Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 08


Otázka číslo 1:

Chamurabiho sbírka zákonů vznikla v :
Možné odpovědi:
Babylónii
Persii
Egyptě
Číně
Izraeli

Otázka číslo 2:

Bájný aténský král a přemožitel Mínotaura se jmenuje:
Možné odpovědi:
Theseus
Perseus
Zeus
Severus
Tiberius

Otázka číslo 3:

Vůdce Řeků u Tróji se jmenoval:
Možné odpovědi:
Pergamon
Armagedon
Achiles
Asterix
Agamemnon

Otázka číslo 4:

Élektra byla Agamemnonovi:
Možné odpovědi:
sestrou
dcerou
vnučkou
tetou
bábou

Otázka číslo 5:

Athény leží na poloostrově:
Možné odpovědi:
Attika
Afrika
Antika
Aspika
Arnika

Otázka číslo 6:

Bohem plodnosti, vášně i opojení, zemědělství a vína byl:
Možné odpovědi:
Dionýsos
Dialýsos
Diametros
Diana
Diokletianos

Otázka číslo 7:

Nejvyšší státní úředníci v Athénách se nazývali:
Možné odpovědi:
Haranti
Parchanti
Archonti
Argonauti
Astronauti

Otázka číslo 8:

Název pro otroka ve Spartě zní:
Možné odpovědi:
hejl
hejkot
kojot
hejlot
hergot

Otázka číslo 9:

Způsob písemného záznamu užívaného v Babylónii se nazývá:
Možné odpovědi:
těsnopis
svatopis
klínopis
rukopis
azbuka

Otázka číslo 10:

Fénické město Biblos vyniklo ve své době obchodem s:
Možné odpovědi:
broušeným sklem
papírem
s knihami
s časopisy
s papyrem

Otázka číslo 11:

Kultura mykénská se označuje rovněž podle názvu kmene - hlavního nositele této kultury:
Možné odpovědi:
Iónská
Altajská
Egejská
Achájská
Rajská

Otázka číslo 12:

Oligarchie : Co značí toto jméno?
Možné odpovědi:
vládu vybraných
vládu hezkých
vládu starých
vládu žen
vládu válečníků

Otázka číslo 13:

Poloostrov Malá Asie je dnes součásti:
Možné odpovědi:
Řecka
Turecka
Ruska
Iráku
Kypru

Otázka číslo 14:

Která z uvedených řeckých osad ležela v Malé Asii?
Možné odpovědi:
Etiopo
Milét
Samos
Syrakúsy
Tarent

Otázka číslo 15:

Mezi předáky Českého stavovského povstání nepatřil:
Možné odpovědi:
Jáchym O. Šlik
Jindřich M.Thurn
Albrecht z Valdštejna
Václav z Budova
Kristián z Anhaltu

Otázka číslo 16:

Bitva na Bílé hoře proběhla:
Možné odpovědi:
Na podzim 1618
na jaře 1619
na podzim 1619
na jaře 1620
na podzim 1620

Otázka číslo 17:

Císař Josef I.. byl následníku Karlu VI.:
Možné odpovědi:
otcem
synem
bratrancem
bratrem
strýcem

Otázka číslo 18:

Který z následujících rodů postihly pobělohorské ztráty majetků v Čechách a na Moravě v souvislosti s rekatolizaci?
Možné odpovědi:
Žerotínové
Rožmberkové
Stadiónové
Slavatové
Lichtenštejnové

Otázka číslo 19:

Vrchním velitelem císařských vojsk na Bílé hoře byl:
Možné odpovědi:
Fridrich Falcký
Evžen Savojský
Karel Bonaventura Buquoy
Kristián z Anhaltu
Gedeon Laudon

Otázka číslo 20:

Jak velký byl úbytek obyvatelstva v Zemích Koruny České po třicetileté válce?
Možné odpovědi:
10 %
30 %
50 %
75 %
100 %

Otázka číslo 21:

Romanovci byli císařským rodem v:
Možné odpovědi:
Uhrách
Rusku
Polsku
Dánsku
Braniborsku

Otázka číslo 22:

Jak velkou robotní povinnost stanovoval 1. robotní patent z r. 1680?
Možné odpovědi:
max. 3 dny v týdnu
min. 3 dny v týdnu
min. 3 dny v měsíci
max. 3 dny v měsíci
žádnou

Otázka číslo 23:

Pragmatická sankce Karla VI. ustanovovala:
Možné odpovědi:
nástupnictví v ženské linii
zřeknuti se zámořské expanze
vyhlášení války Prusku
nedělitelnost všech Habsburských zemí
plán hospodářského rozvoje monarchie

Otázka číslo 24:

Francouzský král absolutista, účastník válek o dědictví španělské se jmenoval:
Možné odpovědi:
Ludvík XIII.
Ludvík XIV.
Ludvík XV.
Ludvík XVI.
Ludvík XVII.

Otázka číslo 25:

Nejslavnějším českým historikem pobělohorské doby byl jezuita:
Možné odpovědi:
František Palacký
Kosmas
Jan Jesenský
Bohuslav Balbín
Josef Dobrovský

Otázka číslo 26:

V roce 1683 čelila Vídeň dlouhodobému a vysilujícímu obléháni:
Možné odpovědi:
Turků
Uhrů
Českých stavů
Tatarů
říšských knížat

Otázka číslo 27:

Kozina - vůdce povstání Chodů let 1692-95 se jmenoval vlastním jménem:
Možné odpovědi:
Jan Želivský
Jan Železný
Jan Sladký
Jan Komenský
Jan Cimbura

Otázka číslo 28:

První kolejí jezuitů bylo v Praze:
Možné odpovědi:
Karolinum
Klementinum
Rudolfinum
Aventinun
Doppierinum

Otázka číslo 29:

Která z uvedených pražských staveb nepochází z barokní éry?
Možné odpovědi:
Černínský palác
Národní (universitní) knihovna
kostel sv. Mikuláše (Malá Strana)
letohrádek Belveder
areál břevnovského kláštera – kostel a prelatura

Otázka číslo 30:

Dynastie pruských a posléze německých císařů se jmenovala:
Možné odpovědi:
Hohenzollern
Štauf
Sachsen-Coburg
Wittelsbach
HohenloheKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist