Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Historie 01


Otázka číslo 1:

Pojem starověké chrámové hospodářství označuje:
Možné odpovědi:
hospodářskou oblast v okolí chrámu
úřední záznamy o hospodaření a financích chrámu a kněžstva
vládu chrámového kněžstva, které je správcem chrámu i organizátorem hospodářství

Otázka číslo 2:

Buddhismus je původně náboženství:
Možné odpovědi:
indické
čínské
perské
japonské

Otázka číslo 3:

Archón je:
Možné odpovědi:
název pro plavidlo
nejvyšší athénský úředník
starořecká stavební památka
druh výtvarného díla

Otázka číslo 4:

V bitvě u Marathónu zvítězili:
Možné odpovědi:
Peršané nad Athéňany
Athéňané nad Peršany
Thébané nad Peršany
Peršané nad Spartou

Otázka číslo 5:

První řecká kolonizace znamenala osídlování:
Možné odpovědi:
západního Středomoří, jižní Itálie a Sicílie
severní Afriky a černošských oblastí
ostrovů v Egejském moři a pobřeží Malé Asie
severního pobřeží Egejského moře

Otázka číslo 6:

Rozdělení obyvatel v starověkém Římě:
Možné odpovědi:
patricijové, proletarii, klienti
patricijové, plebejové, heilóti
patricijové, plebejové, proletarii
konzulové, plebejové, equités

Otázka číslo 7:

Největší územní rozlohu mělo římské impérium za císaře:
Možné odpovědi:
Traiana
Konstantina Velikého
Octaviana Augusta
Septirnia Severa

Otázka číslo 8:

Schizma je výraz pro:
Možné odpovědi:
rozkol v církvi
smlouvu mezi světskou a církevní mocí
výsledek boje o investituru
duševní choroba

Otázka číslo 9:

Clunyjské hnutí:
Možné odpovědi:
znamenalo reformní klášterní hnutí za nezávislé postavení církve a silnou papežskou moc
vystupovalo za obnovu klášterního života a zdůrazňovalo vzdělání a morálku kněžstva
prosazovalo také zrušení celibátu
vzniklo v l0.—12. st. ve Francii v katolické církvi a prosazovalo tzv. „boží mír“ a „boží příměří“

Otázka číslo 10:

Franská říše byla r. 843 rozdělena na tři části na základě:
Možné odpovědi:
versailleské smlouvy
franské smlouvy
verdunské smlouvy

Otázka číslo 11:

Za prvního historicky doloženého Přemyslovce je považován:
Možné odpovědi:
Bořivoj
Přemysl Oráč
praotec Čech
svatý Václav

Otázka číslo 12:

S historií Velké Moravy jsou spojena tato místa:
Možné odpovědi:
Staré Hradisko
Staré Město
Mikulčice
Třísov

Otázka číslo 13:

Latinské císařství byl:
Možné odpovědi:
státní útvar na území byzantské říše od r. 1204 po dobytí Konstantinopolu křižáky v 4. křižácké výpravě
státní útvar vzniklý dočasně v 13. stol. na území rozdrobené Itálie po návratu křižáckých vojsk
dobový název pro starověkou západořímskou říši (podle původních obyvatel Latinů) narozdíl od říše východořímské
obecně název pro starověkou římskou říši od počátku císařství

Otázka číslo 14:

Dekret kutnohorský:
Možné odpovědi:
přiznával městská práva Kutné Hoře
změnil na pražské univerzitě vztahy Čechů a cizinců
přinesl zlepšení podmínek horníků v dolech
přiznal právo Kutné Hoře razit mince

Otázka číslo 15:

První českou stříbrnou mincí raženou Boleslavem I. byl:
Možné odpovědi:
tolar
denár
groš
brakteát

Otázka číslo 16:

Nejstarší klášter v Čechách byl založen:
Možné odpovědi:
v Břevnově u Prahy
u kostela Sv. Jiří na Pražském hradě
na Sázavě
v Oseku

Otázka číslo 17:

Kníže Alexandr zvítězil:
Možné odpovědi:
nad Tatary na řece Kalce 1223
nad Švédy na Něvě 1240
nad řádem německých rytířů na Čudském jezeře 1242
zabránil zničení Kyjevské Rusi 1240 v boji se Zlatou hordou

Otázka číslo 18:

Albigenští a valdenští byli(y, a):
Možné odpovědi:
dva významné šlechtické rody
rytířské řády na území Francie
kacířské sekty
nejúspěšnější účastníci 2. křižácké výpravy

Otázka číslo 19:

Země Koruny České se skládaly:
Možné odpovědi:
z Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice
z Čech, Moravy, Slezska, Korutan a Lužice
z Čech, Moravy, Slovenska, Dolní Lužice

Otázka číslo 20:

Vyřaďte nesprávné(á) tvrzení:
Možné odpovědi:
obyvatelé královských měst nepodléhali nikomu
mezi feudály patřili příslušníci vyššího duchovenstva
Přemyslovci vymřeli po meči r. 1410

Otázka číslo 21:

K současníkům Rudolfa II. nepatří:
Možné odpovědi:
lékař Jan Jesenius
malíř Rubens
skladatel W. A. Mozart
dramatik W. Shakespeare

Otázka číslo 22:

Nizozemská revoluce vyvrcholila:
Možné odpovědi:
dobytím přístavu Brielle
vítězstvím severních provincií
osvobozením nizozemského jihu od Španělů
povstáním komunerů

Otázka číslo 23:

Edikt nantský 1598:
Možné odpovědi:
znamenal konec náboženských válek ve Francii
zaručil hugenotům toleranci na území Francie kromě Paříže
předcházel bartolomějské noci
byl vydán z iniciativy Jindřicha IV. Navarrského

Otázka číslo 24:

Vznik anglikánské církve:
Možné odpovědi:
souvisí s vládou Jindřicha VIII. v Anglii
byl projevem protireformace
posílil anglický absolutismus
po odluce od Říma byl hlavou církve král

Otázka číslo 25:

Anglická královna Alžběta:
Možné odpovědi:
zajistila zemi stabilitu a klid
sblížila se se skotskou Marií Stuartovnou
získala převahu nad Španěly vítězstvím v konfliktu 1588
podporovala rozvoj kultury a vědy

Otázka číslo 26:

Petr I. Veliký:
Možné odpovědi:
provedl reformu vojenskou, správní, hospodářskou a kulturní
vytvořil podle západního vzoru parlamentní systém
zavedl gregoriánský kalendář
založil Ruskou akademii věd

Otázka číslo 27:

Za vlády Kateřiny II. Veliké došlo:
Možné odpovědi:
k selské válce vedené Stěpanem Razinem
k povstání Bohdana Chmelnyckého
k selské válce vedené Jemeljanem Pugačovem
k Potěmkinovu povstání

Otázka číslo 28:

Děkabristé v Rusku byli:
Možné odpovědi:
stoupenci cara Alexandra
stoupenci cara Mikuláše I.
důstojníci kritizující carské samoděržaví
účastníci neúspěšného povstání

Otázka číslo 29:

Červencová revoluce 1830 ve Francii:
Možné odpovědi:
byla zaměřena proti Karlu X.
byla zaměřena proti Ludvíku Filipovi
byla proti potlačování všech demokratických institucí a svobod Bourbony
skončila ustavením konstituční monarchie

Otázka číslo 30:

K uvedeným osobnostem přiřaďte příslušné údaje:

a) Otto von Bismarck
b) hrabě Metternich
c) Napoleon Bonaparte
d) Albrecht z Valdštejna

1) Francie, vojevůdce
2) Německo, politik, kancléř
3) české království, vojevůdce
4) rakouské císařství, politik a kancléř
Možné odpovědi:
a-3, b-4, c-1, d-2
a-4, b-2, c-1, d-3
a-2, b-4, c-1, d-3
a-1, b-4, c-2, d-3Kontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist