Zkoušky nanečisto na Facebooku

Naše jazyková škola e-jazyky.cz

Úvodní stránka > O nás > On line testy

Úvod - Nový zákon 3


Otázka číslo 1:

Komu se hlavně věnuje část Nového zákona zvaného Skutky apoštolů?
Možné odpovědi:
Jakubovi a Petrovi
Petrovi a Pavlovi
Jakubovi a Pavlovi

Otázka číslo 2:

Jak zemřel, jeden ze sedmi diakonů, Štěpán?
Možné odpovědi:
byl upálen
byl ukamenován
byl sťat

Otázka číslo 3:

Kolik bylo jáhnů?
Možné odpovědi:
3
7
12

Otázka číslo 4:

Co dělali jáhnové?
Možné odpovědi:
kázali slovo Boží
sloužili u stolu
byli to židovští kněží

Otázka číslo 5:

Kdo napsal oddíly Nového zákona Listy Římanům, Korintským, Galilejským, Galatským, Efezským, Filipským, Tesalonickým, Pastorální epištoly, Listy z vězení?
Možné odpovědi:
Pavel
Petr
Jan

Otázka číslo 6:

Kdo kromě Pavla ještě napsal Listy, které jsou oddílem Nového zákona?
Možné odpovědi:
Jakub, Petr, Jan a Juda
Jakub, Petr, Bartoloměj a Filip
Jakub, Petr, Šimon a Juda

Otázka číslo 7:

Jaké zjevení je oddílem Nového zákona?
Možné odpovědi:
Petrovo
Janovo
Judovo

Otázka číslo 8:

Jak se jmenoval důstojník římské gardy, do kterého nechal po přiznání ke křesťanské víře střílet šípy Dioklecán?
Možné odpovědi:
sv. Petr
sv. Šebestián
sv. Jan

Otázka číslo 9:

Který svatý zemřel mučednickou smrtí v Římě ve stejný den jako apoštol Petr?
Možné odpovědi:
sv. Jan
sv. Pavel
sv. Šimon

Otázka číslo 10:

Jak se nazývá situace, kdy nastává poslední hodina lidstva, Kristus se vrací na zem ze svými apoštoly, soudí všechny živé i mrtvé podle jejich skutků a odděluje spravedlivé od hříšných ?
Možné odpovědi:
Apokalypsa
Poslední soud
Potopa

Otázka číslo 11:

Který svatý je symbolem vítězné křesťanské církve; je zobrazován s mečem, jak šlape po drakovi?
Možné odpovědi:
sv. Florián
sv. Jiří
sv. Šebestián

Otázka číslo 12:

Kolik knih tvoří Nový zákon?
Možné odpovědi:
1
2
27

Otázka číslo 13:

Kdy vznikl Nový zákon?
Možné odpovědi:
v 5. st. př. n. l.
v 1. a 2. st. n. l.
v 5. st. n. l.

Otázka číslo 14:

Kázání a působení Ježíše z Nazareta, jeho umučení a vzkříšení líčí:
Možné odpovědi:
evangelia
skutky apoštolů
epištoly

Otázka číslo 15:

Vznik křesťanské Církve v Jeruzalémě a počátky jejího šíření ve Středomoří popisuje kniha:
Možné odpovědi:
13 listů apoštola Pavla
Apokalypsa
Skutky apoštolů

Otázka číslo 16:

Kniha, která v symbolických obrazech kritizuje jednotlivé křesťanské obce a předjímá budoucnost křesťanství se jmenuje:
Možné odpovědi:
Apokalypsa
Zjevení Janova
Evangelium podle Matouše

Otázka číslo 17:

Spisy, připisované apoštolům, které se nakonec součástí Nového zákona nestaly se nazývají:
Možné odpovědi:
pamflety
apokryfy
evangelia

Otázka číslo 18:

Jak byly původně sepsány spisy Nového zákona?
Možné odpovědi:
latinsky
řecky
hebrejsky

Otázka číslo 19:

Evangelia napsal(i):
Možné odpovědi:
Ježíš
Ježíšovi žáci
mniši

Otázka číslo 20:

Matouš byl původním povoláním:
Možné odpovědi:
rybář
lékař
celníkKontakt:

Máte-li dotaz, který s námi chcete řešit telefonicky, volejte na čísla:

702 147 931

702 147 932

702 147 933

Přihlášení

Přezdívka

Heslo

Aktuality

srpen 2017

Výuka Zkoušek nanečisto

Pro informace o výuce v roce 2017 navštivte
podrobný rozvrh

únor 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Dopoledne s Dvojkou

Petr Husar o Zkouškách nanečisto.
Český rozhlas dvojka: Dopoledne s Dvojkou (15.02.2017 9:48)

leden 2017

Mgr. Petr Husar v pořadu Ćtvrteční Atrium Rádia Junior: Škola

Přijímačky nanečisto. Přijímací zkoušky z matematiky a češtiny se letos dělají na všechny maturitní obory...
Atrium: Škola (26.01.2017 21:15)

září 2016

Změny v systému zkoušek na gymnázia a SŠ 2016/2017

Všechny naše přípravy ke zkouškám jsou zaměřeny na zvládnutí Cermat testů. Zároveň budeme pozorně sledovat, co si školy přidají v rámci svých 40 %.

Příprava na střední školy

3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Příprava na maturitu a vysoké školy

maturanti

Volný čas a prázdniny

soutěže letní kempy

Zkoušky nanečisto

o nás v médiích nákupní řád kontakt kariéra

Stránky zkousky-nanecisto.cz

diskuse učet a přihlášení nápověda mapa stránek

Další projekty Zkoušek nanečisto

e-jazyky.cz - naše jazyková škola matematickapohotovost.cz - rychlá pomoc s matematikou Hodnocení středních škol - diskuse o školách vsenavse.cz - příprava na VŠE a další VŠ maturujeme.cz - maturitní učebnice e-matematika.cz - komplexní matematický web e-fyzika.cz - svět fyziky

Provozuje

Mgr. Petr Husar - Zkoušky nanečisto
Na Březince 22
150 00 - Praha 5
IČ: 45297223
DIČ: CZ-6310121840

TOPlist