Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 07


Otázka číslo 1:

Sčítání obyvatelstva v Českých zemích:
Možné odpovědi:
poprvé provedeno konskripcí v roce 1754
k jednomu dni bylo poprvé provedeno r. 1857
pravidelně se sčítání obyvatel koná jedenkrát za 10 let od roku 1960

Otázka číslo 2:

Který z uvedených byl státním kancléřem v 18. století?
Možné odpovědi:
Václav Budovec z Budova
Václav Antonín Kounic
Václav Radecký z Radče
Václav Klemens Metternich

Otázka číslo 3:

V roce 1890 se v Čechách odehrály tyto události:
Možné odpovědi:
Alexander Bach byl propuštěn z úřadu ministra vnitra
První máj slaven poprvé jako Svátek práce
Založena Česká akademie věd a umění za předsednictví Josefa Hlávky

Otázka číslo 4:

Krymská válka v letech 1853 - 56:
Možné odpovědi:
konflikt původně mezi Ruskem a Tureckem
předmětem vojenského konfliktu kontrola podunajských knížectví Valašska a Moldávie
Na straně Ruska stály také mocnosti Británie a Francie

Otázka číslo 5:

V průběhu povstání ve Vídni se v letech 1848 - 1849 konal říšský sněm v moravském městě:
Možné odpovědi:
Olomouc
Znojmo
Kroměříž

Otázka číslo 6:

Dnešní Stavovské divadlo bylo postaveno v letech 1781 - 83 nákladem hraběte:
Možné odpovědi:
Schwarzenberka
Kinského
Chotka
Nostice

Otázka číslo 7:

Čtyři pražská města byla spojena v jeden správní celek se společným magistrátem v roce:
Možné odpovědi:
1648
1784
1895

Otázka číslo 8:

V roce 1695 byl v Plzni popraven vůdce povstání:
Možné odpovědi:
Jan Sladký Kozina
Jan Žižka z Trocnova
Jan Josef Leitenberg

Otázka číslo 9:

Největší selské povstání, které bylo ukončeno krvavým střetem s vojskem u Chlumce nad Cidlinou se odehrálo v roce 1775 za panování římského císaře:
Možné odpovědi:
císaře Leopolda I.
císaře Karla VI.
císaře Josefa II.

Otázka číslo 10:

V roce 1773 byl na zhruba 80 let zrušen:
Možné odpovědi:
dominikánský řád
jezuitský řád
řád německých rytířů
templářský řád

Otázka číslo 11:

Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren a Böhmerwaldgau byly:
Možné odpovědi:
správní provincie v Svaté říši římské národa německého
říšská knížectví spojená a pohlcená Pruskem v 18. století
provincie, které se v roce 1918 prostřednictvím svých politických reprezentantů odmítli připojit k ČSR

Otázka číslo 12:

O potrestání válečných zločinců rozhodoval:
Možné odpovědi:
norimberský proces
lipský proces
mezinárodní tribunál v Tokiu

Otázka číslo 13:

Norimberské rasové zákony byly přijaty:
Možné odpovědi:
1933
1934
1935
1937

Otázka číslo 14:

Joseph Goebbels zastával funkci:
Možné odpovědi:
ministra propagandy
velitele SS
maršála a ministra letectva
velitele gestapa

Otázka číslo 15:

Říšským protektorem Čech a Moravy se stal nejdříve:
Možné odpovědi:
Karl Hermann Frank
Konstantin von Neurath
Adolf Hitler
Reinhard Heydrich

Otázka číslo 16:

Soupis poddaných podle víry z r. 1651 byl pořízen těsně po ukončení 30tileté války a odchodu posledních protestantských vojsk z Čech:
Možné odpovědi:
Evidoval veškeré obyvatelstvo podle víry vyjma duchovních a vojáků
Základním prvkem soupisu, který je uspořádán podle krajů a jednotlivých panství, byla domácnost – hospodář, jeho manželka, děti a služebnictvo, dále stav – poddaný či svobodný, povolání, věk a vyznání
seznam nezachycuje obyvatelstvo, které nevlastnilo žádnou půdu
seznam podle víry byl sepsán v češtině a je velmi dobře čitelný
je zcela kompletní a je zcela celý vydán

Otázka číslo 17:

Od 3. století n. l. je Británie vystavena útokům
Možné odpovědi:
saských kmenů
římských legií
Vikingů

Otázka číslo 18:

K největšímu pohybu barbarských kmenů došlo v Evropě ve 4. a 5. st. n. l.. Tento pohyb byl vyvolán:
Možné odpovědi:
příchodem Slovanů do Polabí
útokem Arabů na Byzantskou říši
vpádem Hunů do Evropy

Otázka číslo 19:

Vizigóti za pomoci Ostrogótů, Alanů a Hunů v bitvě u Hardianopole roku 378:
Možné odpovědi:
porazili Římany
podlehli Římanům
rozešli se smírně a dohodli se na pravidlech usazování Gótů na Balkáně

Otázka číslo 20:

V 5. století se Vandalové odtud přesunuli a založili mocné království:
Možné odpovědi:
v severní Africe
na maloasijském poloostrově
v Británii

Otázka číslo 21:

V polovině 5. století n. l. zaútočili přímo na římskou říši Hunové vedení králem:
Možné odpovědi:
Aetiem
Atilou
Alarichem

Otázka číslo 22:

Poslední západořímský císař Romulus Augustulus byl svržen velitelem germánských žoldnérů:
Možné odpovědi:
Odoakarem
Odolenem
Ottou

Otázka číslo 23:

Určití světci se stali patrony určitých společenských, profesních skupin. Vytvořte správné dvojice:

a) sv. Jakub Větší
b) sv. Kryštof
c) sv. Blažej

1 – povozníci, dopravci, převozníci
2 – rybáři a námořníci
3 – pastýři ovcí a vlnaři
Možné odpovědi:
a-3, b-1, c-2
a-1, b-2, c-3
a-2, b-1, c-3
a-2, b-3, c-1

Otázka číslo 24:

Tradiční patronkou hudebníků, zpěváků a zvláště varhaníků byla:
Možné odpovědi:
sv. Barbora
sv. Cecílie
sv. Lucie

Otázka číslo 25:

Svatou Kateřinu Alexandrijskou uctívali jako ochránkyni a patronku:
Možné odpovědi:
univerzitní mistři
sedláci a rolníci
vojáci a příslušníci městských milicí

Otázka číslo 26:

Maďarské kmeny pronikly do střední Evropy ve století:
Možné odpovědi:
8.
10.
12.

Otázka číslo 27:

Vojenské střetnutí, kde byli Maďaři mj. za účasti českých vojk poraženi a následně se usadili se odehrálo na řece:
Možné odpovědi:
Lechu
Labi
Innu

Otázka číslo 28:

Prvním křesťanským králem Maďarů se stal:
Možné odpovědi:
Béla
Ištván
Lászlo

Otázka číslo 29:

Prvním křesťanským knížetem Poláků se stal:
Možné odpovědi:
Lešek
Měšek
Zbyšek

Otázka číslo 30:

Atributem sv. Vojtěcha, který zahynul na misijní cestě do Polska a Pruska je:
Možné odpovědi:
berla
pádlo
mečKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist