Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 06


Otázka číslo 1:

Ačkoli se první žárovka objevila již v roce 1802, teprve technická inovace umožnila její běžné použití. V čem tkvěl Edisonův objev z roku 1879?
Možné odpovědi:
dokonalé vakuum v baňce
použití wolframového vlákna
vyřešení patice a přívodu proudu

Otázka číslo 2:

Pro dámskou módu měl revoluční význam vynález první prakticky použitelné výroby syntetických vláken v roce 1934. Za vše mohl americký chemik Wallace Hume Carothers. Jeho vlákno se jmenovalo:
Možné odpovědi:
silon
perlon
nylon

Otázka číslo 3:

Otázka více než snadná, ale pozor na možnost omylu — kdo je vynálezcem hromosvodu neboli bleskosvodu?
Možné odpovědi:
Benjamin Franklin
Prokop Diviš
Michail Lomonosov

Otázka číslo 4:

Celuloid poprvé vyrobil anglický fyzik Alexander Parkes, celofán Němec Jacques Edwin Brandenberger. Který vynález je ale starší?
Možné odpovědi:
celuloid
celofán
oba byly uskutečněny ve stejném roce

Otázka číslo 5:

Výrobu portlandského cementu, který přinesl revoluci do stavebnictví, vynalezl Angličan Joseph Aspdin. Odhadnete rok?
Možné odpovědi:
1756
1824
1901

Otázka číslo 6:

V roce 1906 vynalezl německý chemik A. Wilm dural. Ze kterých hlavních kovů se skládá?
Možné odpovědi:
hliník a měď
zinek a měď
zinek a hliník

Otázka číslo 7:

Francouzský klíč neboli francouzák byl vynalezen roku 1837. Byl jeho „otcem“ skutečně Francouz?
Možné odpovědi:
ano — jmenoval se Le Roy -Tribon
ne — šlo o Němce Erwina Leitenberga
ne — byl to Belgičan Leon Foucault

Otázka číslo 8:

První ledničky, do nichž se vkládaly kusy ledu, se začaly používat v Anglii na konci 18. století. Absorpční chladnička spatřila světlo světa v roce 1923 v:
Možné odpovědi:
USA
Anglii
Švédsku

Otázka číslo 9:

Dánský elektrotechnik Valdemar Poulsen vytvořil v roce 1900 předpoklad pro vývoj magnetofonu. Čím?
Možné odpovědi:
magnetofonový pásek
magnetický záznam zvuku
fotoelektrický zvukový zápis

Otázka číslo 10:

Smaltované nádobí nabídl hospodyňkám jako první Švéd Sven Rinmann. Odhadnete rok?
Možné odpovědi:
1783
1873
1905

Otázka číslo 11:

Obrovský význam měl objev penicilínu v roce 1928. Jak se jmenoval anglický bakteriolog, který to dokázal?
Možné odpovědi:
Howard Walter Flory
Ernst Boris Chin
Alexander Fleming

Otázka číslo 12:

Bez vynálezu Francouze G. Clauda z roku 1909 by naše města vypadala trochu jinak. Co nám dal?
Možné odpovědi:
světelné semafory
neónovou lampu
metro

Otázka číslo 13:

Co by si počali diabetici bez umělých sladidel. To první připravili Američané Ira Remsen a Konstantin Fahlberg v roce 1879. Jak se jmenuje?
Možné odpovědi:
sacharin
cukerín
durenyl

Otázka číslo 14:

Vyšehrad – které z událostí týkajících se místa jsou pravdivé?
Možné odpovědi:
Od roku 1070 se stává sídlem knížete (od roku 1085 krále) Vratislava II.
Symbolický význam Vyšehradu jako prvního centra české státnosti zdůraznil Karel IV., který zároveň rozpoznal jeho strategický význam a postavil zde nový královský palác a nechal zde umístit trvale české korunovační klenoty
Posádka císaře Zikmunda Lucemburského byla poražena 1. 11. 1420 v bitvě pod Vyšehradem při druhém Zikmundově tažení proti Pražanům
V roce 1869 bylo založeno na bývalém farním hřbitově pohřebiště významných osobností českého národa

Otázka číslo 15:

Kosmova kronika česká - která tvrzení jsou pravdivá:
Možné odpovědi:
nejstarší původní kronika vzniklá na našem území
je sepsána česky
počíná se rozchodem lidstva po potopě
poslední zápis kroniky je k stejnému roku, kdy autor zemřel (1125)

Otázka číslo 16:

Václav Hájek z Libočan publikoval svoji kroniku:
Možné odpovědi:
v 13. století
v 14. století
v 15. století
v 16. století

Otázka číslo 17:

Bratislava byla přičleněna k Československu:
Možné odpovědi:
v okamžiku vzniku ČSR v říjnu 1918
až od Nového roku 1919
až po porážce maďarských vojsk v létě 1919

Otázka číslo 18:

Po osvobození ČSR v roce 1945 sovětská vojska:
Možné odpovědi:
odešla již na podzim v roce 1945
odešla v roce 1968
neodešla nikdy, až do roku 1991

Otázka číslo 19:

Jan Masaryk – která tvrzení jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
byl synem prezidenta Tomáše Masaryka
po dobu 2. svět. války vojákem zahraničních legií
byl ministrem zahraničí v Gottwaldově vládě
zemřel za nejasných okolností po pádu z okna v březnu 1948

Otázka číslo 20:

Emil Hácha - která tvrzení jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
(* 17. 7. 1872 Trhové Sviny † 27. 6. 1945 Praha)
Při svém odjezdu do Berlína 14. března 1939 byl E. Hácha ještě presidentem Česko-Slovenska
jako státní protektorátní president složil v říjnu 1939 slib věrnosti Hitlerovi
13. května 1945 byl Hácha na pokyn ministerstva, v jehož čele stál V. Nosek, zatčen na lánském zámku a dopraven do vězeňské nemocnice na Pankrác

Otázka číslo 21:

Jozef Tiso – která tvrzení jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
slovenský římskokatolický kněz a farář v Bánovcích nad Bebravou
v letech 1925-39 poslancem Národního shromáždění, předsedou poslaneckého klubu a místopředsedou ľudové strany
října 1939 až do dubna 1945 presidentem Slovenské republiky
1945 uprchl Tiso do Rakouska a poté do Bavorska a v emigraci zemřel

Otázka číslo 22:

Edvard Beneš po 2. svět. válce – která tvrzení jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
Po triumfálním příjezdu do Prahy 16. 5. 1945 začal Beneš svými dekrety uskutečňovat záměr revoluci nacionální spojit s revolucí hospodářskou
19. 6. 1946 znovu zvolen presidentem
Přijal v únoru 1948 demisi revoltujících ministrů a potvrdil rekonstrukci Gottwaldovy vlády
V úřadu prezidenta dosloužil až do smrti v létě 1948

Otázka číslo 23:

V září 1938 se československým předsedou vlády stal generál, vyhlásil mobilizaci a začal chystat obranu republiky. Jeho jméno je:
Možné odpovědi:
Alois Eliáš
Heliodor Píka
František Peřina
Jan Syrový

Otázka číslo 24:

Předseda protektorátní vlády byl později popravený nacisty:
Možné odpovědi:
Alois Eliáš
Heliodor Píka
František Peřina
Jan Golián
Jan Syrový

Otázka číslo 25:

V dubnu roku 1944 pověřila SNR zkušeného důstojníka vedením přípravy ozbrojeného povstání. Volbu akceptovala i londýnská vláda, která ho jmenovala velitelem Vojenského ústředí. Kdo byl touto osobou?
Možné odpovědi:
Alois Eliáš
Heliodor Píka
František Peřina
Jan Golián
Jan Syrový

Otázka číslo 26:

Od června 1939 se museli všichni Židé v protektorátu podrobit diskriminačním nařízením. Která z těchto jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
nosit na veřejnosti Davidovu hvězdu
nesměli vycházet z domu po osmé hodině večer
nesměli používat tramvaje
nakupovat v obchodech jim bylo povoleno pouze mezi 11. a 13. a 15. a 17. hodinou
bylo jim zakázáno bez povolení policie opustit hranice města, ve kterém byli přihlášeni k pobytu

Otázka číslo 27:

Které z údajů jsou přibližně správně uvedeny?
Možné odpovědi:
Z přibližně 118 000 Židů žijících na území Čech a Moravy před rokem 1939 se asi 26 000 podařilo emigrovat do zahraničí. 87 000 jich zahynulo.
Z přibližně 520 000 Židů žijících na území Čech a Moravy před rokem 1939 se asi 50 000 podařilo emigrovat do zahraničí. 450 000 jich zahynulo.
Z přibližně 20 000 Židů žijících na území Čech a Moravy před rokem 1939 se asi 6 000 podařilo emigrovat do zahraničí. 13 000 jich zahynulo.

Otázka číslo 28:

V závěru války v Praze působili tzv. vlasovci, vojáci 1. divize ROA (Ruské osvobozenecké armády). O koho se jednalo?
Možné odpovědi:
elitní jednotka rudé armády určená pro boj v týlu nepřítele, vycvičená jako partyzánský oddíl v lesích na česko-slovenském pomezí
jednotky, složené z ruských a ukrajinských zajatců a z porevolučních emigrantů z celého světa
bojovaly, vedeny bývalým sovětským generálem Vlasovem, pod Hitlerovým praporem. Jejich cílem bylo osvobození Ruska od nadvlády Stalina a bolševiků
V důsledku rozporů s ČNR, zahájili ráno 8. 5. 1945 odchod na západ

Otázka číslo 29:

8. května 1945 :
Možné odpovědi:
Česká národní rada před vidinou zničeného města a masakru obyvatelstva uzavřela s německým velením dohodu o jejich kapitulaci, za kterou získali volný průchod do amerického zajetí
Česká národní rada povolala všechno obyvatelstvo Prahy do boje proti německým vojákům a požádala americké jednotky o postup na Prahu
Česká národní rada uzavřela s německým velením dohodu o kapitulaci povstalců, za kterou získala Praha mír a Němci volný průchod do amerického zajetí

Otázka číslo 30:

František Moravec – která tvrzení jsou pravdivá?
Možné odpovědi:
od roku 1934 až do posledních hodin existence Československa byl přednostou pátrací skupiny II. oddělení generálního štábu, kde vybudoval zpravodajskou službu, kterou zaměřil především na získávání informací o německých záměrech
ve spolupráci s Brity řídil v letech 1940-45 čs. exilovou zpravodajskou službu
byl zatčen Němci a 2 roky vězněn až do konce války
po únoru 1948 uprchl do exilu v USA, kde pracoval jako poradce ministerstva obranyKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist