Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 09


Otázka číslo 1:

Obnoveným zřízením zemským nebylo Českému sněmu odebráno právo:
Možné odpovědi:
volit Českého krále
udělovat obyvatelské právo cizincům
povolovat výběr berní
schvalovat králem navržené zákony

Otázka číslo 2:

V září 1949 se konal politický proces s „velezrádcem“ L. Rajkem - bývalým ministrem zahraničí:
Možné odpovědi:
v Maďarsku
v Československu
v Sovětském svazu

Otázka číslo 3:

Lichačev a Makarov, Gromov, Morozov, Černov – tito pánové byli:
Možné odpovědi:
slavní sovětští hokejisté, kteří v 50. letech přivedli svůj tým k titulu mistrů světa
slavní sovětští vědci, kteří v 50, letech předvedli řadu úspěchů na poli kosmického výzkumu
slavní sovětští političtí poradci, kteří v 50. letech vykonstruovali politické procesy

Otázka číslo 4:

Kdo byl profesor Vladimír Krajina?
Možné odpovědi:
jeden z vůdců domácího protiněmeckého odboje
od roku 1944 byl vězněn v Terezíně
v Berlině před koncem války zastřelen
v roce 1946 Rudým právem opakovaně obviněn jako kolaborant na základě spekulací o jeho spolupráci s K.H.Frankem

Otázka číslo 5:

Kdo vydal v srpnu 1941 prohlášení známé jako Atlantická charta?
Možné odpovědi:
valné shromáždění OSN
velitelstvo německých námořních sil
W. Churchil a F.Roosevelt

Otázka číslo 6:

Jedním ze základních dokumentových pilířů NATO je rovněž i Dunkirská smlouva z roku 1947:
Možné odpovědi:
Uzavřely ji Británie a Francie a deklarovaly vzájemnou pomoc v případě nové agrese Německa
Uzavřelo ji celkem 15 evropských zemí a deklarovaly vzájemnou pomoc v případě útoku Sovětského svazu na některou z zemí účastných deklarace
Británie a Francie zde deklarovaly ochotu pomoci Německu v případě agrese ze strany SSSR

Otázka číslo 7:

Prvním ruským demokraticky zvoleným prezidentem se v roce 1991 stává:
Možné odpovědi:
Michail Gorbačov
Vladimír Putin
Boris Jelcin
Grigirij Javlinskij

Otázka číslo 8:

Pravděpodobně největší historicky zaregistrovanou epidemií na světě (cca 25 milionů obětí) byla epidemie v letech 1918 a 1919:
Možné odpovědi:
španělské chřipky
týfu
neštovic

Otázka číslo 9:

Který státní kancléř zvelebil své panství v západních Čechách – Kynžvart a nachal zde vybudovat skvostný klasicistní zámecký areál?
Možné odpovědi:
Felix Schwarzenberg
Klement Metternich
Alfred Windischgrätz

Otázka číslo 10:

Odezva francouzského klasicisu se v 60. letech 18. století projevila významně na zámku zbudovaném rodem Harrachů:
Možné odpovědi:
v Jaroměřicích nad Rokytnou
v Hluboké nad Vltavou
v Náměšti na Hané

Otázka číslo 11:

Klasicistní zámek v Boskovicích obklopený zahradou nechali vybudovat:
Možné odpovědi:
Dietrichsteinové
Clam – Gallasové
Auersperkové

Otázka číslo 12:

Diktátor, který z Turecka vymýtil osmanské tradice, zrušil islám jako oficiální náboženství na přelomu 1923 – 24 vedl převrat, který učinil Turecko republikou. Byl to:
Možné odpovědi:
Mustafa Kemal
Ibrahim Rugova
Umut Occhallan

Otázka číslo 13:

Sídlem ostrogótskeho krále Teodoricha byla v 1. polovině 6. století:
Možné odpovědi:
Florencie
Sienna
Ravenna
Neapol

Otázka číslo 14:

Proces islamizace Bosny proběhl:
Možné odpovědi:
ve 14. století
na přelomu 15. a 16. století
na konci 16. století
během 17. století

Otázka číslo 15:

Zkratka UNHCR znamená:
Možné odpovědi:
Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky při spojených národech
Mezinárodní organizace práce
Mezinárodní fond pro podporu dětí a vzdělání
organizace Lékaři bez hranic

Otázka číslo 16:

Berlín byl do listopadu roku 1989 rozdělen na dvě částí zdí. Kdy byla Berlínská zeď vybudována?
Možné odpovědi:
1949
1955
1961

Otázka číslo 17:

Když v roce 1916 nastoupil nový rakouský císař Karel:
Možné odpovědi:
vlády se ujala reprezentace české šlechty: Clam-Martinic, Czernin
Kramář a Rašín na základě amnestie propuštění z vězení
zemřel americký prezident Wilson

Otázka číslo 18:

Reprezentant českého katolického duchovenstva, které po roce 1948 kolaborovalo s komunisty se jmenoval:
Možné odpovědi:
Alexej Čepička
Josef Beran
Josef Plojhar

Otázka číslo 19:

(1515 Avila — 1582 Alba de Tormes) mystická spisovatelka a básnířka, reformátorka karmelitánského řádu (bosé karmelitánky). Měla potíže se světskou moci i s inkvizicí. Svatořečena byla roku 1622. Za její nejlepší dílo je označován Vnitřní hrad čili Příbytek (El Castillo interior o Las moradas, 1577), kniha plná askeze a touhy po spojení s Bohem. V básních s plamennou metaforickou obraznosti glosuje vlastni výroky i citáty přejaté, např. z lidové religiózní poezie. Touto osobou je:
Možné odpovědi:
Svatá Terezie Ježíšova
Svatá Jana z Arku
Svatá Kateřina Sienská

Otázka číslo 20:

Církev podřídil státnímu dohledu a odňal jí cenzuru, výchovu kněží převedl do generálních seminářů podléhajících státní péči, zakládal manufaktury. 1781 vydal toleranční patent, kterým se podstatně rozšířily náboženské svobody a práva protestantů i pravoslavných, a patent o zrušení nevolnictví. Proti jeho pokrokové politice protestovala uherská šlechta a povstala jihonizozemská šlechta. Vedl neúspěšnou válku proti Osmanské říši. Byl to:
Možné odpovědi:
Josef I.
Josef II.
Josef III.
Maxmilián II.

Otázka číslo 21:

Která z následujích tvrzení o Václavu II. pravdivá?
Možné odpovědi:
† 21. 9. 1305
český král od roku 1283, polský král od 1300 z rodu Přemyslovců
syn Přemysla I. a Kunhuty
v době jeho nedospělosti, vládl v Čechách Otta Habsburský
Zpočátku vládl Václav II. pod vlivem Záviše z Falkenštejna. Záviš v roce 1289 zajat a 1290 popraven
V roce 1300 byl korunován v Hnězdně polským králem a uzavřel manželství s dědičkou polského trůnu Eliškou Rejčkou.

Otázka číslo 22:

Bavorský kurfiřt Karel Albrecht, podporovaný francouzskými Bourbony vyvolal:
Možné odpovědi:
válku o dědictví rakouské
válku o dědictví bavorské
válku o dědictví španělské

Otázka číslo 23:

V sedmileté válce habsburská monarchie většinu svého území ubránila. Nejcitelnějším neúspěchem byla ztráta územního celku, který z velké většiny připadl Prusku. Jedná se o:
Možné odpovědi:
Horní a Dolní Lužici
Halič
Holštýnsko
Nizozemí
Slezsko

Otázka číslo 24:

„Zjevení božské lásky“ - mystické dílo vychází ze šestnácti zjevení, jichž se dostalo třicetileté ženě v květnu 1373. Byla poustevnici, vázanou k benediktinské komunitě v Carrow; její životopisci si však nejsou jisti, zda zjevení z r. 1373 ji zastihuje již jako řeholnici, nebo zda tehdy byla jen prostou ženou, která vedla zbožný život doma. Jedenapadesát let jejího života se odehrává za stoleté války, za celoevropské morové epidemie, za rolnických bouří. Byla vlivnou osobou své doby, jejími instrukcemi i duchovními impulsy ser řídili mnozí významní politici doby. Její jméno je:
Možné odpovědi:
Juliana z Norwiche
Jana z Arku
Alžběta Durynská

Otázka číslo 25:

RUDÉ PRÁVO 5.7. 1952: „Ve dnech 2.—4. července 1952 se v Brně před senátem státního soudu konal proces s patnáctičlennou protistátní skupinou složenou převážně z fašistických intelektuálů, orientovaných na Vatikán, kteří usilovali o zvrat lidově demokratického zřízení a vytvoření fašistického režimu u nás“. V tomto zinscenovaném procesu byli odsouzeni:
Možné odpovědi:
ředitel nakladatelství Melantrich dr. Bedřich Fučík
poslankyně Milada Horáková
profesor historie dr. Zdeněk Kalista
spisovatel Jan Zahradníček

Otázka číslo 26:

Vytvořte dvojice: Režimy, které vykazovaly znaky moderního fašismu reprezentovali:

a) Dollfuss
b) Franco
c) Salazar

1 – Portugalsko
2 – Rakousko
3 – Španělsko
Možné odpovědi:
a-2, b-3, c-1
a-1, b-3, c-2
a-3, b-2, c-1
a-2, b-1, c-3

Otázka číslo 27:

Do základní výbavy a výstroje prvorepublikového četnictva nepatřil:
Možné odpovědi:
obušek
zápisník
puška
přilba

Otázka číslo 28:

Vytvořte správné dvojice:

a) Hnutí Černého orla
b) Hnutí 26. července 1953

1-protišpanělská organizace na Kubě podporovaná Mexikem, rozbita 1828
2-program kubánské revoluce F.Castra, která tehdy byla ještě poražena
Možné odpovědi:
a-1, b-1
a-1, b-2
a-2, b-1

Otázka číslo 29:

Juliánský kalendář byl gregoriánským nahrazen:
Možné odpovědi:
v 16. století, ale jen v latinské (západní ) křesťanské civilizaci
nikdy, juliánský platí dodnes
v 12. století v souvislosti s křížovými výpravami

Otázka číslo 30:

Kdo z uvedených nepatřil mezi přední politické vůdce velké francouzské revoluce?
Možné odpovědi:
Danton
Colbert
Robespierre
MaratKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist