Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 03

Antické dějiny


Otázka číslo 1:

V peloponéské válce zvítězily(i, a):
Možné odpovědi:
Théby
Sparta
Athény
Peršané

Otázka číslo 2:

Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u:
Možné odpovědi:
Issu
Leukter
Aigospotamoi
Plataj

Otázka číslo 3:

Kartágo:
Možné odpovědi:
leželo na severoafrickém pobřeží (dnes Tunisko)
bylo dobyto Římany
bylo mýtickým ostrovem v Atlantiku
bylo srovnáno se zemí

Otázka číslo 4:

Bitva u Trasimenského jezera a u Cannae byla:
Možné odpovědi:
v 4. st. př. n. 1.
v 3. st. n. I.
v 2. st. př. n. 1.

Otázka číslo 5:

Třetí punská válka:
Možné odpovědi:
se strhla po bitvě u Zamy
před bitvou u Gamy
bylo v ní zničeno Kartágo
vznikla římská provincie Afrika

Otázka číslo 6:

Publikáni v starověkém Římě byli:
Možné odpovědi:
správci provincií
zištní výběrčí daní v provinciích
vědci publikující své objevy
členové římských legií

Otázka číslo 7:

Nobilita je:
Možné odpovědi:
vládnoucí vrstva bohatých římských plebejů a patricijů
název pro římské konzuly y čele republiky
vrstva zámožných občanů, kteří stavěli do boje jízdu
velkostatkáři vlastnící nová rozlehlá latifundia

Otázka číslo 8:

O reformy v době krize římské republiky se pokusili:
Možné odpovědi:
bratři Gracchové
Publius Cornelius Scipio
Gaius Marius
Lucius Cornelius Sulla

Otázka číslo 9:

K rozdělení římské říše na západořímskou a východořímskou došlo:
Možné odpovědi:
476 n. l.
394 n. l.
313 n. l.
394 př. n. l.

Otázka číslo 10:

Edikt milánský vydal císař Konstantin I. roku:
Možné odpovědi:
303
31
331
313

Otázka číslo 11:

Stěhování národů je pohyb kmenových svazů z původních sídel směrem na západ, do Evropy, a to:
Možné odpovědi:
Gurmánů
Tibeťanů
Avarů
Slovanů

Otázka číslo 12:

Bitva u Thermopyl je událost, v níž vojsko spartského krále Leonina bylo poraženo přesilou:
Možné odpovědi:
římských legií císaře Diokleciána
námořních vojsk Athén
perského krále Xerxa
řeckých vojsk peloponéského spolku

Otázka číslo 13:

Roku 490 př. n. l.:
Možné odpovědi:
sjednotil Alexandr Makedonský Řecko
začala peloponéská válka
došlo k bitvě u Marathónu
byl uzavřen mír s Peršany

Otázka číslo 14:

Boj mezi patriciji a plebeji byl vyřešen:
Možné odpovědi:
sepsáním zvykového práva
zákony 12 desek
kodexem Justiniánovým
shromážděním všech občanů

Otázka číslo 15:

Boje za ovládnutí Itálie vedli Římané proti:
Možné odpovědi:
Etruskům a Keltům
Latinům a Řekům
Kartagincům

Otázka číslo 16:

Hunové byli:
Možné odpovědi:
původní obyvatelé dnešního Maďarska, tj: Uher (Hungaria)
kočovníci ze střední Asie
v době stěhování národů vytvořili novou říši s centrem v dnešním Maďarsku a podmanili si původní obyvatelstvo
pocházeli z oblasti dnešního Mongolska

Otázka číslo 17:

Tribunové lidu:
Možné odpovědi:
hájili zájmy patricijů a stáli na shromáždění v popředí
hájili zájmy plebejů
měli právo veta
stáli v čele aristokratické vojenské jízdy

Otázka číslo 18:

Nejstarší uspořádání v starověkém Římě bylo (a, y):
Možné odpovědi:
císařství
republika
království
městské státy — polis

Otázka číslo 19:

V oblasti Středomoří spolu soupeřily 3 nejvyspělejší kultury:
Možné odpovědi:
Řekové, Římané, Egypťané
Egypt‘ané, Kartaginci, Etruskové
Římané, Kartaginci, Etruskové

Otázka číslo 20:

K hlavním protivníkům v 1. občanské válce patřili:
Možné odpovědi:
Cornelius Sula a Cornelius Scipio
Cornelius Sulla a Gaius Marius
populárové a optimáti
Gaius Marius a Lucius Sergius Catilina

Otázka číslo 21:

Spartakus byl:
Možné odpovědi:
gladiátor
vůdce povstání otroků
otrok vycvičený k zápasu na život a na smrt v cirku
významný bojovník v 2. občanské válce

Otázka číslo 22:

Největší povstání otroků vypuklo v jihoitalském městě Capui:
Možné odpovědi:
71 př. n. l.
73 př. n. l.
71 n. l.
73 n. l.

Otázka číslo 23:

Římských dějin se týkají tyto události:
Možné odpovědi:
bitva u Gaugamél - 333 př. n. l.
bitva u Hadrianopole - 378 n. l.
bitva v Teutoburském lese - 9 n. l.
punské války

Otázka číslo 24:

Přiřaď k sobě správné dvojice:

a) Alexandr Veliký
b)Nero
c) Perikles
d) Augustus

1) pronásledování křesťanů
2) římský „princeps inter pares“
3) založení Alexandrie
4) vrchol athénské demokracie
Možné odpovědi:
a-4, b-1, c-3, d-2
a-3, b-1, c-4, d-2
a-3, b-1, c-2, d-4
a-3, b-2, c-4, d-1

Otázka číslo 25:

Přiřaď letopočty k událostem:

a) punské války
b) peloponéská válka
c) řecko-perské války
d) markomanské války

1) 431—401 př. n 1.
2) 264—146 př. n. 1.
3) 492—449 př. n. 1.
4) 166—180 n. 1.
Možné odpovědi:
a-2, b-3, c-1, d-4
a-1, b-2, c-3, d-4
a-2, b-1, c-4, d-3
a-2, b-1, c-3, d-4

Otázka číslo 26:

V mladší době železné osídlili většinu Čech:
Možné odpovědi:
lidé popelnicových polí
Germáni
Keltové
Kvádové

Otázka číslo 27:

Kdo stavěl tzv. oppida?
Možné odpovědi:
Slované
Keltové
Germáni
Bójové

Otázka číslo 28:

K velikému požáru Říma došlo za císaře:
Možné odpovědi:
Claudia
Vespasiana
Nerona
Marca Aurelia

Otázka číslo 29:

Markomanské války v 1. 166—1 80 n. vítězně císař, tzv. „filozof na trůně“:
Možné odpovědi:
Konstantin Veliký
Marcus Aurelius
Dioklecián
Traianus

Otázka číslo 30:

Největší územní rozlohu mělo římské impérium za císaře:
Možné odpovědi:
Traiana
Konstantina Velikého
Octaviana Augusta
Septima SeveraKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist