Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 02


Otázka číslo 1:

Ke zrušení nevolnictví došlo v r. 1861 v:
Možné odpovědi:
Rakousku
Francii
Itálii
Uhrách
Rusku

Otázka číslo 2:

Povinná osmiletá školní docházka byla v Čechách i celém Rakousku zavedena od roku?
Možné odpovědi:
1918
1905
1867
1848
1781

Otázka číslo 3:

Poslední rakouský císař se jmenoval:
Možné odpovědi:
Karel I.
Josef I.
František I.
František Josef I.
Karel Josef I.

Otázka číslo 4:

Kde byl proveden atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este?
Možné odpovědi:
Bělehrad
Záhřeb
Tirana
Sarajevo
Budapešť

Otázka číslo 5:

Německou kolonii v Africe do r. 1918 byla oblast:
Možné odpovědi:
Tanganjiky a Namibie
Egypta a Súdánu
Mosambiku a Angoly
Západní Sahary
Kapska

Otázka číslo 6:

První světová válka byla zahájena útokem Rakousko-Uherska proti:
Možné odpovědi:
Turecku
Srbsku
Rusku
Německu
Itálii

Otázka číslo 7:

Která země v Asii nepodlehla kolonizaci a uchovala si svrchovanost?
Možné odpovědi:
Indie
Indonésie
Filipíny
Indočína (Vietnam)
Japonsko

Otázka číslo 8:

Mezi členy zakládající Trojspolku patřilo:
Možné odpovědi:
Německo a Rakousko
Turecko a Bulharsko
Polsko a Dánsko
Rusko a Finsko
Japonsko

Otázka číslo 9:

V době 1. svět . války se pro vlastizradu ocitli ve vězení přední čeští politikové, např.:
Možné odpovědi:
Tomáš Masaryk
Karel Kramář
Edvard Beneš
Alois Rašín
Karel Havlíček

Otázka číslo 10:

František Palacký a František L-Rieger byli svým sociálním původem příslušníky:
Možné odpovědi:
statkářské buržoazie
statkářské aristokracie
dělnictva
stavu živnostníků
duchovenstva

Otázka číslo 11:

Který svůj vynález Louis Braille rozšířil v polovině 19. století k obecnému užívání?
Možné odpovědi:
vysavač
kancelářské sponky
slepecké písmo
zvětšovací sklo
kontaktní čočky

Otázka číslo 12:

Který stát byl největším kolonizátorem Afriky v průběhu 19. a 20. stol?
Možné odpovědi:
Francie
Británie
Německo
Portugalsko
Itálie

Otázka číslo 13:

Království SHS byl:
Možné odpovědi:
státní útvar na území byzantské říše od 14. stol po dobytí Konstantinopolu Turky
státní útvar vzniklý v roce 1918 na Balkánu , později přejmenovaný na Jugoslávii
obecně název pro středověkou uherskou říši od počátku 12.století

Otázka číslo 14:

Zvířetem, které se nevyskytovalo ve znaku 1. ČSR byl:
Možné odpovědi:
pes
medvěd
lev
sokol

Otázka číslo 15:

Zakladatelem islámu je:
Možné odpovědi:
Prorok Mohammed
Prorok Izajáš
Prorok Jeremijáš

Otázka číslo 16:

Islám je státotvorné náboženství, islámské státy se v dějinách nazývaly například:
Možné odpovědi:
emirát
chalifát
republika
sultanát

Otázka číslo 17:

Smlouva mezi státem a katolickou církví o zajištění určitých státních kompetencí církevními orgány se nazývá:
Možné odpovědi:
protektorát
konkordát
interdikt
kandidát

Otázka číslo 18:

Desátek byla účelová daň uvalená na poddané a vybíraná za účelem:
Možné odpovědi:
vydržování vojska
vydržování kněží
vydržování umělců
vydržování učitelů jazyků
odměn nejlepším pracovníkům

Otázka číslo 19:

Bula je listina opatřená:
Možné odpovědi:
kaligrafií
podpisem svědků
podpisem papeže
fiktivním datem
pečetí

Otázka číslo 20:

Suezský průplav byl otevřen r. 1869 a vybudovali jej:
Možné odpovědi:
Britové
Američané
Němci
Francouzi
Egypťané

Otázka číslo 21:

Druhým nejstarším biskupstvím v českém království bylo biskupství v:
Možné odpovědi:
Praze
Plzni
Sázavě
Olomouci
Kolíně

Otázka číslo 22:

Trenčínskou smlouvou bylo českému králi přiznáno držení:
Možné odpovědi:
Slovenska
Slezska
Uher
Chebska
titulu

Otázka číslo 23:

Pro kterou českou královnu byl postaven letohrádek Belveder?
Možné odpovědi:
Johanu z Rožmitálu
Annu Jagellonskou
Annu Falckou
Annu Přemyslovnu

Otázka číslo 24:

Vyberte ta jména rodů, jejichž člen nikdy nebyl římským císařem:
Možné odpovědi:
Juliovci
Karlovci
Arpádovci
Piastrovci
Stuartovci
Štaufové

Otázka číslo 25:

Kdo je autorem? Přiřaď správně autora k jeho dílu:

a) Zápisky o válce galské
b) knihy Česká otázka
c) textu Idea státu rakouského
d) encykliky Dictatus papae
e) hist. díla Epitome rerum Bohemicarum (Výtah z dějin českých)

1) Julius Caesar
2) papež Řehoř VII
3) Tomáš Masaryk
4) František Palacký
5) Bohuslav Balbín
Možné odpovědi:
a-1, b-2, c-4, d-3, e-5
a-1, b-3, c-5, d-2, e-4
a-2, b-3, c-4, d-1, e-5
a-1, b-3, c-4, d-2, e-5
a-1, b-3, c-4, d-5, e-2

Otázka číslo 26:

Karel I. Veliký:
Možné odpovědi:
provedl reformu vojenskou, správní, hospodářskou a kulturní
nechal se korunovat římským císařem
důsledně zavedl latinu do křesťanské liturgie pro všechny ovládané kmeny a národy
svůj dvůr usídlil v Paříži
„mečem“ šířil křesťanství, za což byl svatořečen

Otázka číslo 27:

Která bitva neproběhla v rámci punských válek?
Možné odpovědi:
u Zamy
u Aegatských ostrovů
u Trasimenského jezera
u Cann
u Salamíny

Otázka číslo 28:

V laténské době obývali Čechy:
Možné odpovědi:
lidé popelnicových polí
Germáni
Románi
Bójové
Rómové

Otázka číslo 29:

Neolitické kultury na území střední Evropy se pojmenovávají dle:
Možné odpovědi:
způsobu stravy
způsobu dopravy
způsobu výkonu trestu
způsobu pečení chleba
způsobu pohřbívání

Otázka číslo 30:

K uvedeným válečníkům přiřaďte příslušné údaje:

a) Alexander Makedonský
b) Evžen Savojský
c) Gideon Laudon
d) Václav Radecký

1) porážka Pruska
2) porážka Sardinie
3) porážka Persie
4) porážka Turecka
Možné odpovědi:
a-3, b-4, c-1, d-2
a-3, b-1, c-4, d-2
a-2, b-4, c-1, d-3
a-1, b-4, c-3, d-2Kontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist