Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 17

Letopočty

Urči, které historické události se v uvedené době nebo roce, odehrály.


Otázka číslo 1:

2000 př. Kristem:
Možné odpovědi:
příchod Italiků do Pádské nížiny
stěhování Achajů a Jonů do Řecka
Chammurabi, kníže babylonských Amoritů sjednotil kraje dříve sumerské a akkadské
Ramses I. zemřel po prvním roce vlády

Otázka číslo 2:

493 př. Kristem:
Možné odpovědi:
Palestina připojena k říši egyptských Ptolemaiovců
narodil se Buddha
první výprava Peršanů proti Řekům
obce latinské v okolí Říma sjednoceny v trvalý spolek pod vedením Říma

Otázka číslo 3:

149 př. Kristem:
Možné odpovědi:
začátek druhé války punské
začátek čtvrté války makedonské
začátek válečného tažení Alexandra Velikého do Indie
Egypt dobyt mohamedány

Otázka číslo 4:

146 př. Kristem:
Možné odpovědi:
Římané dobyli Korint
Římané dobyli Jerusalem
Římané dobyli Damašek
Římané dobyli Karthago

Otázka číslo 5:

30 před Kristem:
Možné odpovědi:
Syrie a Palestina připojeny k říši římské
Egypt po smrti Antonia a Kleopatry proměněn v římskou provincii
Athény a Sparta získali autonomní postavení v rámci římské říše
Makedonie rozdělena na 4 republiky, závislé od Říma

Otázka číslo 6:

476:
Možné odpovědi:
zánik říše západořímské
narodil se sv. Patrik
Anglosasové založili svou říši v Británii
Atilla, král Hunů, vpadl do Gallie

Otázka číslo 7:

800:
Možné odpovědi:
prvním arcibiskupem v Canterbury se stal sv. Augustin
vláda Boleslava Chrabrého v Polsku
vláda prvního knížete charvátského Vyšeslava
Karel Veliký korunován na císaře

Otázka číslo 8:

962:
Možné odpovědi:
vznik svaté říše římské německého národa
sv. Václav zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi
císařství latinské v Byzancii
vpád Tatarů do Uher

Otázka číslo 9:

1340:
Možné odpovědi:
Karel IV. uznán v Německu za krále všemi hlasy kurfiřtů
počátek stoleté války
sňatek Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského
Jan Lucemburský oslepl při výpravě do Litvy na jedno oko

Otázka číslo 10:

1431:
Možné odpovědi:
vpád Turků do Uher
ukončení husitských válek
upálena v Rouenu Jeanne d´Arc
konec panství Tatarů na Rusi

Otázka číslo 11:

1516:
Možné odpovědi:
Ludvík Jagellonský nastoupil na český trůn
Karel I. (V.) vnuk Maxmiliánů, nastoupil na trůn španělský
Martin Luther vyvěsil své teze na dveřích zámecké kale ve Vitemberce
cařihradský míř s Turky

Otázka číslo 12:

1526:
Možné odpovědi:
začátek německého selského povstání
Ferdinand I. zvolen českými stavy králem českým
bitva u Moháče
začátek šmalklandské války

Otázka číslo 13:

1608:
Možné odpovědi:
založení protestantské unie v čele s Friedrichem IV. Falckým
vzpoura Matyášova a zemských stavů proti císaři Rudolfovi
mír libeňský
vpád Pasovských do Čech

Otázka číslo 14:

1713:
Možné odpovědi:
utrechtský mír
válka o nástupnictví polské
pragmatická sankce
Fridrich Vilém I. nastoupil na pruský trůn

Otázka číslo 15:

1763:
Možné odpovědi:
konec sedmileté války, v níž Francie jako spojenec Marie Terezie a Alžběty Ruské bojovala proti Fridrichu II. a s ním spojené Anglii
Francii postoupila Anglii Kanadu a Španělsku Louisianu
krymská válka mezi Ruskem a Anglií
první dělení Polska

Otázka číslo 16:

1789:
Možné odpovědi:
prohlášení francouzské republiky
pád Bastilly
zrušení šlechtických privilegií a zavedení občanské rovnosti ve Francii
poprava Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty

Otázka číslo 17:

1805:
Možné odpovědi:
Napoleon Bonaparte se nechal korunovat králem italským
bitva u Trafalgaru
vznik rýnského spolku pod Napoleonovým protektorátem
bitva tří císařů u Slavkova

Otázka číslo 18:

1813:
Možné odpovědi:
bitva u Lipska
vídeňský kongres
bitva u Waterloo
USA koupily od Napoleona Louisianu

Otázka číslo 19:

1870:
Možné odpovědi:
válka německo-francouzská
frankfurtský mír mezi Francii a Německem
prohlášení třetí republiky v Paříži
povstání pařížské komuny

Otázka číslo 20:

1900:
Možné odpovědi:
Portugalsko prohlášeno republikou
potlačení hnutí boxerů v Číně vojsky Anglie, Francie, Ruska a Japonska
na trůn nastoupil Viktor Emanuel III., král italský
rakouská anexe Bosny a Hercegoviny

Otázka číslo 21:

1649:
Možné odpovědi:
puritáni pronásledovaní v Anglii zakládají město Boston
poprava krále Karla I.
Anglie prohlášena republikou v čele s Oliverem Cromwellem
Cromwell vydává navigační akta, což vede k rozpoutání války s Holandskem

Otázka číslo 22:

1679:
Možné odpovědi:
porážka Turků u Moháče
počátek vlády Bourbonů ve Španělsku
Turci obsadili Azov
v Anglii vydán Habeas Corpus Act

Otázka číslo 23:

1840:
Možné odpovědi:
sňatek britské královny Viktorie s Albertem Sasko-koburským
anglickým ministerským předsedou se stal Benjamin Disraeli
založení komunistické internacionály v Londýně
opiová válka s Čínou

Otázka číslo 24:

1878:
Možné odpovědi:
burská válka
berlínský kongres
protišpanělské povstání na Kubě
vznik dvojspolku německo- rakouského

Otázka číslo 25:

1915:
Možné odpovědi:
americký prezident Wilson vydal prohlášení o právech malých národů
na válečnou stranu ústředních mocností přistoupilo Bulharsko
zahájen velezradný proces s Dr. Kramářem a Dr. Rašínem
v Paříži ustanovena Národní rada československá za předsednictví Masarykova

Otázka číslo 26:

1917:
Možné odpovědi:
ruský car Mikuláš se vzdal trůn
Spojené státy vypověděli válku Německu
Vilém II. donucen vzdát se trůnu, prchl do Nizozemí
bitva u Zborova

Otázka číslo 27:

1918:
Možné odpovědi:
bitva na Piavě
brest-litevský mír
první schůze československého Národního shromáždění
vznik republik Litva, Lotyšsko a Estonsko

Otázka číslo 28:

1919:
Možné odpovědi:
mírová konference v Paříži
vznik Společnosti národů
válečný konflikt československo-maďarský
první obecné volby v Československu

Otázka číslo 29:

1920:
Možné odpovědi:
přijata Ústava ČSR
trianonský mír
vznik Malé Dohody
smrt V.I. Lenina

Otázka číslo 30:

1921 vznik samostatných států:
Možné odpovědi:
Irska
Indie
Egypta
KypruKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist