Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 05

Středověk


Otázka číslo 1:

Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu:
Možné odpovědi:
Fridricha II.
Bélu IV.
Rudolfa II. Habsburského
bojoval o dědictví babenberské

Otázka číslo 2:

České desky zemské byly:
Možné odpovědi:
záznamy o sčítání lidu
doklady o placení daní
veřejné právní knihy, které vznikly v 2. pol. 13. stol.
zápisy o držbě šlechtických statků

Otázka číslo 3:

Přemysl Otakar II. rozšířil české državy o:
Možné odpovědi:
Korutany
Bavorsko
Kraňsko
Štýrsko

Otázka číslo 4:

Zélóti byli:
Možné odpovědi:
pěší vojsko tureckého sultána
povstalci v době občanské války v Byzanci
iniciátoři uzavření Florentské unie
přívrženci dědice trůnu byzantského Jana V. Palaiologa

Otázka číslo 5:

Turci v bojích o Malou Asii a Byzanc:
Možné odpovědi:
byli poraženi v bitvě u Drinopole a na Kosově poli
zvítězili u Nikopole nad křižáky
porazili křižáky u Varny
dobyli Konstantinopol

Otázka číslo 6:

Janičáři je název:
Možné odpovědi:
pro strážce v Nikájském císařství
pro úřednictvo na dvoře Palaiologovců
pro pěší oddíly tureckého vojska
pro turecké soudce

Otázka číslo 7:

Cola di Rienzo byl:
Možné odpovědi:
kondotiér
signor vládnoucí ve Ferraře
krátce lidový tribun v čele republiky Řím
název italské firmy, která vyráběla nápoj konkurující pivu

Otázka číslo 8:

Slavný mořeplavec Marco Polo:
Možné odpovědi:
byl Janovan
je autorem cestopisu
cestopis má název Cesta kolem světa za 80 dní
poznal život na dvoře chána Chubilaje

Otázka číslo 9:

Vyhledejte pojmy (pojem), které(ý) mezi ostatní nepatří v souvislosti s osobností Jana Husa:
Možné odpovědi:
universitní mistr a kazatel
autor traktátů
iniciátor pražské defenestrace
kazatel v Betlémské kapli

Otázka číslo 10:

Interdikt je:
Možné odpovědi:
uvedení opata či biskupa do funkce
mezinárodní úmluva
klatba, zákaz vykonávání náboženských obřadů v místě, kde se zdržuje kacíř
období mezivládí v Svaté říši římské

Otázka číslo 11:

Basilejská kompaktáta:
Možné odpovědi:
odstranila papežské schizma
rehabilitovala Jana Husa a uznala 4 artikuly pražské
byla dohodou mezi koncilem a husity, legalizací dvojí víry - katolické a kališnické

Otázka číslo 12:

Hidžra je označení pro:
Možné odpovědi:
rok 622
rok 522
rok, kdy Mohamed uprchl z Mekky do Mediny
počátek mohamedánského letopočtu

Otázka číslo 13:

Mohamed žil:
Možné odpovědi:
v 12. stol.
v 1. stol.
v 6.—7. stol.
v 4. stol.

Otázka číslo 14:

Rodrigo Díaz de Vívar (Cid) bojoval:
Možné odpovědi:
v reconquistě ve službách kastilského krále Alfonsa VI.
ve službách muslimů proti Berberům
na straně aragonského krále
byl poražen ti Granady 1492

Otázka číslo 15:

Kastilie s Aragonií byla spojena v jednotný španělský stát:
Možné odpovědi:
sňatkem Isabely Kastilské s Ferdinandem Aragonským
sňatkem Isabely Kastilské s Rodrigo Díazem de Vívar
vítězstvím kastilského krále nad aragonským králem v bitvě v Las Navas de Tolosa r. 1212

Otázka číslo 16:

Vyberte nesprávné(á) tvrzení: Sbor kurfiřtů:
Možné odpovědi:
tvořilo 7 členů
nepatřili do něho arcibiskup mohučský, arci biskup kolínský
patřili do něho arcibiskup drážďanský a bavorský
nejvyšším číšníkem byl král český, stolníkem falckrabě rýnský

Otázka číslo 17:

Tzv. období interregna (mezivládí, bezvládí) v Svaté říší římské:
Možné odpovědi:
je období mezi vymřením panovnického rodu a nástupem dalšího
po vymření Štaufů
po smrti Rudolfa I. Habsburského
před nástupem Habsburků

Otázka číslo 18:

Zikmund Lucemburský:
Možné odpovědi:
stanul na uherském trůnu 1387
byl v té době už římským císařem
zvítězil nad Turky u Nikopole 1396
byl bratrem Václava IV.

Otázka číslo 19:

První panovník z rodu Anjou na uherském trůně byl:
Možné odpovědi:
Ludvík I. Veliký
Matúš Čák Trenčianský
Karel Robert
Vladislav Lokýtek

Otázka číslo 20:

V Polsku:
Možné odpovědi:
koncem 14. stol. vymřeli Piastovci
poslední z nich byl Kazimír III. Veliký
pak krátce vznikla polsko-uherská personální unie v čele s Anjouovci
z nich vládl na polském trůnu Vladislav I.

Otázka číslo 21:

Za vlády Karla IV.:
Možné odpovědi:
byl pražským arcibiskupem Arnošt z Pardubic
bylo založeno pražské vysoké učení
vzniklo Nové Město na Moravě
byla započata stavba svatovítského chrámu na Pražském hradě a kamenný most přes Vltavu

Otázka číslo 22:

Roku 1349 udělil Karel IV. moravské markrabství svému bratru:
Možné odpovědi:
Joštovi
Janu Jindřichovi
Prokopovi
Václavu IV.

Otázka číslo 23:

Karel IV. se v období svého panování mohl setkat s těmito osobnostmi:
Možné odpovědi:
italský spisovatel Giovanni Boccaccio
mongolský vládce Tímur Lenk
mořeplavec Vasco da Gama
italský básník Francesco Petrarca

Otázka číslo 24:

Z českých panovníků byl sesazen z římského trůnu:
Možné odpovědi:
Václav IV.
Karel IV.
Zikmund I.
Václav II.

Otázka číslo 25:

Horní zákoník (Ius regale montanorum) byl vydán za vlády:
Možné odpovědi:
Václava II.
Přemysla Otakara II.
Přemysla Otakara I.
Václava III

Otázka číslo 26:

Platidlem na přelomu 13. a 14. století byl v českých zemích:
Možné odpovědi:
florén
denár
pražský groš
tolar

Otázka číslo 27:

Tzv. Česko-polské království existovalo v letech:
Možné odpovědi:
1307—1308
1301—1305
1253—1278

Otázka číslo 28:

Uherská šlechta nabídla 1301 Václavu III. uherskou korunu. Ten ji přenechal svému synu Václavu II., který byl korunován jako:
Možné odpovědi:
Jaromír II.
Ondřej IV.
Ladislav V.

Otázka číslo 29:

Tři královské koruny měl(i):
Možné odpovědi:
Přemysl Otakar I.
Václav I.
Václav II.
Václav III.

Otázka číslo 30:

Poslední Přemyslovec byl zabit:
Možné odpovědi:
1208 v Polsku
1305 v Opavě
1306 v Olomouci
1278 na Moravském poliKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist