Ivan Déder
2) Alois Rašín
3) Jozef Tiso
4) Milan Hodža
5) Bohumil Šmeral
Možné odpovědi:
a-3, b-4, c-2, d-1, e-5
a-4, b-3, c-2, d-5, e-1
a-4, b-3, c-2, d-1, e-5
a-4, b-2, c-3, d-1, e-5
a-5, b-3, c-2, d-1, e-4

Otázka číslo 8:

Kolik obyvatel žilo dle sčítání lidu v roce 1921 v ČSR? Bylo to cca o 500 tisíc víc než:
Možné odpovědi:
9 miliónů
10 miliónů
11 miliónů
12 miliónů
13 miliónů

Otázka číslo 9:

Protektorátní státní tajemník K.H.Frank:
Možné odpovědi:
pocházel z Karlových Varů a proto byl čs.státním občanem
organizoval heydrichiádu – teror v roce 1942
byl popraven v roce 1945 v Praze
v roce 1944 emigroval do Jižní Ameriky
spolupracoval s Konrádem Henleinem
vyznamenal se ve službách wehrmachtu při okupaci západní Evropy

Otázka číslo 10:

Rozpad Rakouska – Uherska znamenal začlenění tradičních územních celků do nástupnických států. Vytvoř správné dvojice:

a) Halič
b) Sedmihradsko
c) Jižní Tyroly
d) Morava
e) Dalmácie

A) Království SHS
B) Československo
C) Polsko
D) Rumunsko
E) Itálie
Možné odpovědi:
a-D, b-C, c-E, d-B, e-A
a-C, b-D, c-B, d-E, e-A
a-C, b-D, c-E, d-A, e-B
a-C, b-D, c-E, d-B, e-A
a-A, b-D, c-E, d-B, e-C

Otázka číslo 11:

Mezi slavná vystoupení čs. vojáků v 2. světové válce patří bitvy:
Možné odpovědi:
u Tobrúku
u Kurska
u Sokolova
u Midway

Otázka číslo 12:

V letech 1945-48 bylo v ČSR povoleno pouze 7 politických stran. Která mezi ně nepatřila?
Možné odpovědi:
Demokratická strana
Republikánská strana
Lidová strana
Národně-socialistická strana

Otázka číslo 13:

Klement Gottwald byl v roce 1953:
Možné odpovědi:
zvolen prezidentem
zemřel následkem selhání srdce
popraven
navštívil pohřeb Stalina v Moskvě

Otázka číslo 14:

V emigraci vydával Pavel Tigrid časopis:
Možné odpovědi:
Prostor
Svědectví
Tvář
Hlas

Otázka číslo 15:

Rádio Svobodná Evropa vysílalo v době komunistické vlády v Československu z:
Možné odpovědi:
Mnichova
Vídně
Londýna
Washingtonu

Otázka číslo 16:

Ekonomika se za éry socialismu řídila hospodářským plánem, který měl podobu zákona a byl vyhlašován na:
Možné odpovědi:
5 let
6 let
7 let

Otázka číslo 17:

Prezidentem Československa byl v roce 1968:
Možné odpovědi:
Antonín Novotný
Ludvík Svoboda
Alexander Dubček
Gustáv Husák

Otázka číslo 18:

Zkratka „JZD“ označovala:
Možné odpovědi:
kolektivní hospodářské podniky rolníků obce nebo regionu
politickou stranu komunistů ve východním Německu
plán jaderného vyzbrojení armády

Otázka číslo 19:

Mezi organizace začleněné v Československu do Národní fronty nepatřil:
Možné odpovědi:
SČSP
SVAZARM
ČSL
VONS

Otázka číslo 20:

Kde a kdy se konala olympiáda, jíž se českoslovenští sportovci nesměli zúčastnit?

a) Soul
b) Los Angeles
c) Berlín
d) Sarajevo

A) 1938
B) 1942
C) 1968
D) 1984
Možné odpovědi:
c-A
b-C
a-D
c-B
b-D
d-D

Otázka číslo 21:

Tzv. Vládu národního porozumění v čele s Mariánem Čalfou jmenoval:
Možné odpovědi:
Václav Havel
Gustáv Husák
Alexander Dubček

Otázka číslo 22:

Dlouhodobě nejsilnější politickou podporu na Slovensku mělo od r. 1991 Hnutí za demokratické Slovensko vedené:
Možné odpovědi:
Mikulášem Dzurindou
Vladimírem Mečiarem
Jánem Čarnogurským

Otázka číslo 23:

Restituční zákon přijatý v roce 1991 umožňoval:
Možné odpovědi:
volnou směnitelnost koruny vůči zahraničním měnám
privatizaci státních podniků
navrácení nemovitého majetku původním majitelům

Otázka číslo 24:

V roce 1980:
Možné odpovědi:
byla otevřena celá dálnice v úseku Praha – Brno- Bratislava
konala se Spartakiáda
v Československu oficiálně vstoupila v platnost soustava měrných jednotek SI a jednotek z ní odvozených

Otázka číslo 25:

Asociační dohody o přistoupení České republiky k Evropské unii byly uzavřeny v roce:
Možné odpovědi:
1989
1994
1998
2002

Otázka číslo 26:

Václav Havel byl prezidentem zvolen:
Možné odpovědi:

Otázka číslo 27:

Když došlo v roce 1993 ke zrušení společné česko-slovenské měny :
Možné odpovědi:
nadále se platilo stejnými bankovkami v obou zemích
obě země vydaly ihned svá platidla, která do druhého dne nahradila platidla československá
bankovky zprvu zůstaly v platnosti, ale každá musela být označena speciální známkou (kolkem), který její platnost omezoval jen na jednu zemi
lidé si směli vyměnit jen omezené množství hotovosti

Otázka číslo 28:

Prvním legitimně sněmem zvoleným předsedou Občanského fóra se stal:
Možné odpovědi:
Václav Havel
Václav Klaus
Miloš Zeman
Valtr Komárek

Otázka číslo 29:

12. listopadu 1989 byla v Římě svatořečena:
Možné odpovědi:
sv. Ludmila
sv. Anežka
sv. Zdislava

Otázka číslo 30:

Předchůdcem Miloslava Vlka v úřadu pražského arcibiskupa byl:
Možné odpovědi:
František Tomášek
Josef František
Štěpán Trochta
Josef BeranKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist