Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - 20. století-1

UDÁLOSTI A FAKTA


Otázka číslo 1:

Malá dohoda byla tvořena státy:
Možné odpovědi:
Československo
Maďarsko
Jugoslávie
Rumunsko

Otázka číslo 2:

Briand-Kellogův pakt:
Možné odpovědi:
byl podepsán r. 1928
obsahoval závazek neřešit mezinárodní spory válkou
obsahoval rýnský garanční pakt
stanovil přísné sankce za porušení úmluvy

Otázka číslo 3:

Locarnská konference se uskutečnila:
Možné odpovědi:
1922
1925
1927
1928

Otázka číslo 4:

Rusko-japonská válka 1904—1905 skončila:
Možné odpovědi:
vítězstvím Japonska
mírem šimonoseckým
poprvé v ní bylo použito způsobu zákopové války
Rusku zůstal přístav Port Arthur

Otázka číslo 5:

Ohniskem rozporů mezi velmocemi před l. světovou válkou byl:
Možné odpovědi:
Balkán
Afrika
Blízký, Střední a Dálný východ
Rusko

Otázka číslo 6:

Roku 1898 se u africké pevnosti Fašoda střetla vojska:
Možné odpovědi:
Německa a Velké Británie
Velké Británie a Itálie
Velké Britanie a Francie
Francie a Německa

Otázka číslo 7:

Tzv. „srdečná dohoda“ byla podepsána:
Možné odpovědi:
mezi Anglií a Francií
roku 1905
byla dohodou o definitivním rozdělení sfér vlivu v Evropě a v Africe

Otázka číslo 8:

Sovětské koncentrační tábory měly název:
Možné odpovědi:
NEP
Gulag
GOELRO

Otázka číslo 9:

L. D. Trockij:
Možné odpovědi:
byl blízký spolupracovník i odpůrce Leninův
jednal v Brestu-Litevsku o separátní mír
stál proti stalinské opozici představované Kameněvem a Zinověvem
byl vyhoštěn ze SSSR a na příkaz Stalina zavražděn

Otázka číslo 10:

Norimberské rasové zákony byly přijaty:
Možné odpovědi:
1933
1934
1935
1937

Otázka číslo 11:

Manifest českých spisovatelů:
Možné odpovědi:
byl přednesen v říšské radě v květnu 1917
autorem byl A. Jirásek
byl výzvou k radikalizaci českých poslanců k obhajobě českých zájmů
podpořil myšlenku české státní samostatnosti

Otázka číslo 12:

Německo bylo nuceno požádat o příměří:
Možné odpovědi:
po neúspěchu v druhé bitvě na Marně
bylo podepsáno ve francouzském Compiegne
počátkem r. 1918
před kapitulací Rakousko-Uherska

Otázka číslo 13:

Clevelandská dohoda:
Možné odpovědi:
byla přijata v říjnu 1916
bylo dohodou mezi vládou USA a Masarykem
byla návrhem na spojení Čechů a Slováků ve federativním státě
byla dohodou o válečné a potravinové pomoci USA

Otázka číslo 14:

Vztahy mezi Čechy a Slováky v budoucím společném státě obsahovala(y):
Možné odpovědi:
Washingtonská deklarace
Tříkrálová deklarace
Pittsburská dohoda
Pařížská deklarace

Otázka číslo 15:

Martinská deklarace:
Možné odpovědi:
byla podepsána 30. 10. 1918
byla podepsána 28. 10. 1918
byla prohlášením práva na sebeurčení slovenského národa a na spojení v společném státě s Čechy
vznikla v Turčianském sv. Martině na shromáždění Slovenské národní rady

Otázka číslo 16:

K událostem 20. let 20. stol. patří:
Možné odpovědi:
občanská válka a zahraniční intervence v Rusku
kemalistická revoluce v Turecku
španělská občanská válka
střetnutí Kuomintangu s Rudou armádou v Číně

Otázka číslo 17:

K událostem 30. let 20. stol. patří:
Možné odpovědi:
úmrtí německého prezidenta Hindenburga
vznik SSSR
mostecká stávka
vyhlášení Čínské sovětské republiky

Otázka číslo 18:

V období 2. republiky existovaly oficiálně politické strany:
Možné odpovědi:
Národní strana práce
Strana národní jednoty
Národní souručenství
Národní strana svobodomyslná

Otázka číslo 19:

Vyřaďte nesprávné tvrzení:
Možné odpovědi:
15. 3. 1939 došlo k okupaci zbytku ČSR
15. 3. 1939 vznikl Slovenský štát
16.3. 1939 vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
14. 3. 1939 vynucen Háchův souhlas

Otázka číslo 20:

Karpatsko - dukelská operace:
Možné odpovědi:
byla úderem sovětské armády a 1. čs. armádního sboru v SSSR
vyvrcholila v bojích o Duklu
průchod průsmyky a vstup na Slovensko byl usnadněn s pomocí 2 východoslovenských divizí vedených J. Golianem
byla osvobozena část východního Slovenska

Otázka číslo 21:

Součásti Košického vládního programu mimo jiné byly tyto teze:
Možné odpovědi:
Národní fronta je základ politického systému a Sovětský svaz hlavním spojencem
základem veřejné a státní správy jsou národní výbory
rovnoprávnost Čechů a Slováků
Československo bude federativní stát

Otázka číslo 22:

Pražské květnové povstání:
Možné odpovědi:
bylo pečlivě připraveno, zajištěno a vypuklo podle plánu 5. 5. 1945
účinnou pomoc povstalcům poskytli Vlasovci
8. 5. byla podepsána dohoda o kapitulaci německých vojsk
9. 5. vstoupila do Prahy Sovětská armáda

Otázka číslo 23:

Politiku „zadržování komunismu“ vyhlásila:
Možné odpovědi:
Monroeova doktrína
Trumanova doktrína
Nixonova doktrína

Otázka číslo 24:

Realizace Marshallova plánu začala:
Možné odpovědi:
1945
1946
1947
1948

Otázka číslo 25:

Kvůli nesouhlasu Stalina muselo(y) i přes zájem odmítnout hospodářskou pomoc Marshallova plánu:
Možné odpovědi:
Maďarsko
Československo
Německo
Řecko

Otázka číslo 26:

V roce 1935 došlo:
Možné odpovědi:
k útoku Itálie na Habeš
k anexi Rakouska
k uzavření spojenecké smlouvy ČSR a SSSR vázané na pomoc Francie
k uzavření sovětsko-německého paktu o neútočení

Otázka číslo 27:

Důsledkem mnichovské dohody pro nás bylo:
Možné odpovědi:
okupace Čech, Moravy a Slezska Němci
odtržení Slovenska
odstoupení pohraničí ve prospěch Německa
zánik 1. republiky, ztráta 1/3 území, opevnění a přirozených hranic

Otázka číslo 28:

O odsunu Němců z ČSR po 2. světové válce rozhodl(a, i, y):
Možné odpovědi:
prezident Beneš
komunisté v čele s Klementem Gottwaldem
představitelé válečných mocností na Postupimské konferenci
první poválečná československá vláda

Otázka číslo 29:

Organizace spojených národů (OSN) vznikla:
Možné odpovědi:
1945 v New Yorku
1945 v San Franciscu
1946 v Bostonu
1946 v Ženevě

Otázka číslo 30:

K hlavním orgánům OSN patří:
Možné odpovědi:
Valné shromáždění
Rada bezpečnosti
Výbor ministrů
Hospodářská a sociální radaKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist